esin-ailesinin-evlilige-mudahalesi-nedeniyle-bosanma

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Nedeniyle Boşanma

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin ailesinin evlilik içerisine müdahil olması veya evliliği yönetmek amacıyla hareket etmesi durumunda açılan davadır. Esasen kişiler evlendiği andan itibaren yeni bir aile kurmuş ve hayatlarını birleştirmiş olacaklardır. Dolayısıyla makul sınırlar çerçevesinde olanlar haricinde, evliliğe kendi aileleri de dahil olmak üzere dışarıdan müdahalelerin engellenmesi gerekir. Aksi takdirde bu durumlar boşanma davasına konu olacaktır. 

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Boşanma Sebebi Midir?

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi boşanma sebebidir. Ancak, bu durumun boşanma sebebi olabilmesi için ortak yaşamın çekilmez hale gelmesi ve evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekir. Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi genellikle aile içi huzuru bozan ve ortak yaşamı çekilmez hale getirerek boşanmaya sebebiyet veren bir durumdur.

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi ile evlilik birliğinin temelden sarsılması sonucu açılacak olan boşanma davası TMK m.166‘da şu şekilde açıklanmıştır:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Eşin ailesinin evliliğe her müdahalesi boşanma sebebi olmayacaktır. Zira, her ne kadar evlilik ile eşler arasında münferit bir aile yaşamı ortaya çıksa da eşlerin aileleri ile olan bağları da yok olmayacaktır. Elbette, söz konusu aile bağlarının devam etmesi ve kayın hısımlarının evliliğe olan yaklaşımları belirli bir saygı sınırı çerçevesinde olmalıdır. 

Örneğin, evliliğin mutlu biçimde sürdürülmesine yönelik nasihatler vermek müdahale sayılmayacakken, ebeveynlerin oğullarını karısına nasıl davranacağına kadar yönetmek istemesi boşanma sebebi olabilecektir.

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesine örnek sayılabilecek haller şunlardır:

 • Bir eşin ailesinin diğer eşi darp etmesi,
 • Bir eşin ailesinin diğer eşe hakaret etmesi,
 • Kişinin eşi yerine daha çok ailesinin fikirlerine önem göstermesi ve onların sözünden çıkmaması,
 • Bir eşin ailesinin diğer eşe karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesi ancak eşin bunlara sessiz kalması,
 • Bir eşin eline geçen paranın bütününü veya ailesini zora sokacak kadar kısmını ailesine vermesi,
 • Bir eşin ailesi ve kendi eşi arasındaki maddi ve manevi dengeyi sağlayamaması,
 • Bir eşin ailesinin, evliliği yönetme çabası içerisinde olması,
 • Bir eşin ailesinin kendisini veya diğer eşi tehdit etmesi, eşin ailesinin evliliğe müdahalesine örnek sayılabilecek hallerdir.

Yukarıda sayılan haller, eşin ailesinin evliliğe müdahalesine örnek olması amacıyla listelenmiştir. Dolayısıyla, sayılan durumlardan daha başka yaşanan birçok durum eşin ailesinin evliliğe müdahalesine örnek sayılabilir. Ayrıca, eşin ailesi terimi geniş yorumlanmalıdır. Yani yalnızca kayınpeder veya kayınvalide olarak değil, eşin kardeşleri veya yakınları da bu kapsama dahildir. 

Yargıtay’a Göre Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre eşin ailesinin evliliğe müdahalesi boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

 • Kişinin eşi ve çocuğu ile ilgilenmemesi ve eşi yerine ailesinin fikrine daha çok önem vermesi, (Yargıtay 2. HD. 24.01.2023, E. 2022/9884 K. 2023/394),
 • Kişinin ailesinin, diğer eşi evden kovmasına karşın kişinin sessiz kalması, (Yargıtay 2. HD. 23.02.2023, E. 2022/10645 K. 2023/1329),
 • Kişinin, ailesinin eşini aşağılama içeren davranışlarına tepkisiz kalması, (Yargıtay 2. HD. 25.01.2023, E. 2022/9682 K. 2023/443),
 • Kişinin ailesinin, diğer eşe ve ailesine karşı hakaretlerine karşın kişinin sessiz kalması, (Yargıtay 2. HD. 23.02.2023, E. 2022/10645 K. 2023/1329),
 • Kişinin, ailesinin eşine müdahalesine sessiz kalması, (Yargıtay 2. HD. 17.09.2015, E. 2015/1664 K. 2015/16292),
 • Kişinin eline geçen parayı kendi ailesine vermesi, (Yargıtay 2. HD. 06.03.2023, E. 2022/10462 K. 2023/852),
 • Kişinin ailesinin, eşi darp etmesi, (Yargıtay 2. HD. 17.09.2015, E. 2015/1664 K. 2015/16292),
 • Kişinin, kız kardeşin eşi darp etmesine karşın sessiz kalması, (Yargıtay 2. HD. 21.11.2017, E. 2017/3289 K. 2017/13074),

Yargıtay örneklerinden gördüğümüz üzere, eşin ailesinin evliliğe müdahalesi pek çok farklı şekilde meydana gelebilir. Bu noktada, sayılanların dışında pek çok durum yine müdahale niteliğinde sayılabilir ve boşanma sebebi olabilir. Ancak eşin ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanmak için evlilik birliğinin devamının diğer eş için büyük ölçüde çekilmez hale gelmesi gerekmektedir. Yani evlilik birliği bu davranışlar nedeniyle temelden sarsılmış olmalıdır.

Açılacak olan boşanma davası için müdahale eylemlerinin hangilerinin boşanmaya sebebiyet vereceği incelenmeli, müdahalelerin nasıl ispatlanabileceği tespit edilmeli ve usuli işlemler hukuki şekilde yapılmalıdır. Zira, boşanma davası süreci ve sonucunda hakimin vereceği kararda eşlerin boşanmadaki kusur oranı belirleyici olacaktır. Bu bağlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanma davasında talepler şunlardır:

 • Nafaka, (ilgili yazı:”nafaka hesaplama”)
 • Velayet, (ilgili yazı: “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)”
 • Maddi ve Manevi Tazminat, (ilgili yazı: “boşanmada maddi ve manevi tazminat”)
 • Mal Paylaşımı, (ilgili yazı: “boşanmada mal paylaşımı”)
Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Boşanma Davası Masrafları ve Avukatlık Ücreti

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanma davası yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. 

Sonuç

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle boşanma davası, eşlerin ailelerinin evlilik içerisinde çok fazla müdahil olması sebebiyle açılır. Bu davada, müdahaleye maruz kalan eş, diğer eşin ve ailesinin davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığını ispat etmelidir. Dolayısıyla kusur oranının belirlenmesi ve evliliğin devamının mümkün olmadığı hususu ortaya konulmalıdır. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye edilir.