Tek celsede boşanma

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanmak mümkündür. Bunun için eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma için eşlerin davadan önce boşanmanın sonuçları hakkında uzlaşmış olması ve bunu bir protokole bağlamış olmaları gerekir. Boşanmanın sonuçları hakkında hemen her konuda uzlaşılmış olması önemlidir. Bu sayede eşler, hakim önüne anlaşarak gitmiş olacak ve hakim de somut şartları değerlendirerek, genellikle ilk celsede boşanma kararını verecektir. 

Tek Celsede Boşanma Nedir?

Tek celsede boşanma, açılan boşanma davasında hakimin ilk duruşmayı boşanma kararı ile sonuçlandırmasıdır. Tek celsede boşanma sayesinde, tarafların dava süreci uzamaz ve hızlıca sonuç elde edilir. Boşanma davasında ilk celsede karar çıkması büyük oranda anlaşmalı boşanmalarda söz konusu olur.

Tek celsede boşanma için açılacak olan anlaşmalı boşanma davasında gerekli unsurlar, dava dilekçesi ve boşanma protokolüdür. Belirtilen belgelerle birlikte ilgili mahkemede dava açılarak tek celsede boşanmak imkanı bulunur. Ancak anlaşmalı boşanma davası için en az 1 yıldır evli olmak şartı aranır. Ayrıca, söz konusu anlaşmalı boşanma süreci için usuli işlemlerin de hukuka uygun şekilde yapılması büyük önem araz etmektedir.

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Tek celsede boşanmak için eşler anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmelidir. Çünkü, anlaşmalı boşanma da hakimin ilk duruşmada ve tek celsede karar verme olasılığı çok yüksektir. Anlaşmalı boşanma davası ise dava dilekçesi ve boşanma protokolünün hazırlanarak ilgili mahkemeye sunulmasıyla açılır. Bu şekilde açılan dava yaklaşık olarak 1 ay içinde sonuçlanır.

Tek celsede boşanmak için çiftlerin, öncelikle uygulamada en sık anlaşmazlık yaşanan hususlar üzerinde durması gerekir. Bu kapsamda mutlaka boşanmanın mali sonuçları ve velayet hususları üzerinde anlaşılmalıdır. Bu hususlar, taraflar daha önceden anlaşsa bile mahkemede tekrardan gündeme geldiğinde tartışmalar yaşanan konulardır. Bununla birlikte, üzerinde anlaşılan hususların da hukuki temelde taraflar arası dengesizlik yaratacak veya kanuna uygun olmayacak şekilde düzenlenmemiş olması önemlidir.

Anlaşmalı boşanma için eşlerin birlikte ortak karar alması gerekir. Bu halde eşler, boşanmanın doğal sonuçlarından olan ekonomik hususlar, velayet hususu, nafaka hususu ve tazminat hususu için anlaşabilir. Anlaşılan unsurların boşanma protokolüne yazılması gerekir. Ayrıca, duruşma aşamasında hakimin yönlendirmeleri veya sorduğu sorular sonucunda taraflar anlaşmazlığa düşerse dava çekişmeli boşanmaya dönebilecektir. Bu sebeple tarafların davadan önce hemen her konuyu incelemiş olması önemlidir.

DİKKAT: Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerin evliliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasının nasıl açılacağı, gerekli belgelerin neler olduğu ve sürecin nasıl işlediği hususları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “anlaşmalı boşanma davası” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Anlaşmalı Boşanma Şartları Yoksa En Hızlı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma şartları yoksa eşler çekişmeli boşanma yoluyla boşanabilir. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun sürse de çekişmeli boşanma davasını hızlandıracak işlemler yapılabilir. Bu şekilde anlaşmalı boşanma şartları yoksa en hızlı şekilde boşanmak için çekişmeli boşanma davası açmanın önünde hukuki bir engel yoktur.

Çekişmeli boşanma davası, esasen anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davası için gereken şartlar sağlanmıyorsa, bu durumda çekişmeli boşanma davası açmak dışında bir seçenek yoktur. Çekişmeli boşanma davasında, mahkemenin hızlıca karar alabilmesi için boşanmaya hükmedilmesi için gerekli olan temel boşanma sebepleri üzerinde durulmalıdır. Bu sayede mahkeme hakimi üzerinde boşanmaya karar verilmesi için olumlu kanaat uyandırılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davasında süreci hızlandırmak içinse, öncelikle usul hukuku alanına giren usuli işlemlerin eksiksiz yapılması gerekir. Sonrasında ise hakimin boşanma kararı vermesinde etkili olacak hukuki argümanlar tespit edilmeli ve boşanmanın mali sonuçları hakkında detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Tüm bu hususların tespiti için alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması süreci kısaltabilecektir.

Sonuç

Tek celsede boşanmak için eşlerin anlaşmalı boşanma yoluna başvurması gerekir. Aksi halde dava çekişmeli boşanmaya dönüşecek ve boşanma süreci uzayacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında ilk celsede sonuç alabilmek içinse çiftlerin uzlaşması gerekir. Aksi halde yine dava uzayacak veya çekişmeli boşanmaya dönecektir. Bu kapsamda boşanma davasında hızlı ve etkin bir süreç yönetilmesi için alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.