en iyi boşanma avukatı istanbul

Boşanma Avukatı

Aile, toplumu oluşturan en küçük birliktir. Kişilerin evlilik birliğinin sonlandırmak istemesi halinde açacakları dava boşanma davasıdır. Bu dava tarafların bizzat katılmak ve takip etmek zorunda olduğu davalardan değildir. Bu nedenle boşanma davası ve sonuçlarına ilişkin her türlü işleri avukat aracılığı ile sürdürebilirler.

Esasen mevzuatta boşanma avukatı şeklinde bir terim yoktur. Ancak daha çok bu tür davalara bakan avukatlar boşanma alanında uzmanlaşır ve hukuki destek sağlayabilirler. Boşanma davasına bakan avukat halk arasında ve uygulamada boşanma avukatı şeklinde adlandırıldığı için biz de yazımızda bu kavramı kullanacağız.

Boşanma Avukatı Neler Yapar?

Boşanma avukatı boşanma davasında davacı veya davalı tarafa vekalet eder. Boşanma, mal paylaşımı, ayrılık, velayet, nafaka vb. boşanmanın sonucu olan her konuda müvekkilinin haklarını savunur ve yerine getirilmesi adına çalışmasını sürdürür.Boşanma avukatının bu kapsamda genel olarak faaliyetleri şu şekilde sayılabilir:

Boşanma süreci eşleri ve çocukları yıpratacak bir süreçtir. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve hızlı sonuç alınması önem arz eder. Boşanma avukatının bir görevi de bu noktada doğar. Boşanma davasına bakan avukat kendisine anlatılan bilgilerin mahrem bilgiler olduğu bilincini taşıyarak hareket etmeli ve eşlerin hukuki haklarının savunulmasının yanında tarafların yıpranmadan sonuca ulaşılmasını da temin etmelidir.

boşanma avukatı infografik

Dava Hazırlığı Sürecinde Boşanma Avukatı

Boşanmada hazırlık süreci büyük önem arz eder. Avukata yaşanılan olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Boşanma avukatı kendisine aktarılan bilgilerden boşanmaya esas teşkil edebilecek durumları seçer ve hazırlığını başlatır. Uzaklaştırma kararı alınması gerekiyorsa bunu talep eder. Delilleri toplar. Boşanmada geçerli neden olarak kabul edilecek olguları dilekçesinde belirtir.

Boşanmada dayanılacak neden önemlidir. Çünkü boşanma nedenleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu nedenlerin söz konusu olmadığı durumlarda dava reddolunur. Boşanma avukatı hazırlık aşamasında hangi nedene dayanılmasının davanın seyri ve müvekkilinin haklarının korunması bakımından daha sağlıklı olacağını belirler.

Boşanma Davasında Avukat Vekaleti

Boşanma davaları önemine binaen genel vekaletname ile görülecek davalardan değildir. Sizi temsil etmesini istediğiniz boşanma avukatına vekalet vereceğiniz zaman noterde hazırlanan vekaletname boşanma ile ilgili işlerin görülmesi konusunda vekalet veriliyor olduğu hususunu içeriyor olmalıdır.

Her türlü hukuki işlerin görülmesine yönelik verilen vekaletname boşanma davası ile ilgili iş ve işlemler için yeterli olmaz. Buradaki özel vekaletnamedir. Notere boşanma avukatına vekalet vermek istiyorum derseniz size gerekli vekaletnameyi çıkaracaktır.

Boşanmada Arabuluculuk

Boşanma avukatı tarafları mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmak üzere bir araya getirebilir. Ancak bunun hukuki karşılığı arabuluculuk olmaz. Arabuluculuk kanunda gösterilen durumlarda baro tarafından belirlenen avukat arabulucular tarafından yapılabilir. Boşanma davası için hukukumuzda arabuluculuk kurumu söz konusu değildir. Ancak belirttiğimiz gibi bir avukatın taraflar arasında mutabakat sağlamaya çalışması her zaman mümkündür.

