Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası Dilekçe Örneği

Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği ile nişan hediyelerinin iadesi davası talebinde bulunulabilir. Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “nişan hediyelerinin iadesi davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Nişanın haksız bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …….. TL(Fazlaya ilişkin alacaklarımız ve taleplerimiz saklıdır)

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim ile davalı arasında gerçekleşen nişan, yaklaşık ….. yıl önce yaşanmıştır. Aileler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle davalı taraf, nişanı tek taraflı olarak sonlandırmıştır. Bu bağlamda, nişanın sona ermesine sebep olan durum nedeniyle, müvekkil tarafından davalıya hediye edilen eşyaların iadesi talep edilmektedir. İstenen geri ödemeler şu şekildedir: ……. bölgesi geleneksel adetlere uygun olarak takılan 4 adet bilezik (… TL), 1 adet takı seti (… TL), 1 adet tek taş nişan yüzüğü (… TL), toplamda ise …….. Türk Lirasıdır. Bu çerçevede, müvekkil tarafından yapılan bu hediyelerin iadesi için talepte bulunulmaktadır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Nişanda hediye edilen zamanla şimdi arasında enflasyon ve kur farkı mevcuttur. Bahsi geçen altınların iadesi günümüz tutarlarındaki karşılığı olarak ödenmesini talep etmekteyiz. 

HUKUKİ DELİLLER: Nişan Fotoğrafları ve Videoları, Nişan Hediye Listesi ve Faturaları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 122, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebeplerle, davamızın kabul edilmesi durumunda, belirttiğimiz hediyelerin geri iadesine ilişkin olarak; eğer aynen iade mümkün değilse, bedeli olan … Türk Lirasının dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek müvekkilime ödenmesine karar verilmesini talep ederim. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanması yönünde hüküm tesis edilmesini, davacı taraf adına saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Nişanın haksız bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …….. TL(Fazlaya ilişkin alacaklarımız ve taleplerimiz saklıdır)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil ve davalı, …/…/… tarihinde aile büyükleri ve yakınlarının katılımıyla nişanlanmıştır. Nişan süreci yaklaşık bir yıl sürmüş ve daha sonra davalı, akrabalarının yanına yurtdışına gitme niyetini belirterek nişanı haksız yere sonlandırmıştır. Yurtdışına gittikten sonra davalı, müvekkili arayarak kesin olarak evlenmek istemediğini ifade etmiştir.
 1. Müvekkil tarafından davalıya toplamda … TL değerinde özel ve alışılmışın dışında hediyeler verilmiştir. Bu hediyeler arasında … adet Burma Bilezik, … TL değerinde; … adet Pırlanta, … TL değerinde; … adet taşlı yüzük, … TL değerinde; ve 1 adet altın künye, … TL değerinde bulunmaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 122. maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir sebep nedeniyle sona erdiğinde, nişanlılar arasında alışılmışın dışında yapılan hediyelerin geri istenme hakkı doğar. Kusur aranmaksızın nişanın bozulması durumunda, alışılmışın dışındaki hediyeler, mevcut değilse benzeri ile geri talep edilebilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre istenebilir. Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre, nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları mutad dışı hediye olarak kabul edilmektedir (Yargıtay 3.Hukuk Dairesi, Esas: 2013/900, Karar: 2013/2605, Karar Tarihi: 19.02.2013). Bu nedenle, dava konusu hediyelerin aynen iadesine ve mümkün olmaması durumunda ise değerinin davalıdan tahsil edilmesine karar verilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Nişan Fotoğrafları ve Videoları, Nişan Hediye Listesi ve Faturaları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 122, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle birlikte, re’sen araştırılacak diğer unsurlarla birlikte haklı davamızın kabulüne dair olarak, nişana dair verilmiş olan hediyelerin tamamının iadesine hükmedilmesini talep ediyoruz. Eğer bu iade mümkün değilse, söz konusu hediyelerin parasal değeri olan ….. TL’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilmesine, aynı zamanda yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.