siddet-nedeniyle-bosanma

Şiddet Nedeniyle Boşanma

Şiddet nedeniyle boşanma davası, eşler arasında evlilik birliğini temelden sarsıcı fiziki, duygusal, ekonomik, cinsel, sosyal veya görsel şiddet eylemleri neticesinde açılan davadır. Uygulamada en çok görülen şiddet türü ise fiziki şiddettir. Bu noktada eşlerin, evlilik birliği içinde birbirlerinin karşılıklı olarak fiziki bütünlüğüne saygılı olması gerektiğinden, şiddet eylemi boşanma sebebidir. 

Şiddet Boşanma Sebebi Midir?

Şiddet boşanma sebebidir. Çünkü, evlilik birlikteliği içerisinde bireylerin birbirine karşı fiziki, psikoloji ve sosyal açıdan saygılı olması gerekir. Bu noktada bir eş tarafından diğerinin vücut bütünlüğüne zarar veren eylemler fiziksel şiddet olarak tanımlanır. Dolayısıyla şiddet sebebiyle evlilik birliğin temelden sarsılacak ve şiddet boşanma sebebi olacaktır. (Yargıtay, 2. H.D., 16.4.2012 T., 13403-9803)

Evlilik birliğinin temelden sarsılması hususu TMK m.166‘da şu şekilde açıklanmıştır:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

DİKKAT: Şiddet eylemi yalnızca fiziki şiddeti içermez. Şiddet eylemi, duygusal, ekonomik, cinsel, sosyal veya görsel şekilde icra edilebilir.

Yargıtay’a Göre Şiddet Nedeniyle Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre şiddet nedeniyle boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

 • Bir eşin diğer eşi dövmesi, (Yargıtay 2. H.D., 5.12.2012 T., 9585-29349),
 • Bir eşin çocukları dövmesi, (Yargıtay 2. H.D, 27.2.2007 T., E. 2006/9074, K. 2007/2870)
 • Bir eşin diğer eşin akrabalarına karşı şiddet göstermesi, (Yargıtay 2. H.D., 19.6.2006, E. 2875, K. 9667)
 • Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerini dövmeleri (Yargıtay 2. H.D., 6.12.2004, E. 14948, K. 14612)
 • Bir eşin ailesince diğer eşe şiddet uygulanması ve eşin buna engel olmaması, (Yargıtay 2. H.D., 19.9.2012, E. 2012/1411, K. 2012/21702)
 • Tırnak, kaynar su, sopa vb. gibi aletler ile eşe vurmak, (Yargıtay 2. H.D., 19.1.2010, E. 18281, K. 831)
 • Eşlerden birinin diğerine bir şeyler fırlatması, (Yargıtay 2. H.D., 27.11.2012, E. 2012/8578, K. 2012/28403)
 • Eşlerden birinin diğerini itmek suretiyle fiziksel şiddete kalkışması, (Yargıtay 2. H.D.,20.12.2004, E. 14115, K. 15344)
 • eşlerden birinin diğer eşe tekme atması, (Yargıtay 2. H.D., 20.6.2005, E. 2005/8492, K. 2005/9483)
 • Eşlerden birinin diğerinin saçını çekerek fiziki şiddet uygulaması, (Yargıtay 2. H.D., 17.12.2007, E. 3741, K. 17683)
 • Eşlerden birinin diğerini tırmalaması, (Yargıtay H.G.K., 24.5.1989, E. 300, K. 389)
 • Eşlerden biri tarafından diğer eşin bir organının koparılması, (Yargıtay 2. H.D., 10.5.2012, E. 2011/16054, K. 2012/12633)
 • Eşlerden birinin diğerine şiddet uygulamak niyetiyle üzerine yürümesi, (Yargıtay 2. H.D., 18.4.2002, E. 2709, K. 5444)
 • eşlerden birinin diğerini kilitlemesi, (Yargıtay 2. H.D., 15.6.2004, E. 4683, K. 7887)
 • eşlerden birinin çocukları kilitlemesi, (Yargıtay H.G.K., 25.10.1989, E. 438, K. 555)
 • Fiziksel şiddetin eşyalara karşı işlenmesi, (Yargıtay 2. H.D., 17.5.2012, 16568-13473)
 • Eşlerden birinin diğerinin arabasına zarar vermesi, (Yargıtay 2. H.D.,17.12.2007, E. 3741, K. 17683)
 • Eşlerden birinin ortak konuta zarar vermesi, (Yargıtay 2. H.D., 11.4.2005, E. 3860, K. 5843)

Şiddet nedeniyle boşanmak için yukarıda sayılan durumlar yalnızca birer örnektir. Bu kapsamda evlilik birliğini temelden sarsacak ve yukarıda sayılmayan pek çok şiddet eylemi boşanma sebebi olabilir. Bu noktada hakim somut durumu kendi şartları özelinde değerlendirecektir.