Velayet ve nafakaya ilişkin konularda taraflar her ne kadar anlaşmış da olsalar bu durumda açılan dava çekişmeli boşanma davasıysa aralarındaki anlaşma hakimi bağlamaz. Ancak boşanma davası sonrasında açılacak mal paylaşımı davası için boşanma avukatı tıpkı bir arabulucu gibi taraflar arasında bir müzakere ortamı sağlayarak mutabakat kurmaya çalışabilir.

Çocuğun Velayeti Konusunda Boşanma Avukatı

Boşanma davasında çocuğun menfaatleri gözetilerek velayet hakkını hangi eşin kullanılacağına karar verilir. Çoğu zaman iki eş de çocuğun velayetinin kendisine verilmesini ister. Bu çok doğal bir durumdur.

13 yaşından küçük çocukların velayeti uygulamada genellikle anneye verilmektedir. Ancak babaya verildiği de görülmektedir. Bunun yanında çocuk 13 yaşından büyük ise hakim çocuğa eşlerden hangisi ile yaşamak istediğini sorabilir.

Boşanma avukatı çocuğun velayeti konusunda müvekkiline kanun tarafından tanınan hakları savunacaktır. Kendi müvekkiline velayetin verilmemesi halinde çocuk ile velayet hakkını alamayan eş arasında kişisel ilişki kurulmasını müvekkilinin durumuna göre talep edecek ve bunu sağlayacaktır. Velayet hakkının kötüye kullanılması durumunda diğer eşe geçirilmesi için gerekli hukuki süreci de başlatabilecektir.

Mal Paylaşımı Aşamasında Boşanma Avukatı

Mal paylaşımı boşanma davalarında en çok anlaşmazlık çıkan konudur. Genel bir söyleyişle eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallar yarı yarıya paylaştırılır. Bu noktada iyi bir boşanma avukatı mal kaçırma durumlarını tespit etmeli, bununla ilgili davaları açmalı ve edinilmiş malların tespiti ile ilgili mahkemeye talepte bulunmalıdır. Birlikte çalışacağını avukat bu çerçevede müvekkilinin malvarlığı haklarını da korumuş olur.

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Belirlenmesinde Boşanma Avukatı

Boşanma davasında maddi olarak zarar uğrayan ve manevi olarak yıpranan eşin manevi tazminat hakkı vardır. Bu noktada boşanma avukatı bu durumu en net şekilde ve hukuki zeminde ortaya koyar ve müvekkilinin hakları doğrultusunda mahkemeden bu tazminat kalemlerini talep eder.

Boşanma davasında avukat ayrıca nafakaya ilişkin taleplerde bulunacaktır. Çocukların bakımına ilişkin iştirak nafakası, diğer nafakalardan tedbir nafakası, yoksulluk nafakası konularında müvekkilinin haklarının yerine getirilmesi için çalışır. Dava sırasında ve sonrasında ödenmeyen nafakaların tahsil edilmesine yönelik hukuki süreci takip edebileceği gibi değişen şartlara göre nafakanın yeniden düzenlenmesi için gerekli hukuki işlemleri de yapabilir.

Bu nedenle boşanma konusunda tecrübe sahibi bir avukat kişinin haklarının korunması ve ihlal edilmesinin önüne geçilmesi adına yararlı olacaktır.

İstinaf ve Temyiz Aşamalarında Boşanma Avukatı

İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesi kararını tarafların her biri üst derece mahkemesi olan bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yolu ile taşıyabilirler. Bu durumda olay bir baştan değerlendirilir ve ayrıca bir karar verilir. Yahut ilk derece mahkemesinin kararı yerinde bulunur.

Temyiz incelemesi ise Yargıtay tarafından yapılır. İstinaf mahkemesinin kararını da taraflardan her biri üst derece mahkeme olan Yargıtaya taşıyabilir. Burada hukuka uygunluk denetimi yapılır. Yargıtay verilen kararı onar ya da boza. Ancak yeni bir hüküm tesis edemez.

Kanun yolları denetimi olan istinaf ve temyiz aşamalarının deneyim sahibi boşanma avukatları tarafından takibi önem arz eder. Buradan çıkacak kararlar en sonunda kesinleşecek ve eşlerin kişisel durumlarında değişikliğe neden olacaktır.

