ilgisizlik-sevgisizlik-nedeniyle-bosanma

İlgisizlik ve Sevgisizlik Nedeniyle Boşanma

İlgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma davası, bir eşin diğerine karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duyguların eksikliği sonucu açılan davadır. Bu şekilde boşanmak için evlilik birliğinin ilgisizlik veya sevgisizlik nedeniyle temelden sarsılması gerekir. Bu davada hakim, ilgisiz ve sevgisiz davranışların evlilik birliğine olan etkisi ve eşlerin kusur oranını tespit edecektir. 

İlgisizlik ve Sevgisizlik Boşanma Sebebi Midir?

İlgisizlik ve sevgisizlik boşanma sebebidir. Çünkü, evlilik birliğinin temelini oluşturan unsurlardan biri de eşler arasında bulunan duygusal bağlılıktır. Bu çerçevede eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine karşı ilgi ve sevgisini göstermesi gerekir. Bu duyguların yokluğu evlilik birliğini temelden sarsacağından boşanma sebebi olacaktır.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması hususu TMK m.166‘da şu şekilde açıklanmıştır:

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Uygulamada Yargıtay’a göre de ilgisizlik ve sevgisizlik boşanma sebebidir:

“(…) eşine ilgisiz davrandığı, ailesinin evlilik birliğine tepkisiz kaldığı,  en son anlaşamıyoruz diye eşini Türkiye’ye gönderdiği, evlilik birliğinin ortak hayatı devam ettirmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede şiddetli geçimsizlik nedeniyle temelinden sarsıldığı, (…)” (Yargıtay 2. H.D., 12.06.2019 T., E. 2019/1342 K. 2019/7075.)

İlgisizlik, Türk Dil Kurumuna göre ilgisi olmayan, ilgilenmeyen, kayıtsız kalan ve aldırışsız şeklinde açıklanmıştır. Sevgisizlik ise yakın ilgi ve bağlılık gösterilmemesi veya bu duyguların gösterilmesi için gereken duygu eksikliği olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda evlilik içerisinde ilgisizlik ve sevgisizlik, bir eşin diğerine karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu eksikliği olarak tanımlanabilir. 

İlgisizlik ve sevgisizliğin boşanma sebebi olması için bir eşin diğerine karşı davranışlarının evlilik birliğini temelden sarsacak düzeyde bulunması gerekir. Dolayısıyla, gündelik veya isitisnai olarak belirli sebeplerle eşlerin birbirine soğuk davranması gibi hususlar boşanmaya sebep olmayacaktır. Zira, bunlar hayatın olağan akışı gereği evlilik birliği içerisinde yaşanabilecek olgulardır. 

İlgisizlik ve sevgisizliğin boşanmaya sebep olmasına örnek olarak, eş ile hastalık durumunda ilgilenilmemesi, sosyal ortamlarda yalnız bırakılması, geceleri sürekli eve geç gelinmesi veya hiç gelinmemesi, eve veya çocuklara karşı kayıtsız kalınması, eş ile yeterli vakit geçirilmemesi verilebilir.

Yargıtay’a Göre İlgisizlik ve Sevgisizlik Nedeniyle Boşanma Sebebi Örnekleri

Yargıtay’a göre ilgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma sebebi örnekleri şunlardır:

 • Eşe karşı ilgisiz tavırlar içerisinde bulunmak, (Yargıtay 2. H.D., 14.3.2007 T., E. 16079, K. 4039),
 • Eşi gebelikte yalnız bırakmak, (Yargıtay 2. H.D., 20.10.2011 T., 15215-16453),
 • Eşi aracına almamak, (Yargıtay 2. H.D., 19.6.2006 T., E. 2875, K. 9667),
 • Eşi atandığı yere götürmemek, (Yargıtay. 2. H.D., 10.7.2012 T., E. 2011/10749, K. 2012/19383),
 • Eşin gece hayatına düşkünlüğü,  (Yargıtay 2. H.D., 6.11.2014 T., E. 2014/10368, K. 2014/21928),
 • Eşle ayrı odalarda yaşama isteği, (Yargıtay 2. H.D., 22.11.2013 T., E. 2013/3439, K. 2013/27252),
 • Eşin hastalığı karşısında ilgisiz kalmak, (Yargıtay 2. H.D., 17.5.2012 T., 16568-13473),
 • Eşi ameliyatında yalnız bırakmak veya ilgilenmemek, (Yargıtay 2. H.D., 31.1.2006 T., E. 16121, K. 642),
 • Hasta eşine ilkel tedavi yöntemleri uygulanması eğiliminde olmak, (Yargıtay 2. H.D., 7.5.2002, E. 1532, K. 6083),
 • Hasta eşi baba evine bırakmak, (Yargıtay 2. H.D., 19.12.2012 T., E. 2012/11291, K. 2012/30834),
 • Zorunluluk olmamasına rağmen evi sık terk etmek, (Yargıtay 2. H.D., 7.5.2014 T., E. 2013/25669, K. 2014/10550),
 • Bazı geceler zorunluluk hali olmamasına rağmen eve gelmemek,  (Yargıtay 2. H.D., 3.3.2008 T., 4352-2677),
 • Bir eşin iradi olarak sürekli biçimde eve geç saatlerde gelmesi  (Yargıtay 2. H.D., 13.11.2006 T., E. 18546, K. 15576)

Uygulamada Yargıtay’ın verdiği kararlara da bakıldığında sevgisizlik veya ilgisizliğin boşanma sebebi sayılması için evlilik birliğinin devamının diğer eş için büyük ölçüde çekilmez hale gelmesi gerekmektedir. Sevgi ve ilgi göstermek eşlerin evlilik birliğini sürdürmesi için en temel unsurlardandır. Dolayısıyla ilgisiz ve sevgisizlik davranışlarına maruz kalan eşin evliliği devam ettirmesi kendisinden beklenemez.

Açılacak olan boşanma davası için ilgisizlik ve sevgisizlik eylemlerinin sürekliliği, genel davranışlara ve evliliğe etkisi incelenmeli, ilgisizliğin hangi ispat araçlarıyla kanıtlanacağı tespit edilmelidir. Zira, boşanma davası süreci ve sonucunda hakimin vereceği kararda eşlerin boşanmadaki kusur oranı belirleyici olacaktır. Bu bağlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

İlgisizlik ve Sevgisizlik Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

İlgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma davasında talepler şunlardır:

 • Nafaka, (ilgili yazı:”nafaka hesaplama”)
 • Velayet, (ilgili yazı: “boşanmada çocuğun velayeti kime verilir? (yaşlar burada)”
 • Maddi ve Manevi Tazminat, (ilgili yazı: “boşanmada maddi ve manevi tazminat”)
 • Mal Paylaşımı, (ilgili yazı: “boşanmada mal paylaşımı”)
İlgisizlik ve Sevgisizlik Nedeniyle Boşanma Davasında Talepler

Boşanma Davası Masrafları ve Avukat Ücreti

İlgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma davası masrafları 2024 yılı itibariyle ortalama 3500-4000 TL arasındadır. İlgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma davası avukatlık ücreti ise 2024 yılı itibariyle en az 17.900 TL’dir. 

DİKKAT: Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde 2024 yılı için belirlenen asgari miktardır. Dolayısıyla müvekkil ve avukatın arasındaki anlaşma bu meblağın üzerinde olabilir.

İlgisizlik ve Sevgisizlik Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

İlgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma davası  yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. Bu süre içerisinde ilgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma davaları ortalama 6 celse sürmektedir.

Sonuç

İlgisizlik ve sevgisizlik nedeniyle boşanma, eşlerden birinin diğerine karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermemesi nedeniyle açılan davadır. Dolayısıyla bu davanın açılması için evlilik birliğinin ilgisizlik veya sevgisizlik nedeniyle temelden sarsılması gerekir. Dolayısıyla boşanma kararı alınabilmesi için evliliğin devamının mümkün olmadığı ortaya konulmalıdır. Bu anlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye edilir.