Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği ile suç işleme sebebiyle boşanma talebinde bulunulabilir. Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “suç işleme sebebiyle boşanma ” yazımızı okuyabilirsiniz.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Suç işleme sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil ile davalı, … tarihinde evlenmiş ve bu birliktelikten … isimli bir erkek ve … isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Boşanma sürecinin başlamasıyla birlikte, müşterek çocuklar müvekkil davacı tarafından bakılmaktadır.
 1. Davalı, önceki dönemde evde uyuşturucu kullanmaya başlamış, müvekkilin endişesi üzerine aile büyükleri aracılığıyla sorun çözülmeye çalışılmıştır. Ancak davalı, bu konuda verdiği sözü tutmamış, başka uyuşturucular kullanmış ve arkadaşlarına temin etmiştir; ki bu durum tanık ifadeleriyle ispatlanacaktır.
 1. Davalı hakkında uyuşturucu ticareti ve kasten adam öldürme suçlarından açılan kamu davasında, davalı … yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
 1. Bu olaylar sonrasında mahkeme, davalı hakkında kısıtlama kararı vermiş ve davalının ………………….’ı vasi olarak atamıştır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalının işlediği suçlar, müvekkilin evlilik birliğini sürdürmesini beklenemeyecek derecede ciddi olup (bu husus, Yargıtay kararlarıyla da desteklenmektedir), bu durumda müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Ayrıca boşanma nedeniyle müvekkilin yoksulluğa düşeceği açıktır, çünkü hiçbir geliri yoktur. Diğer taraftan, davalının sahip olduğu maddi kaynaklar göz önüne alındığında, yoksulluk nafakası talep edilmektedir. Ayrıca, davalının sahip olduğu birçok mal varlığı, müvekkilin beklenen menfaatlerini olumsuz etkileyeceğinden maddi tazminat talep edilmektedir.
 1. Davalının suçları nedeniyle müvekkil ve çocukları, toplumda maruz kaldıkları dışlanma ve ayrımcılık nedeniyle okul değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu durum, müvekkilin uğradığı manevi zararı göstermektedir. Bu sebepler göz önüne alındığında davalının sorumluluğu ve müvekkilin maruz kaldığı manevi zarar nedeniyle, manevi tazminat talep edilmektedir

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık Anlatımları, ……….Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı dava dosyası ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 163 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Dikkate alınması gereken sebepler ve diğer araştırılması gereken unsurlar doğrultusunda,

 • Taraflar arasındaki evliliğin hukuki olarak sona erdirilmesi için,
 • Toplam … TL maddi, … TL manevi tazminat olmak üzere toplam … TL tazminata, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hükmedilmesine,
 • Müvekkil lehine, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık … TL tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ise tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) Yoksulluk Nafakası olarak devamına karar verilmesine,
 • Küçük … ve …’in velayetinin müvekkile verilmesine,
 • Küçük … ve … lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık toplamda … tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren de tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) iştirak nafakası olarak devamına (ergin olduktan sonra da makul bir eğitim süresince yardım nafakası olarak devam etmek üzere) karar verilmesine,
 • Yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini,

saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Suç işleme sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil ve davalı, evlilik birliğini …/…/… tarihinde kurmuş olup, bu birliğinden … isimli bir erkek ve … isimli bir kız olmak üzere iki çocukları bulunmaktadır. Boşanma sürecine girilmesiyle birlikte, müşterek çocuklar müvekkilin velayeti altında yaşamaktadır.
 1. Bilindiği üzere, boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesi gereğince tarafların boşanmadan önceki son altı aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde veya taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilecektir. Bu dava kapsamında müvekkil, boşanma süreci başladığında …………’e ailesinin yanına dönmüş ve sürekli olarak burada yaşamaya karar vermiştir. Bu nedenle yerleşim yeri haline gelen …………….’de boşanma davası açılmıştır (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tarihi 06.06.2007, E: 2-331, K: 332).
 1. Davalı, turistik malzemeler satan bir işyerinin işletmecisi olup, müşteri olarak işyerine gelen … isimli turistle birlikte yaşamaya başlamış ve ayrı bir ev kiralayarak oraya yerleştirmiştir. Bu durum, dul ve iki çocuk sahibi olan müvekkil ile aynı ilçede karı-koca gibi birlikte yaşamaya başladığını göstermektedir. Müvekkil, davalıya olayı sorduğunda, davalı tüm olayları kabul ederek, “istersen o kadını ve çocukları da getireyim, birlikte yaşarsınız” diyerek haysiyetle bağdaşmayacak tavırlarını sergilemiştir. Bu durumu doğrulayan tanıklar, davalının kiraladığı evin komşuları ve dairenin altında bulunan market sahibidir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Tüm bu anlatılanlardan açıkça anlaşılacağı üzere, yaşanan olaylarda davalı tam kusurlu olup, müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Ayrıca, müvekkilin hiçbir geliri olmadığı ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşeceği aşikârdır. Oysa ki davalı turistik malzemeler satan bir işyerinin sahibidir ve aylık … TL geliri bulunmaktadır. Bu nedenle yoksulluk nafakası talep edilmektedir. Ayrıca, davalının birçok gayrimenkul ve menkulu bulunmaktadır ve boşanma nedeniyle müvekkilin beklenen menfaatleri zedelenecektir. Bu sebeple maddi tazminat talep edilmektedir.
 1. Davalının davranışları, öncesinde ve yargılanması sonucu aile yaşantısına verdiği acının derinliğini göstermektedir. Müvekkilin yaşadığı derin üzüntülerin bir nebze olsun giderilmesi için manevi tazminat talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık Anlatımları ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 163 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler temelinde,

 • Tarafların boşanmasına,
 • Toplam … TL maddi, … TL manevi tazminatın, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren yasal faiziyle birlikte hükmedilmesine,
 • Müvekkil lehine, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra ise Tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) Yoksulluk Nafakası olarak devam etmesine,
 • Küçük …. ve ….’in velayetinin müvekkile verilmesine,
 • Küçük …. ve …. lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık toplamda … tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) iştirak nafakası olarak devam etmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

Davacı vekili olarak, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.