Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçe örneği

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçe örneği ile uzaklaştırma kararına itiraz talebinde bulunulabilir. Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “uzaklaştırma kararına itiraz” yazımızı okuyabilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Aşağıdaki uzaklaştırma kararına itiraz dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

TEBLİĞ TARİHİ: ……/……/…..

KONU: ….. Aile Mahkemesinin …/… esas numaralı kararına ilişkin olarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Tarafıma, gerçeğe aykırı olarak şiddet uyguladığıma ilişkin iftira atılmıştır. Şiddet mağduru olduğunu iddia eden kişi ………… annemdir ve benimle yaklaşık …….. senedir görüşmemesine rağmen bu iddiayı ortaya atmıştır. İlgili mahkeme tanıkları dinlemeden tarafıma yönelik müşterek konuttan veya bulunduğum yerden …… ay uzaklaştırma koruma kararı vermiştir. Bu kararı usul ve yasaya aykırı bulmaktayım ve bu karara itiraz etmekteyim.
 1. Şikâyet eden karşı tarafın beyanları tamamen haksızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Şahsım, karşı tarafına karşı hiçbir şekilde şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz veya eylemlerde bulunmamıştır. Şikâyet edenin ortaya attığı iddialar gerçek dışıdır ve mesnetsizdir. Ayrıca, karşı taraf ile aramdaki ilişki …….. senedir devam etmemektedir; kendisi ile görüşmemekteyim. Karşı tarafın asıl amacı, miras malı olan taşınmaz içerisindeki ikametim nedeniyle beni şikâyet ederek, oturduğum evden uzaklaştırmak istemektedir ve bu durumda beni, eşimi ve çocuğumu mağdur etmeyi hedeflemektedir. Kendisi babamın vefatından sonra değişmeye başlamış ve hayasız hayat sürmektedir. Aynı şekilde kendisi defalarca çevresindeki insanlarla kavga etmiştir; bu durum tanık ifadeleri ile aydınlanacaktır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen sebeplerle, şikâyet eden tarafın beyanlarının gerçeği yansıtmadığı ve mahkemenin aldığı koruma tedbirleri ve uzaklaştırma kararı nedeniyle mağdur olduğumdan dolayı, mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: ….. Aile Mahkemesinin …/… Esas Numaralı Kararı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim ve dikkate alınması gereken unsurlar ışığında, …….. Aile Mahkemesi’nin …/… Dosya Esas Numaralı kararı kapsamında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanarak alınan koruma tedbir kararına yönelik itirazımızın değerlendirilerek kabul edilmesini ve ilgili kararın geri alınmasını talep etmekteyim. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Uzaklaştırma kararına itiraz dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, uzaklaştırma kararına itiraz dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.