Nafaka artırım dava dilekçesi örneği

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği

Nafaka artırım dava dilekçesi örneği ile nafaka artırım davası talebinde bulunulabilir. Nafaka artırım dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “nafaka artırım davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki nafaka artırım dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Davacı lehine olan …….. TL yoksulluk nafakasının ve müşterek çocuk ………… lehine olan ……… TL iştirak nafakasının artırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacı müvekkilimiz ile davalı, … Aile Mahkemesi …/… Esas …/… Karar …/…/… tarihinde verilen hüküm ile resmi olarak boşanmışlardır. Mahkeme kararı, müvekkilimiz olan davacı anneye müşterek çocuğun velayetini vermiş, tam kusurlu bulunan davalıya ise davacı için yoksulluk nafakası ve müşterek çocuk için iştirak nafakası ödeme yükümlülüğü getirmiştir.
 1. Tarafımızca, … Aile Mahkemesi’nde …/…/… tarihinde, yoksulluk ve iştirak nafakasının artırılması amacıyla dava açılmış ve …/…/… tarihinde davacı için aylık … TL, müşterek çocuk için aylık … TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir. Ancak, boşanmanın ardından müvekkilimiz yoksulluk içerisine düşmüştür. En son açılan dava sonucunda belirlenen nafaka miktarı, günün ekonomik şartları ve para değerindeki düşüş nedeniyle yetersiz kalmıştır. Davacı müvekkilimiz, hem kendi hem de velayeti altındaki müşterek çocuğun bakım ve geçim masraflarını karşılamakta zorluk çekmektedir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müşterek çocuğun yaşı ilerledikçe, okul masrafları, bakım giderleri ve genel ihtiyaçları artmıştır. Davacı müvekkilimiz, çocuğuyla birlikte babasının yanında ikamet etmektedir. Davacının babası emekli olup, sadece emekli maaşı ile gelir elde etmektedir. Aynı şekilde davacı müvekkilimin kardeşi bulunmaktadır ve kendisi de artık babasından destek almak durumunda kalmıştır. Davacı babasının bu kadar yardımda bulunması hayatın olağan koşullarına aykırıdır. Ki bu davacı babasından beklenmesi zorunlu değildir.
 1. Davalı, bir yabancı firmanın fabrikasında çalışmaktadır ve aylık geliri, mesai ücretleri dahil olmak üzere … TL’dir. Ayrıca, davalının köyde babasından kalan tarlalardan elde ettiği bir gelir kaynağı bulunmaktadır. Mali ve ekonomik durumları araştırıldığında, davalının talep ettiğimiz nafaka miktarını karşılayabilecek bir mali güce sahip olduğu görülmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: …… Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı, …./…. Karar Sayılı Mahkeme Kararı, Tarafların Mali ve Ekonomik Durumu, Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller 

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 176, madde 331, Hukuk Muhakemeleri Kanunu  ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebepler doğrultusunda, davacı adına talep ettiğimiz yoksulluk nafakasının aylık … TL olan mevcut miktarından … TL olarak artırılmasını, müşterek çocuk adına ödenmekte olan iştirak nafakasının aylık … TL olan mevcut tutarından … TL olarak artırılmasını, ayrıca yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına dair kararın alınmasını, tarafım adına arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Nafaka artırım dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Nafaka artırım dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, nafaka artırım dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.