Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisinin boşanma hukuku alanında tecrübe sahibi avukatları tarafından yürütülür.

Aşağıda Ankara boşanma avukatı çalışmalarından, Ankara boşanma avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve sık sorulan soruları ele aldık. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara Boşanma Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu boşanma avukatları, Ankara Söğütözü’nde bulunan çalışma ofisinden, Ankara’da yer alan tüm aile mahkemelerinde ve diğer mercilerde müvekkillerine boşanma avukatı hizmeti sunar. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara boşanma avukatı çalışmaları genel olarak şu şekilde sayılabilir:

 • Çekişmeli boşanma davalarının açılasından önce hukuki ön hazırlık ve delil hazırlığı, davanın açılması ve takibi, dava süresince tedbir nafakası, velayet ve kişisel ilişki vb. tedbirlerin icrası,
 • Anlaşmalı boşanma davalarında protokol ve dava dilekçesinin hazırlanarak davanın açılması, anlaşmalı boşanma sonrasında tebligatların takibi ve kararın kesinleştirilmesi ile icrası,
 • Nafakanın artırılması, kaldırılması vb. nafaka davalarının açılması, takibi ve ödenmeyen nafakanın icrası,
 • Boşanmada mal paylaşımına ilişkin davaların açılması, mal kaçırmanın önlenmesine yönelik tedbir alınması, kaçırılan mallarla ilgili tasarrufun iptali davalarının açılması,
 • Evlilik (mal rejimi ) sözleşmesi vb. aile hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve icrası,
 • Aile konutu şerhinin konulması, kaldırılması, aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davalarının açılması,
 • Evden uzaklaştırma, mesaj ve diğer iletişim araçları ile rahatsız etmeme ve diğer 6284 tedbirlerinin alınması, uygulanması, ihlali halinde şikayetlerin yapılması veya bu karara karşı itiraz işlemleri,
 • Vesayet ve vasi atamaya ilişkin davaların açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Nişan bozma nedeniyle tazminat davası ve hediyelerin iadesine yönelik dava ve icra takibi,
 • Yabancıların boşanma davalarının açılması, tanıma tenfiz davaları ve sürecin tamamlanması ile icrası,
 • Müşterek çocuğun yurtdışına çıkış izni verilmemesi halinde dava açılması,
 • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılması vb. davaların açılması ve takibi,
 • Soybağını reddi, tanıma, babalık, evlat edinme vb. çocuğa ilişkin davaların açılması ve takibi,
 • Velayet davalarının açılması ve takibi

vb. aile hukukundan kaynaklı tüm davaların ve hukuki işlerin takibi Ankara boşanma avukatı faaliyetleri arasında yer alır.

Ankara Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Boşanma Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti 2023

Ankara boşanma avukatı ücreti, 2023 Ankara Barosu tavsiye edilen ücret tarifesine göre belirlenir. Ancak bu tarife bağlayıcı değildir. Yani Ankara avukatı ile müvekkil arasında serbest şekilde ücret belirlenir. Bu belirleme yapılırken genel olarak aşağıdaki tarife etrafında konuşulur. 

Burada; somut olayın kapsamı, zorluğu-kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği, yapılacak işlerin çeşitliliği, dava değeri vb. unsurlar gözetilir ve aşağıdaki tabloda yer alan rakamlardan daha fazla veya daha az bir rakamda anlaşılabilir.

2023 Ankara boşanma avukatı ücreti, Ankara Barosu tavsiye edilen tarifede şu şekilde yer almıştır:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI,2023 ANKARA BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ,
Aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası,19.690,00 TL’den az olmamak üzere, dava değerinin %15’i,
Boşanmanın tanınması ve tenfizi,14.000,00 TL,
Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kadlırılması davaları,11.690,00 TL,
Nişan bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat ve hediyelerin iadesi davaları,8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Anlaşmalı boşanma davası,12.190,00 TL,
Çekişmeli boşanma davası,19.125,00 TL,
Maddi ve manevi tazminat istemli çekişmeli boşanma davası,19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Soybağının reddi ve babalık davaları,12.190,00 TL,
Nafaka davaları,7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Evlat edinme davası,10.190,00 TL,
Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 tedbirleri,6.000,00 TL,
Nafaka icra takibi,Alacak miktarının %10’u,
Çocuk teslimi icrası,7.815,00 TL.