Boşanma Avukatına Soru Sor

Boşanma davasında avukatlar vekalet alarak dava ile ilgili tüm işleri yürütebilirler. Bazen kişiler temsil hizmeti yerine sadece danışmanlık talep etmektedirler. Böyle bir talep üzerine boşanma avukatı danışmanlık da verebilir. Hukuki danışmanlık talep eden eş olayını önemli ayrıntıları ile birlikte avukata anlatır ve nasıl bir yol izlemesi gerektiği, hak düşürücü zamanaşımı süreleri, boşanma sebepler – sonuçları vb. davaya yönelik konularda hukuki bilgi alır.

Bu danışmanlık ofis içerisinde veya dışarısında yüz yüze verilebileceği gibi internet üzerinden de yapılabilir. Ofisimiz bu kapsamda dava takibi hizmeti verdiği gibi danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Web sitemiz üzerinden bu konuda bizden yardım talep edebilirsiniz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle ilk duruşmada sonuçlanır. Bu tek celse 10 – 15 dakika gibi kısa süreler içinde bite. Kararın kesinleşmesi 1-3 ay sürebilir.

Çekişmeli boşanma davaları ise, daha uzun sürer. Burada boşanmaya dayanak olan neden, mahkemenin yoğunluğu ve yargılamanın içeriğine süreye etki eder. Boşanma davası birçok aşamadan oluşur. Bütün bunlardan ötürü çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması kısa sürebileceği gibi birkaç seneyi de bulabilir. Aile mahkemesinin vereceği kararın üst derece mahkemelerine (Bölge adliye mahkemesi – Yargıtay) taşınması durumunda da süre doğal olarak uzayacaktır.

Bu alanda aşağıdaki istatistikten görülecektir ki her yıl yüz binin üzerinde dava görülmektedir. Bu davalardan avukat ile açılanlar elbette daha kısa ve hukuki haklar korunarak sonuçlanmıştır.

boşanma davaları

Boşanma avukatı süreci doğru ve etkin şekilde işleterek bu sürenin kısaltılmasında önemli rol oynar. Avukat yardımı alınmaksızın açılan dava basit usuli hatalar dolayısıyla uzun sürebileceği gibi telafi edilmesi güç durumlar da ortaya çıkarabilir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatının ücreti davanın kapsamına, süresine, yapılacak işlerin çeşitliliğine göre değişmektedir. Mal paylaşımı için açılacak bir dava yargılama sürecini daha zorlu bir hale getirir. Yahut yüksek manevi tazminat talep edilen bir dava için ciddi bir çalışma yapılması şarttır. Anlaşmalı boşanma protokolünün içeriği de aynı şekilde boşanma avukatı ücretine etki eder.

Çekişmeli ile anlaşmalı boşanma arasında ciddi bir iş yükü farkı bulunmaktadır. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücretine göre daha fazla olmaktadır.

Avukatlık ücretleri her sene baro tarafından asgari olarak belirlenir. Her avukata göre fiyatlar değişmekle birlikte fikir vermesi açısından baronun belirlediği boşanma avukatı ücreti şöyledir

BOŞANMA DAVALARI
Anlaşmalı 5000 TL
Çekişmeli 7300 TL
Çekişmeli ve maddi ve manevi tazminat istemli 7300 TL den az olmamak üzere dava değerinin yüzde 15’i

Boşanma avukatı ücreti için kesin bir miktar söylenemez. Bu avukat ile boşanmak isteyen eş arasında serbestçe belirlenir. Ancak en yüksek ücreti söyleyen avukatın davaya en çok özenen avukat olacağı yanlış bir algıdır. Burada kişinin dikkat edilmesi gereken bilgi, ilgi ve güvendir.

Boşanma davalarında uzman bir avukatın hukuki yardımı bu süreçte kişiye büyük avantaj sağlar. Boşanma avukatı ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz büromuzla doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davaları Maliyeti – Yargılama Masrafları

Boşanma davasında yargılama masrafları da davanın kapsamına göre değişir. Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli aynı harç veya ödemelere tabi değildir. Anlaşmalı boşanmalarda uzun uzadıya hukuki prosedür yoktur. Bilirkişi incelemesi, keşif yapılması, tanık dinlenmesi gibi durumlar genelde söz konusu olmaz. Bu da doğal olarak yargılama masraflarını düşürmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında birçok değerlendirme yapılır ve bazen dava uzun zaman alır. Tanıklar dinlenir, kusur araştırması yapılır, ispat araçları değerlendirilir, keşif – bilirkişi – uzman raporu vb. bir çok aşama ile karşılaşılır. Buna göre harç ve giderler daha fazla olur.

