İstanbul boşanma avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul boşanma avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu’nun boşanma hukuku alanında deneyimli avukatları tarafından sürdürülmektedir.

Aşağıda İstanbul boşanma avukat faaliyetlerinden, İstanbul boşanma avukatı ücreti ve iletişim bilgilerinden bahsettik ve sık sorulan soruları yanıtladık. Dikkatli incelemenizi öneririz.

İstanbul Boşanma Avukatı

Mıhcı Hukuk İstanbul Boşanma Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu boşanma avukatları, İstanbul Mecidiyeköy ofisinden, İstanbul’da bulunan tüm aile mahkemelerinde ve boşanma hukuku ile ilgili mercilerde müvekkillerine avukatlık hizmeti sunar. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul boşanma avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekildedir:

 • Çekişmeli boşanma davaları öncesi hukuki ön hazırlık, davanın açılması ve sürdürülmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davalarında protokol ve dava dilekçesinin hazırlanması, boşanma sonrası kararın kesinleştirilmesi ve icrası,
 • Nafaka davalarının açılması, sürdürülmesi, ödenmeyen nafakanın icrası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davasının açılması, mal kaçırmanın önlenmesine yönelik tedbir alınması,
 • Evlilik sözleşmesi vb. aile hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Aile konutu şerhinin konulması, aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davalarının açılması,
 • Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 sayılı yasa tedbirlerinin alınması,
 • Vesayet davalarının açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Nişan bozma nedeniyle tazminat ve hediyelerin iadesi,
 • Yabancıların boşanma davaları ve sürecin tamamlanması, yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Müşterek çocuğun yurtdışına çıkış izni,
 • Evlenmeye izin ve iddet süresinin kaldırılması davalarının açılması ve takibi,
 • Soybağının reddi, babalık, tanıma, evlat edinme vb. davaların açılması ve takibi,
 • Velayetin değiştirilmesi davasının açılması ve takibi, kişisel ilişki veya velayet konusunda çocuk teslim edilmediğinde çocuk teslimi icra işlemleri,

vb. aile hukukundan kaynaklı tüm davaların ve hukuki işlerin takibi İstanbul boşanma avukatı çalışmaları arasında yer alır.

İstanbul Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Boşanma Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir).

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti 2023

2023 İstanbul boşanma avukatı ücretleri, müvekkil ile İstanbul avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Ancak burada İstanbul Barosu tavsiye edilen ücret tarifesi öne çıkar. Genellikle Baro tarifesine göre bir ücret belirlenir. Ancak bu tarife tavsiye niteliğindedir. Yani kesin bir bağlayıcılığı yoktur. 

Somut uyuşmazlığın zorluğu-kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği, yapılacak işlemlerin çeşitliliği, dava değeri vb. unsrular gözönünde bulundurulur ve kimi zaman İstanbuk Barosu tarifesinde yer alan rakamdan daha fazla kimi zamansa tarifeden daha az bir ücrette anlaşılır.

İstanbul Barosu 2023 boşanma avukatı ücreti, tavsiye edilen tarifede şu şekilde yer almıştır:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI,2023 İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ,
Aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası,19.000,00 TL’den az olmamak üzere, dava değerinin %15’i,
Boşanmanın tanınması ve tenfizi,15.000,00 TL (tanıma), 13.500,00 TL (tenfiz),
Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kadlırılması davaları,11.000,00 TL,
Nişan bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat ve hediyelerin iadesi davaları,12.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u,
Anlaşmalı boşanma davası,12.500,00 TL,
Çekişmeli boşanma davası,19.000,00 TL,
Maddi ve manevi tazminat istemli çekişmeli boşanma davası,19.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Soybağının reddi ve babalık davaları,16.500,00 TL,
Nafaka davaları,11.500,00 TL,
Evlat edinme davası,12.500,00 TL,
Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 tedbirleri,8.000,00 TL,
Nafaka icra takibi,11.000,00 TL’den az olmamak üzere alacak miktarının %10’u,
Çocuk teslimi icrası,11.500,00 TL.

İstanbul Boşanma Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul boşanma avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyetlerine yer verdik. Bunun yanında sık sorulan soruları da yanıtlamakta yarar görüyoruz.

İstanbul’da Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da anlaşmalı boşanma davaları 1 hafta ile 1 ay arasında değişen sürelerde tamamlanır. Bazı istisnai hallerde tebligat problemi yaşanıyorsa süreç birkaç ay uzayabilir.

İstanbul’da çekişmeli boşanma davaları 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanır. Burada da mal paylaşımı, delil incelemesi, keşif vb. unsurlar süreyi uzatabileceği gibi kısaltabilir de.

İstanbul’da boşanma avukat yardımı almak, zamansal olarak olumlu sonuç doğurur.

İstanbul’da 2023 Boşanma Davaları Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da boşanma davası masrafları genel olarak şunlardır:

Başvurma Harcı: 80,70 TL,
Peşin Harç: 80,70 TL,
Boşanma Gider Avansı: 440,00 TL,
Vekalet Harcı: 11,50 TL,
Vekalet Pulu: 18,15 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL,
Bilirkişi Gideri: 385 TL (bazı özel hallerde değişebilir),
İstinaf Başvuru Harcı: 220,70 TL,
İstinaf Karar Harcı: 80,70 TL,
İstinaf Avansı: 250,00 TL,
Adli Tıp İncelemesi (Soybağı Davaları İçin): 1500 TL (DNA incelemesi yapılacak kişi başı).