Ankara Boşanma Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara boşanma avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışmalarından bahsettik. Ayrıca sık sorulan bazı soruları yanıtlamak yerinde olacaktır.

Ankara’da Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Ankara’da anlaşmalı boşanma davaları 1 hafta ile 1 ay arasında sürebilmektedir. Eğer tebligat açısından problem yaşanıyorsa, kararın kesinleşmesi 1-2 ay uzayabilmektedir.

Ankara’da çekişmeli boşanma davaları 1-3 yıl arasında sürebilmektedir. Tabii ki burada; bilirkiş iincelemesi, keşif, delil değerlendirmesi, tanıkların durumu, mahkemenin yoğunluğu vs. zamansal olarak olumlu veya olumsuz sonuç doğurabilir.

Ankara boşanma avukatı yardımı alındığında bunun zamansal olarak olumlu sonucu doğacaktır.

Ankara’da 2023 Boşanma Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Ankara’da boşanma davası masrafları temel bir kaç kalemden oluşur:

Başvurma Harcı: 80,70 TL
Peşin Harç: 80,70 TL
Boşanma Gider Avansı: 440,00 TL
Vekalet Harcı: 11,50 TL
Vekalet Pulu: 18,15 TL
Keşif Gideri: 671,90 TL
Bilirkişi Gideri: 385 TL (özel nitelikli incelemelerde değişebilir)
İstinaf Başvuru Harcı: 220,70 TL
İstinaf Karar Harcı: 80,70 TL
İstinaf Avansı: 250,00 TL
Adli Tıp İncelemesi (Soybağı Davaları İçin): 1500 TL (DNA incelemesi yapılacak kişi başı)

Bunların hepsi Ankara boşanma davası başlangıcında gerekmez. Süreç içerisinde aşama aşama mahkeme talep ettikçe ödenir. Kimi masraf kalemine gerek kalmayabilir de.

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara boşanma avukatı ücreti, müvekkil ile Ankara boşanma avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Burada ücrete etki eden unsurlar; Ankara Barosu tavsiye biteliğindeki tarife, işin kapsamı, davanın değeri, aşağı yukarı ne kadar süreceği, zorluğu kolaylığı, yapılacak işlerin çeşitliliği vs. şeklinde sıralanabilir.

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara boşanma avukatı ücreti, çoğu zaman işin başlangıcında ödenir. Ancak kimi hallerde taksitle ödeme yahut bir kımını peşin bir kısmını iş sonunda ödeme şeklinde anlaşıldığı görülmektedir.

Burada somut uyuşmazlığın türü ve niteliği önem taşır. 
Dava sonunda bir % üzerinden anlaşıldığı zaman genellikle ücretin bir kısmı peşin bir kısmı iş sonuna bırakılır. Ancak bu her zaman geçerli olmayabilir. Net bilgi edinmek adına Ankara avukata başvurulmalıdır.

Ankara En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi boşanma avukatı şeklinde bir isimlendirme avukatlık meslek etiği kurallarına aykırıdır. Yani avukatlar arasında bu şekilde bir ayrım söz konusu değildir. 

Ancak uygulamada halk deyişi olarak Ankara en iyi boşanma avukatı; boşanma hukuku alanında uzmanlaşmış ve çalışmalarını bu alanda sürdüren avukatlara denir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu kendi içerinde uzmanlık alanlarına göre ayrılmış ve çalışmalarını bu şekilde sürdürmektedir. Mıhcı Hukuk boşanma avukatları da bu kapsamda Ankara adliyelerinde faaliyet göstermektedir.

