esin-ailesine-karsi-saygisizlik-nedeniyle-bosanma

Eşin Ailesine Karşı Saygısızlık Nedeniyle Boşanma

Eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle boşanma davası, bir kişinin eşinin ailesine karşı saygısızca davranışlarda bulunması ve bu durumun evlilik birliğini temelden sarsması sonucu açılan dava türüdür. Bu davada hakim, saygısızca olduğu iddia edilen davranışların ölçüsünü, evlilik birliğini temelden sarsıp sarsmadığını ve kusur oranını değerlendirecektir. Eğer bu davranışlar ortak yaşamı çekilmez hale getirerek evlilik birliğini temelden sarsmışsa boşanma kararı verilecektir. 

Eşin Ailesine Karşı Saygısızlık Boşanma Sebebi Midir?

Eşin ailesine karşı saygısızlık boşanma sebebidir. Ancak, bu durumun boşanma sebebi sayılması için eşler arasındaki evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekir. Bir başka deyişle eşler arasındaki geçimsizlik ortak yaşamın çekilmez hale gelmesine sebep olmalıdır.

Eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması hususu TMK m.166‘da şu şekilde açıklanmıştır:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerine sevgi ve saygı göstermesi gerektiği kadar birbirlerinin ailesine de saygı göstermeleri gerekir. Esasen saygı; değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, eşlerin kayın hısımlarına karşı da dikkatli ve ölçülü şekilde davranması gerekir.

Saygısızlık, pek çok şekilde somutlaşabilir. Örneğin, eşin ailesine karşı hakaret etmek, yardıma muhtaçken yardım etmemek, küfür etmek, aşağılayıcı şekilde davranışlar sergilemek veya onur kırıcı davranışlarda bulunmak saygısızlık olarak nitelendirilebilir. Bu davranışlar da eşlerin ortak yaşamını çekilmez hale getirerek evlilik birliğini temelden sarsabilir.

Yargıtay’a Göre Eşin Ailesine Karşı Saygısızlık Nedeniyle Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

 • Yardıma ve bakıma muhtaç durumda bulunan kayınvalideye yardımcı olmamak ve hakaret etmek, (Yargıtay 2. HD. 23.20.2008, E. 2007/13963 K. 2008/13938)
 • Bir eşin kayınbabasına eşcinsel yakıştırmasında bulunması ve kocasına babasına çekmiş demesi, (Yargıtay 2. HD. 23.09.2013, E. 2013/8451 K. 2013/21795)
 • Eşin ailesine cahil insanlar denilmesi, (Yargıtay 2. HD. 09.05.2016, E. 2015/22375 K. 2016/9443)
 • Kişinin eşini ve ailesini küçümseyerek eşinin ailesiyle görüşmek istememesi, (Yargıtay 2. HD. 20.02.2018, E. 2016/11998 K. 2018/2195)
 • Eşin ailesini aşağılamak, (Yargıtay 2. HD. 27.09.2021, E. 2021/6345 K. 2021/6507)
 • Eşin ailesine hakaret etmek, (Yargıtay 2. HD., 28.9.2016, E. 2016/9268, K. 2016/13220)
 • Eşin ailesinin misafir olarak gelmesinin kabul edilmemesi, (Yargıtay 2. HD., 18.2.2008, 4796-1778)
 • Eşin kayınvalidesine veya kayınbabasına şiddet uygulaması ve ona hakaret etmesi, (Yargıtay 2 H.D., T. 21.07.2009 E. 2008/12156 K. 2009/14586)

Yukarıda yer alan olaylar, eşin ailesine karşı saygısızlık sayılabilecek bazı hallere örnektir. Bunlar dışında pek çok husus saygısızlık sayılabilir ve bu saygısızlık evlilik birliğini temelden sarsıyorsa boşanma sebebi olabilir. 

Bunlarla birlikte, örneğin senin ailenin şerefi iki paralık vb gibi bazı sözler ile eşin ailesi üzerinden kendisinin aşağılanması, eşin onurunun kıracak davranıştır. Bu noktada, sadece evlilik birliğinin temelden sarsılması değil, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası da açılabilir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için “hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma” yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Açılacak olan boşanma davası için saygısızlık eylemlerinin hangilerinin boşanmaya sebebiyet vereceği incelenmeli, saygısız davranışların nasıl ispatlanabileceği tespit edilmeli ve usuli işlemler hukuki şekilde yapılmalıdır. Zira, boşanma davası süreci ve sonucunda hakimin vereceği kararda eşlerin boşanmadaki kusur oranı belirleyici olacaktır. Bu bağlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Eşin Ailesine Karşı Saygısızlık Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle boşanma davasında talepler şunlardır:

 • Nafaka, (ilgili yazı:”nafaka hesaplama”)
 • Velayet, (ilgili yazı: “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)”
 • Maddi ve Manevi Tazminat, (ilgili yazı: “boşanmada maddi ve manevi tazminat”)
 • Mal Paylaşımı, (ilgili yazı: “boşanmada mal paylaşımı”)
Eşin Ailesine Karşı Saygısızlık Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Boşanma Davası Masrafları ve Avukatlık Ücreti

Eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. Eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

Eşin Ailesine Saygısızlık Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle boşanma davası yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. Bu süre içerisinde eşin ailesine saygısızlık nedeniyle boşanma davaları ortalama 6 celse sürmektedir.

Sonuç

Eşin ailesine karşı saygısızlık nedeniyle boşanma davası, eşlerin kayın hısımlarına karşı saygısızca davranışlar gösterilmesi sonucu açılır. Bu davada, ailesine karşı saygısız davranışlara maruz kalan eş, diğer eşin davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığını ispat etmelidir. Dolayısıyla kusur oranının belirlenmesi ve evliliğin devamının mümkün olmadığı hususu ortaya konulmalıdır. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye edilir.