bosanma-davasi-ucreti

Boşanma Davası Ücreti ve Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davası ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile her yıl belirlenen asgari miktar üzerinden belirlenir. Bu kapsamda boşanma avukatı ücretleri bu asgari tutarın altında olmamak kaydıyla avukat ve müvekkil tarafından serbestçe tayin edilir. Ayrıca, il barolarının her yıl yayımladığı tavsiye edilen ücret tarifeleri de boşanma davası ücretinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır.

2024 Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

2024 boşanma avukatı ücreti en az 17.900 TL’dir. Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Bu ücretin altında ücret belirlenmesi kanuna aykırıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Çekişmeli boşanma davası avukat ücreti, en az 17.900 TL’dir. Bununla birlikte, yerel baroların 17.900 TL’den az olmamak kaydıyla illere göre değişen tavsiye ücretleri de bulunmaktadır.

  • İstanbul barosunun tavsiye edilen çekişmeli boşanma davası avukat ücreti, 78.000 TL’dir. 
  • İzmir barosunun tavsiye edilen çekişmeli boşanma davası avukat ücreti, 72.728 TL’dir. 
  • Ankara barosunun tavsiye edilen çekişmeli boşanma davası avukat ücreti, 70.600 TL’dir. 

Çekişmeli boşanma davası ücreti, asgari tarifede belirtilen ücretten az olmamak kaydıyla, barolarca tavsiye edilen ücret ve avukatın emeği gözetilerek belirlenir. Bu ücret, avukat ve müvekkil arasındaki ortak anlaşma ile belirlenir.

Çekişmeli boşanma davası sürecinin nasıl işlediği, şartların ve gerekli belgelerin neler olduğu hususlarının incelendiği, “boşanma davası nasıl açılır?” başlıklı yazımızı inceleyerek konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası avukat ücreti, en az 17.900 TL’dir. Bununla birlikte, yerel baroların 17.900 TL’den az olmamak kaydıyla illere göre değişen tavsiye ücretleri de bulunmaktadır.

  • İstanbul barosunun tavsiye edilen çekişmeli boşanma davası avukat ücreti, 52.500 TL’dir. 
  • İzmir barosunun tavsiye edilen çekişmeli boşanma davası avukat ücreti, 56.260 TL’dir. 
  • Ankara barosunun tavsiye edilen çekişmeli boşanma davası avukat ücreti, 45.200 TL’dir. 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, asgari tarifede belirtilen ücretten az olmamak kaydıyla, barolarca tavsiye edilen ücret ve avukatın emeği gözetilerek belirlenir. Bu ücret, avukat ve müvekkil arasındaki ortak anlaşma ile belirlenir.

Anlaşmalı boşanma davası sürecinin nasıl işlediği, şartların ve gerekli belgelerin neler olduğu hususlarının incelendiği, “anlaşmalı boşanma nasıl olur? şartları nelerdir?” başlıklı yazımızı inceleyerek konu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma Davası Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası ücretleri, her yıl yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen rakamdan az olmamak ve barolarca tavsiye edilen miktar gözetilmek kaydıyla avukatın harcayacağı mesai ve emek ölçüsünde belirlenir. Bununla birlikte, boşanma davası ücretinin belirtilen kıstaslara uymak kaydıyla avukat ve müvekkil arasındaki anlaşma ile belirleneceği unutulmamalıdır.

Boşanma Davası Avukat Ücretlerini Kim Öder?

Boşanma davası avukat ücretlerini, davayı kaybeden taraf öder. Ancak davayı kaybeden taraf, karşı vekalet ücreti ödeyecektir. Dolayısıyla boşanma davasında, davayı kaybeden taraf 2024 yılı itibariyle 17.900 TL karşı vekalet ücreti ödeyecektir.

DİKKAT: Boşanma davasında tutulan avukata ödenecek olan ücret ile dava kaybedildiğinde ödenecek olan karşı vekalet ücreti ayrı ücretlerdir. Bu kapsamda, dava kazanıldığında avukat ile anlaşılan ücreti yine avukatı tutan taraf öder. Dolayısıyla davayı kaybeden tarafın davayı kazanan tarafa avukat ücretini ödemesi söz konusu değildir.

2024 Yılı Boşanma Davası Mahkeme Masrafları Ne Kadardır?

2024 yılı boşanma davası mahkeme masrafları, yaklaşık 3632 TL’dir. Bu ücret içerisinde harçlar, gider avansı ve bilirkişi ücreti bulunur. 

DİKKAT: Boşanma davası mahkeme masraflarına, avukatlık ücreti ve dava kaybedildiğinde ödenecek olan karşı vekalet ücreti dahil değildir.

Mal Paylaşımı Davası Ücreti

Mal paylaşımı davası ücreti, genellikle dava konusu para miktarı üzerinden yüzdelik olarak belirlenir. Mal paylaşımı davasında dava konusu mal üzerinden genellikle %10-%25 arasında avukatlık ücreti alınır.

DİKKAT: Mal paylaşımı davası, boşanma davasından ayrı bir davadır.

Sonuç

Boşanma davası ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen asgari ücretin altında olamaz. Ayrıca, boşanma avukatı ücreti, belirlenen asgari ücretten az olmamak kaydıyla avukat-müvekkil arasındaki anlaşma ve avukatın harcayacağı emek ile orantılı olarak belirlenir. Bununla birlikte, baroların belirlediği tavsiye ücret tarifeleri de avukatların boşanma davası ücretini belirlenmesinde faydalı olacaktır.