Ankara’da Boşanma Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Boşanma hukuku davalarının neredeyse tamamı aile mahkemelerinin görev alanı içerisindedir. Bu nedenle aile mahkemesi göreblidir. Ancak genel olarak Ankara’da boşanma hukuku davalarına bakan merciileri şu şekilde gösterebiliriz:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞIİLGİLİ ANKARA MERCİİ
Boşanma Hukuku Davaları (boşanma, velayet, soybağı vs. tamamı),Ankara Aile Mahkemeleri,
Nafaka İcra Takibi,Ankara İcra Daireleri,
Nafaka Ödememeden Ötürü Tazyik Hapsi Davası,Ankara İcra Ceza Mahkemeleri,
Çocuk Teslimi,Ankara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri.

Ankara Boşanma Avukatı Nasıl Çalışır?

Ankara boşanma avukatı, Ankara’da görülen boşanma hukuku davalarında çok önemli bir işleve sahiptir. Genel olarak Ankara boşanma avukatı çalışmalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Ankara’da boşanma davası açmadan önce tespit edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Örneğin yetkili mahkemenin doğru tespiti, delillerin hukuka uygunluğunun denetimi ve kusur için yeterli olup olmadığı, iddiaları hukuki zemine ve yargı kararlarına oturtabilme, tanıkların doğru belirlenmesi, tebirlerin zamanında ve etkin şekilde alınması ve icra edilmesi, vb. meseleler Ankara boşanma avukatı tarafından dava açılmadan önce tamamlanır. 
 • Boşanma dava dilekçesi, cevap, karşı dava, cevaba cevap ve ikinci cevap, delil vb. dilekçeler, tanık anlatımlarına karşı beyan, tedbir talep dilekçeleri vs. boşanma davasının en önemli aşalarıdır. Her ne kadar yazılı usulde duruşmalar yapılsa da davanın temeli dilekçeler üzerine kurulur. Bu dilekçeler gelişigüzel, yargı kararlarından ve güncel mevzuattan uzak bir şekilde hazırlandığında kişinin haklı iken haksız çıkması ve telafisi güç zarar doğması çok muhtemeldir. Ankara boşanma avukatı, bu dilekçeleri, Yargıtay kararları ve yasal düzenlemeler uyarınca hazırlar.
 • Duruşmalar da önem taşır. Zira tanıklara ve karşı tarafa sorular sorulur, dilekçelere esas olan anlatımlar sözlü olarak özetlenir.
 • Ara kararların ve nihai kararın yerine getirilmesi de Ankara boşanma avukatı tarafından takip edilecek hususlardır.
 • Ayrıca aleyhe olan kararların istinaf ve temyiz edilmesi gerekir. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinde duruşma yapılmadığı için hem ilk dilekçeler hem de istinaf ve temyiz dilekçeleri büyük önem taşır.
 • Tüm bu önemli noktalar, yukarıda saydığımız diğer aile hukuku davaları için de geçerlidir. Tamamı için Ankara boşanma avukatı yardımı almak oldukça hayatidir.
 • Tüm bunların yanında, çocuk teslimi ve nafaka icrası gibi icrai işlemler de önemle takip edilmesi gereken uyuşmazlıklar arasında yer alır. Ağır işleyen icra dairelerinde bu tür özel nitelikli icra takiplerinin sonuçlanabilmesi için yakından takip gerekir.

Ankara boşanma avukatı çalışmaları sadece bu sayılanlarla sınırlı değildir. Bunun yanında boşanma hukukunun çeşitli alanlarında Ankara boşanma avukat faaliyet gösterilir.

Boşanma Avukatının Önemi?

Yukarıda Ankara boşanma avukatı ücretleri, iletişim bilgisi ve en iyi boşanma avukatı meselesine yer verdik.

Yukarıda yer verdiğimiz tüm hukuki işlemler, boşanma hukuku alanında deneyim sahibi ve uzman avukatlar tarafından takip edilmesi gereken hususlardır. Burada Ankara boşanma avukatı yardımı almadan hareket edilirse geri dönüşü olmayan zararlara yol açılabilir.

Bu nedenle sürecin en başından itibaren Ankara hukuk bürosu yardımı ile hareket edilmelidir.

NOT: Eğer İstanbul ve çevresinden boşanma avukatı arıyorsanız “İstanbul Boşanma Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.