Hakimin reddi dilekçesi örneği

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği

Hakimin reddi dilekçesi örneği ile hakimin reddi talebinde bulunulabilir. Hakimin reddi dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hakimin reddi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hakimin reddi dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Esas No: …./….

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEPTE BULUNAN DAVALI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Hakimin Reddi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacı tarafından başlatılan hukuki süreç içindeki duruşmalarda, müvekkilime uzun süre konuşma fırsatı tanındığı halde, tarafıma yönelik haksız eleştirilerde bulunan, konuşmamı kısa tutmamı talep eden ve kürsüye çıktığımda beni haksız yere azarlayan Sayın Hâkim’in objektif davranma yükümlülüğünden saparak tarafgir davrandığına inanmaktayım. Dava henüz sonuçlanmamışken, Sayın Hâkim’in yargılama sürecini etkileyen olumsuz ifadeler kullanması, tarafsızlığını sorgulamamı kaçınılmaz kılmıştır. Bu nedenle, kendisini reddetme talebinde bulunuyorum.
 1. Davacı tarafına karşı özel bir yakınlık gösteren, taraflara eşit muamele ilkesine uymayan ve duruşma salonundaki tutumlarıyla tarafsızlığını kaybettiğini düşündüğüm Sayın Hâkim hakkında güvenim sarsılmıştır. Hukuki sürecin adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi adına, davaya yönelik vereceği karara dair şüphelerim artmıştır. Bu nedenle, Sayın Hâkim’in reddini talep etmek zorunlu hale gelmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma Tutanağı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 36 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebeplerden dolayı, tarafsızlığını sürdüremeyen hâkimin, bu davaya devam etmemesi ve yerine başka bir hâkimin atanması talebindetiö. Bu hususta saygılarımla gereğinin yapılmasını talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Esas No: …./….

…………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Hakimin Reddi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacısı olduğum …/… esas numaralı ihtiyaç dolayısıyla kiracı tahliye davasını …/…/… tarihinde açtım. Davaya ……………. isimli hâkim bakmaktadır. Kendisi ile …/…/… tarihinde trafik kazası yaptık ve bunun akâbinde kendisine ……………. Mahkemesinde “Araç Değer Kaybı” davası açtım. Dava devam etmektedir. 
 1. Keza kaza sonucunda tutanaklarda anlaşılacağı üzere kendisi alkolün etkisiyle kazaya sebebiyet vermiştir. Bu sebeple polislerce ehliyetine el konuldu. Bundan dolayı kendisinin bana ayrıca bir kini vardır. 
 1. İlk duruşmada dava başlamadan önce bana “Artık elime düştün” gibisinden cümleler kurdu. Ve dava süresince davalı tarafa daha ılımlı davrandı. Duruşma tutanağı imzalandıktan sonra da davalıya “Merak etme bu dava en az 3-4 yıl sürecek, sen evinde rahat rahat otur” dedi. Ve bana bakarak alay edercesine “Güle güle, yine bekleriz dedi”.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu bilgiler ışığında hakimin reddi talep etmek durumundayım.

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma Tutanağı, …/… Esas Numaralı ……….. Mahkemesi Dava Dosyası, Kaza Tutanakları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 36 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade edilen sebepler ve resen araştırılması gereken hususlar temelinde, dosyanın incelenmesi için hâkimin değiştirilmesi talep edilmektedir. Bu çerçevede, gereğinin yerine getirilmesini arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hakimin reddi dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hakimin reddi dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hakimin reddi dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.