Eğer şiddet eylemi hayata kast niteliğinde olursa, dava evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle değil kanunda özel olarak düzenlenmiş hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış gerekçesiyle açılmalıdır. Şiddet eyleminin bu seviyede olması durumunda neler yapılabileceği hakkında “hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma” yazımızı okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Şiddet nedeniyle boşanma davasında, nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat hakları istenebilir.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Nafaka

Şiddet nedeniyle boşanma davasında, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası gibi tüm nafaka talepleri hakim tarafından değerlendirilir. Şiddet nedeniyle boşanılması durumu için kanunumuzda özel bir nafaka düzenlemesi bulunmamaktadır. Bu kapsamda genel nafaka hükümlerine göre nafakaya hükmedilecektir. 

Boşanmada nafakanın nasıl, hangi şartlarda ve hangi miktarda istenebileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “nafaka hesaplama” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Velayet 

Şiddet nedeniyle boşanma davasında, velayetin istenmesi mümkündür. Hakim somut durumun şartlarına göre, başta çocuğun üstün yararı olmak üzere tarafların durumlarını bir bütün olarak inceleyerek velayet hakkında hüküm verecektir. 

Boşanmada velayetin eşler arasında nasıl, hangi şartlarda, hangi gerekçelerle istenebileceği ve kime verildiği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Mal Paylaşımı

Şiddet nedeniyle boşanma sonucunda mal paylaşımı davası açılabilir. Bu noktada, mal paylaşım davasının boşanma davasından ayrı bir dava olduğu bilinmelidir. Dolayısıyla, kişiler boşanma davasından ayrı olarak mal paylaşımı davası açarak malların eşler arasında hukuki bir şekilde paylaştırılmasını talep edebilirler.

Mal paylaşımı davasının nasıl, hangi şartlarda ve hangi belgelerle açılabileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada mal paylaşımı” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Maddi ve Manevi Tazminat

Şiddet nedeniyle boşanmada, maddi ve manevi tazminat talep etmek mümkündür. Şiddet sebebiyle boşanmada tazminat hesaplanırken eşlerin kusur oranı dikkate alınır. Yani hakim, diğer eşin mevcut veya beklenen bir menfaatinin zarara uğraması hususunu değerlendirir. Ancak, tazminat talep eden eş kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır.

Şiddet nedeniyle boşanmada, taleplerin hukuki haklar ve kanunlar özelinde doğru tespit edilmesi gerekir. Ayrıca eşin kusurunu ortaya çıkaracak olan şiddetin tüm belgelerle somut ve ispata yarayacak şekilde sunulması gerekir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Boşanmada maddi ve manevi tazminatın nasıl, hangi şartlarda ve hangi belgelerle istenebileceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanmada maddi ve manevi tazminat” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Boşanma Davası Masrafları ve Avukat Ücreti

Boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Boşanma davası masrafları ve avukatlık ücretinin hangi şartlarda, nasıl ve ne miktarda belirleneceği hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “boşanma davası ücreti ve boşanma avukatı ücretleri” isimli yazımızı okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Şiddet nedeniyle boşanma davası yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. 

Boşanma davasının hangi şartlarda ne kadar süreceği, bu sürenin nasıl kısaltabileceği ve süreyi uzatan sebeplerin neler olduğu hususlarının tüm kapsamıyla incelendiği “çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?” isimli makalemizi okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sonuç

Şiddet nedeniyle boşanma davası, eşler arasında evlilik birliğinin devam etmesine engel olacak şekilde fiziki, psikolojik veya sosyal şekilde şiddet uygulanması neticesinde açılan davadır. Bu davada, hakim somut durumu eşler arasındaki şiddetin varlığını nispetinde inceleyecek ve evlilik birliğini temelden sarsılmışsa boşanma kararı verecektir. Bu noktada şiddet eyleminin tespit edilmesi, kusurlu tarafın eylemlerinin ortaya konulması ve usuli işlemlerin doğru yapılması gerekir. Dolayısıyla uzman bir boşanma avukatına danışılması önerilir.