cekismeli-bosanma-davasi-ne-kadar-surer

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı 1,5 yıl sürerdir. Bu süre içerisinde boşanma davasının tüm usuli işlemleri yürütülür, gerekli hukuki işlemler yapılır ve boşanma kararı verilir. Eğer taraflar boşanma kararına itiraz etmek isterlerse, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf mahkemesine itirazlarını sunabilirler. Ayrıca, istinaf mahkemesi kararına karşı da temyiz mahkemesine başvurma hakları bulunur.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası aşamaları, dilekçelerin sunulması, mahkemece ön inceleme yapılması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama yapılması ve hüküm verilmesinden oluşur.

Dilekçelerin sunulması aşamasında, davanın tarafları karşılıklı olarak dilekçelerini sunarlar. Çekişmeli boşanma davası dilekçeleri tarafların, boşanmanın sonuçları ile ilgili olarak hukuki argümanlarını içerir. Bu noktada, dilekçeler aşaması temel olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçelerinden oluşur.

Ön inceleme aşamasında, uyuşmazlığın yani yargılamanın konusu tespit edilir. Ayrıca, taraflar sulh olmaya davet edilir. Eğer taraflar sulh olmayı kabul etmezlerse, bu durum duruşma zaptına kaydedilir. Ardından gerekli işlemler yapılarak bir sonraki yapılacak olan duruşmada tahkikat aşamasına geçileceği ilan edilir.

Tahkikat aşamasında, dilekçelerde sunulan hukuki argümanlar değerlendirilir ve bilirkişi incelemesi yaptırılır. Bu kapsamda taraflar, davaya yönelik olarak iddialarını ispatlamaya çalışır. 

Sözlü yargılama aşamasında, taraflara dava dosyası ile ilgili bütün hususlar hakkında beyan verdilir. Bu aşama davanın son duruşması olacaktır. 

Hüküm aşaması, dava sonucu hakkında hakimin karar verdiği aşamadır. Eğer, taraflar verilen karara karşı itiraz etmek istiyorlarsa hüküm aşamasından sonra istinafa başvuracaklardır.

Yukarıda sayılan tüm aşamaların ayrıntılı olarak ele alındığı ve boşanma davası sürecine dair kapsamlı bilgilere yer verilen, “boşanma davası nasıl açılır?” başlıklı yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse Sürer?

Çekişmeli boşanma davası ortalama 6 celse sürer

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celse Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Hızlandırılır?

Çekişmeli boşanma davası, dava süreci içerisinde yapılacak olan usuli işlemlerin hukuka uygun şekilde yapılması ve gerekli prosedürlerin sağlıklı şekilde işletilmesiyle hızlandırılır. Bu kapsamda, davanın lehe çözümlenmesi için hukuken geçerli tüm ispat araçlarının tespit edilmesi davayı hızlandıracak en etkili yoldur. Ayrıca, tanıkların duruşmada hazır tutulması, tebligatların takibatı, mahkeme çalışanlarının usuli işlemlerinin takibinin yapılması da çekişmeli boşanma davasını hızlandıracak etkenlerdir.

Görüldüğü üzere, çekişmeli boşanma davasını hızlandırmak için yapılacak olan işlemler genellikle usuli işlemlerdir. Ayrıca, dava kapsamında sunulacak olan argümanların ve delillerin hukuki bir zeminde ortaya konulması da oldukça önemlidir. Tüm bu hususların sağlıklı şekilde yerine getirilmesi davanın seyrini doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Yukarıda sayılan hususların yerine getirilmesi sayesinde çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna verilecek cevap da değişecektir. Zira, usuli işlemlerin doğru yapılması ile dava süreci kısalacaktır.

Çekişmeli Boşanmada İstinaf ve Yargıtay Süresi Ne Kadardır?

Çekişmeli boşanmada istinaf ve yargıtay süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. 

Eğer taraflardan biri, boşanma kararına itiraz etmek istiyorsa bu süre içinde ilk olarak istinaf mahkemesine itirazını sunmalıdır. Aksi halde boşanma kararı kesinleşecektir. Çekişmeli boşanma davasında, ilk mahkemenin verdiği karara karşı istinaf mahkemesinde itiraz edilmiş ancak buradan da olumlu sonuç alınamamış olabilir. Bu durumda, tarafların istinaf mahkemesinin verdiği karara karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde temyize başvurma hakkı bulunur. 

Neticede çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna verilecek olan cevap, eğer istinaf ve temyize başvurulduğunda daha yüksek bir zaman zarfına tekabül edecektir. Ancak, boşanma kararının hukuken hakkaniyetli bulunmadığı durumda, mutlaka bu yollara başvurulması gerekir.

Tek Celsede Boşanma Mümkün Müdür?

Tek celsede boşanmak mümkündür. Ancak tek celsede boşanmak için anlaşmalı boşanma davası açmak gerekir. 

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre çok daha kısa sürmektedir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası, 1 ay gibi kısa bir sürede ve tek celsede sonuçlanabilir. Ayrıca bu davada, taraflar arasında çekişme yaşanmayacağından, eşler arasında Ancak bunun için tarafların boşanmanın sonuçları hakkında anlaşması gerekir. 

Tek celsede boşanmak için neler yapılması gerektiğinin ayrıntılı olarak anlatıldığı “tek celsede boşanma” yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, anlaşmalı boşanmanın nasıl yapılacağı ve sürecin nasıl işlediğine dair bilgilere de “anlaşmalı boşanma” yazımızı okuyarak ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna verilecek cevap, esasen dava sürecinde usuli işlemlerin doğru şekilde yapılmasına ve davayı lehe sonuçlandırabilecek delillerin doğru tespit edilmesine bağlıdır. Bununla birlikte, boşanma davası ile ilgili olarak mahkemeye sunulacak olan argümanların hukuki bir zeminde ortaya konulması da gerekir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.