Bunların hepsi İstanbul boşanma davasının henüz başında toplu olarak gerekmez. Süreç içerisinde gerekli aşamalarda mahkeme talep ettikçe mahkemeye ödenir. Sayılan bazı masraf kalemine gerek kalmayabilir.

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul boşanma avukatı ücreti, müvekkil ile İstanbul avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. İstanbul boşanma avukatı ücretine etki eden unsurlar; İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi, işin kapsamı, dava değeri, zorluğu – kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği vb. unsurlar şeklinde sıralanabilir.

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti Ne Zamana Ödenir?

İstanbul boşanma avukatı ücreti çoğunlukla işin başında peşin olarak ödenir. Ancak kimi hallerde taksitler halinde yahut işin başında bir kısmını peşin işin sonunda ise belirli bir yüzde şeklinde anlaşılabilir. Burada net bir bilgi edinmek adına İstanbul boşanma avukatına sormakta yarar vardır.

İstanbul En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi boşanma avukatı tabiri, avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olduğu için avukatlar tarafından kullanılmaz. Bu tür bir adlandırma doğru da değildir. Bu daha çok halk arasında bir kullanımdır. 

Ancak uygulamada, boşanma alanında uzmanlaşmış, deneyimini bu alanda kurmuş İstanbul avukatlarına İstanbul en iyi boşanma avukatı denmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana boşanma hukuku alanında çok yoğun çalışma yapmaktadır.

İstanbul’da Boşanma Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da boşanma hukuku davaları aile mahkemelerinin görev alanı içine girer. Bu nedenle aile mahkemesi görevlidir. Bununla birlikte genel olarak İstanbul’da boşanma hukuku davalarına bakan yargı yerlerini şu şekilde tablolaştırabiliriz:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI,İLGİLİ İSTANBUL MERCİİ,
Boşanma Hukuku Davaları (boşanma, velayet, soybağı vs. tamamı),İstanbul Aile Mahkemeleri,
Nafaka İcra Takibi,İstanbul İcra daireleri,
Nafaka Ödememeden Ötürü Tazyik Hapsi Davası,İstanbul İcra Ceza Mahkemeleri,
Çocuk Teslimi,İstanbul Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri.

İstanbul Boşanma Avukatı Nasıl Çalışır?

İstanbul boşanma avukatı, İstanbul’da görülen boşanma hukuku uyuşmazlıklarında çok önemli bir yere sahiptir. Genel olarak İstanbul boşanma avukatı çalışmalarını şu şekilde gösterebiliriz;

 • İstanbul’da boşanma davası açılacağı zaman tespit edilmesi gereken önemli meseleler vardır. Örneğin görevli ve yetkili mahkeme, delillerin hukuka uygunluğu ve kusur isnadına yeterliliği, isnadları hukuki zeminde öne sürme, tanıkların belirlenmesi, tebirlerin zamanında alınması ve icrası, vb. unsurlar İstanbul boşanma avukatı tarafından dava açılmadan önce gerçekleştirilir. 
 • Boşanma dava dilekçesi, cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri, delil dilekçeleri, tanık anlatımlarına karşı beyan dilekçeleri, tedbir talep dilekçeleri vs. boşanma davasının en önemli unsurudur. Her ne kadar duruşmalar yapılsa da iskelet dilekçeler üzerine kurulur. Bu dilekçeler gelişigüzel hazırlandığı zaman kişinin haklı iken haksız çıkması çok muhtemeldir. İstanbul boşanma avukatı bu dilekçeleri, Yargıtay kararları ve yasal düzenlemeler uyarınca hazırlar.
 • Davada duruşmalar da oldukça önemlidir. Zira tanıklara soru sorulur, karşı tarafa sorular sorulur, dilekçelere esas olan anlatımlar sözlü olarak özetlenir.
 • Ara kararların ve nihai kararın icrası da gene İstanbul boşanma avukatı tarafından etkin bir şekilde takip edilir.
 • Ayrıca haksız kararların istinaf ve temyiz edilmesi söz konusu olabilir. İstinaf ve temyiz merciileri duruşma yapmayacağı için hem ilk dilekçeler hem de istinaf ve temyiz dilekçeleri bu anlamda önem taşır.
 • Bu anlatılanlar, yukarıda yer verdiğimiz diğer aile hukuku davalarının tamamı için geçerlidir. Hepsi için İstanbul boşanma avukatı yardımı alınmalıdır.
 • Gene icrai işlemler; çocuk teslimi, nafaka icrası vs. önem taşır. Zaten yavaş çalışan icra dairelerinde bu tür özel nitelikli işlemlerin icra edilebilir olması için yakından takip gerekmektedir.

İstanbul boşanma avukatı çalışmaları sadece bunlarla sınırlı değildir. Bunun yanında boşanma hukukunun çeşitli alanlarında faaliyet gösterilir.

Boşanma Avukatının Önemi

Yukarıda İstanbul boşanma avukatı ücretleri, iletişim bilgileri ve en iyi boşanma avukatı meselesine değindik.

Yukarıda sayılan tüm hukuki süreçler, boşanma hukukunda tecrübeli ve uzmanlaşmış avukatlar tarafından sürdürülmesi gereken gereken işlemlerdir. Dolayısıyla İstanbul boşanma avukatından yardım almadan hareket edilirse telafisi güç zararlara neden olunabilir

Bu nedenle sürecin en başından itibaren İstanbul hukuk bürosu yardımı alınmalıdır.

NOT: Eğer Ankara ve çevresinden boşanma avukatı arıyorsanız “Ankara Boşanma Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.