Boşanma davası açmak bugün için 30 – 40 TL gibi cüzi bir rakamdır. Ancak bunun yanında yargılamaya ilişkin diğer giderler de mahkeme veznesine ödenir. Burada gösterilecek tanık sayısı, tebligatların çeşitliliği, yapılacak araştırmalar vb. bir çok aşama giderlerin hesaplanmasında dikkate alınacaktır dolayısı ile bu miktar gider avansı ile birlikte bir miktar artmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası ücretini eşler beraber öderler. Ancak aralarında anlaşarak bu bedeli kimin ödeyeceği ile ilgili farklı bir karar alabilirler. Çekişmeli boşanma davasında yargılama giderlerini ise davayı açan taraf öder. Davayı kazanması halinde yargılama giderleri kusurlu olan eşe yükletilir.

Davayı açan tarafın yargılama giderlerini ödemek için maddi durumu elverişli değilse adli yardım talebinde bulunabilir. Adli yardım alması halinde yargılama giderlerini devlet karşılar. Bunun için hakimin karar vermesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma iki eşinde boşanma konusunda mutabık kalması ve evliliklerinin üzerinden bir sene geçmesi halinde söz konusu olabilir. Bu dava türü kısa sürede sonuçlanması ve çekişmeli boşanmadan daha az bir yıpranma durumu söz konusu olması dolayısıyla tercih edilebilir. Anlaşmalı boşanmada eşler boşanmanın her türlü sonucuna yönelik olarak anlaşmışlardır ve bu konuda bir protokol oluşturmuşlardır.

Anlaşmalı boşanma avukatı taraflar arasında velayet, nafaka, mal paylaşımı vb. konuları içeren protokolün hazırlanmasında önemli görev üstlenir. Bu protokolün hakim tarafından uygun bulunması gerekir. Bu noktada dikkatlice hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti davanın içeriğine göre değişmekle beraber genel olarak çekişmeliye nazaran daha düşük olur. Kısa sürede sonuç alınan bir yoldur.

En İyi Boşanma Avukatı İle Çalışmanın Önemi

İstanbul boşanma avukatı sayısı bakımından en zengin şehirlerdendir. Ancak bu alanda gerçekten uzman olmasına dikkat etmek gerekir. Boşanma davası açacak eşler ilk olarak haklarının en iyi şekilde savunulması için en iyi boşanma avukatı ile çalışmak isterler. Bu anlamda en iyi boşanma avukatı bulmak için çeşitli aramalar yapabilirler.

En iyi boşanma avukatı, aile hukukuna hakim, bilgili ve ilgili olmalıdır. Bu konudaki yargıtay kararlarını iyi bilmelidir çünkü bu alandaki davalar her duruma göre farklı değerlendirildiği için daha önceki yargıtay kararları yeni dava için emsal teşkil edebilmektedir. Ancak tabi Türkiye’nin veya İstanbul’un en iyi boşanma avukatı şu kişidir demek hem doğru hem de meslek etiği gereği doğru olmayacaktır.

Boşanma davalarında uzman avukatın hukuki desteği ile sürecin yönetilmesi hem zaman kazancı olur hem de mevzuatın kişilere tanıdığı haklar sağlıklı bir şekilde kullanılmış olur. Aksi halde hatalı işlemlerle eski duruma çevrilemeyecek sonuçlar doğabilmektedir.

Bununla beraber uygulamada görülmektedir ki boşanma avukatına vekalet vermeden dava açan kişiler sürecin bir aşamasında bu eksikliği hissedip sonradan avukat tutma kararı almaktadır. Ancak bu durumda avukat yardımı olmaksızın gerçekleştirdikleri işlerden ötürü uğradıkları kayıplar maalesef aleyhine sonuç doğurmaktadır.

Bu makale faydalı mıydı?