Eski eşin soyadını kullanmaya izin davası dilekçe örneği

Eski Eşin Soyadını Kullanmaya İzin Davası Dilekçe Örneği

Eski eşin soyadını kullanmaya izin davası dilekçe örneği ile eski eşin soyadını kullanmaya izin davası açılması talebinde bulunulabilir. Eski eşin soyadını kullanmaya izin davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “eski eşin soyadını kullanmaya izin davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Eski Eşin Soyadını Kullanmaya İzin Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki eski eşin soyadını kullanmaya izin davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Eski eşin soyadını kullanmaya izin davası konuludur

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil ile davalı arasında gerçekleşen boşanma işlemi, ……….. Aile Mahkemesi tarafından kayıt altına alınmış olup, ilgili dosya numarası …/… Esas, karar numarası …/… ve kesinleşme tarihi …/…/… olarak belirlenmiştir. Boşanmanın üzerinden henüz bir yıl geçmemiştir.
 1. Müvekkil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuş olup, evliliği nedeniyle Türkiye’ye yerleşmiştir. Evlilik sürecinde eşinin soyadını benimsemiş ve bu soyadıyla tanınmaktadır. Boşanma sebebiyle eski soyadına dönmesi gerektiğinde, müvekkilin nüfus kayıtlarında eski bir soyadının bulunmadığı belirtilmiştir. İş ve sosyal ilişkileri açısından, müvekkilin eşinin soyadını kullanması önem arz etmektedir. Kızlık soyadı sosyal ve iş ilişkilerinde olumlu bir intiba bırakmayacaktır. Soyadının, kızlık soyadına dönmesi ve bu durumun değişmesi halinde ……… gibi bir isimle tanınma riski bulunmaktadır. Bu sebeplerle, müvekkilin eski eşinin soyadını kullanmasına yönelik izin talep edilmektedir, zira bu durum, müvekkilin sosyal ve iş ilişkilerinde yaşanabilecek mağduriyetleri önleyecektir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 173. maddesi uyarınca, boşanma durumunda kadının kişisel statüsü korunur; ancak, evlenmeden önceki soyadını tekrar kullanma hakkına sahiptir. Bu sahiplik için kanunun ve içtihat niteliğindeki yargı kararlarında belirlenmiş olan tüm şartları taşımaktadır. Eğer kadının, boşandığı eşinin soyadını kullanması, taraflar arasında bir zarara neden olmayacak şekilde ispatlanırsa, TMK 178. madde kapsamında 1 yıl içerisinde davalı eşin soyadını kullanma izni talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …/… Esas, …/… Karar sayılı Aile Mahkeme Kararı, Sosyal ve İş İlişkilerine Eski Eşin Soyadını Kullandığını Gösteren Belgeler, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 173 ve sair hukuki sebepler.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen sebepler doğrultusunda, tarafımdan sunulan haklı talebin dikkate alınarak, müvekkilin boşandığı eşinin soyadı olan ………. soyadını kullanma hakkına yönelik resen bir inceleme talep ederim. Bu hususta, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafça karşılanması hususunda hüküm verilmesini talep etmekteyim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Eski Eşin Soyadını Kullanmaya İzin Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Eski eşin soyadını kullanmaya izin davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Eski eşin soyadını kullanmaya izin davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, eski eşin soyadını kullanmaya izin davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.