Param yok nasıl boşanma davası açabilirim

Param Yok Nasıl Boşanma Davası Açabilirim?

Param yok nasıl boşanma davası açabilirim sorusunun cevabı, adli yardım talebinde bulunulması gerektiğidir. Adli yardım talebi kabul edilen kişiye baro tarafından avukat tayin edilir ve kişi dava masraflarından muaf tutulur. Ayrıca, adli yardım talebi reddedilse bile, boşanma davasında eşlerin avukat ile temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Bu noktada avukatsız olarak boşanma davası açılabileceği gibi avukatsız dava sürecini de yönetmek mümkündür.

Boşanma Davasında Adli Yardım

Boşanma davasında, kişinin bulunduğu yerdeki baronun adli yardım bürosuna dilekçe ile başvurarak adli yardım talebinde bulunması mümkündür. Boşanma davasında adli yardım talep eden kişi şartları sağlıyorsa, kendisine avukat tayin edilir ve bu kişi dava masraflarından muaf tutulur.

Boşanma davasında adli yardım talebi, dava açılmadan önce baroların adli yardım bürosuna ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye yapılır. Eğer avukatsız boşanma davası açılmış sonradan avukat tutmak ihtiyacı doğmuşsa, yine barolara ve mahkemeye başvuru yapılır. Eğer dava sonucu istinaf mahkemesine itirazda bulunulmuşsa bu durumda bölge adliye mahkemesine başvuru yapılır. 

Boşanma davasında adli yardım talebinde bulunan kişi için adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, kişiden kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bilgileri, aylık kazancı, ailevi durumu, gibi gerekli bilgi ve belgeleri talep edecektir. Bu noktada her baronun talep ettiği bilgi ve belgelerde farklılık bulunabilir. Adli yardım için gerekli belgeler yazının devamında açıklanmıştır.

Adli Yardım İçin Gerekli Belgeler

Adli yardım için gerekli belgeler şunlardır:

 • Muhtardan alınacak fakirlik belgesi, 
 • Muhtardan alınacak ikametgah belgesi, 
 • Nüfus cüzdan fotokopisi, 
 • Dava için gerekli belgelerin fotokopisi, gerekir.

Yukarıda sayılan belgelerin yanında ek belgeler de talep edilebilir. Boşanmak için adli yardım talebinde bulunan kişi, bulunduğu yerdeki baronun web sitesi üzerinden veya adli yardım bürosundan gerekli belgelerin öğrenilmesi gerekir. Adli yardım için gerekli olabilecek diğer belgeler şunlardır:

 • İkametgah ilmuhaberi,
 • Araç kaydı sorgusu,
 • Tüm Türkiye genelindeki taşınmaz kaydına ilişkin çıktı ya da web tapudan taşınmaz kaydına ilişkin çıktı,
 • Çalışıyorsa maaş bordrosu/gelir belgesi (çalışmıyorsa SGK’dan alınacak 4a-4b-4c gelir belgesi.), 
 • Mevduat/katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulamaya ilişkin çıktı,
 • Takasbank bireysel emeklilik sorgulama çıktısı,
 • Sosyal yardım bilgileri sorgulama çıktısı,
 • Vergi levhası sorgulama çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Oturduğu ev kendisine ait ise tapu kaydı fotokopisi, kirada oturuyor ise kira kontratı veya ödeme makbuzu, kira olmadan oturuyorsa yanında oturduğu kişiden alınan “kira vermeksizin oturduğunu” gösteren yazı.
 • Açılmış bir dava var ise belge fotokopileri.
Adli Yardım İçin Gerekli Belgeler

Avukatsız Boşanma Davası Açılabilir mi?

Avukatsız boşanma davası açılabilir. Bu noktada eşler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası için avukat tutmak zorunda değildir. 

Özellikle anlaşmalı boşanmalarda, avukatsız dava açmak ve dava sürecini yönetmek daha kolaydır. Ancak, uygulamada genellikle anlaşmalı boşanma için dava dilekçesi hazırlanması, anlaşma protokolü hazırlanması ve usuli işlemlerin yapılması noktasında avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca uygulamada genellikle anlaşmalı boşanma için anlaşan çiftlerin, dava aşamasında ortaya çıkan durumlar nedeniyle davalarının çekişmeli boşanmaya döndüğü görülür.

Çekişmeli boşanmalarda ise, kişilerin mali haklarının korunması, velayet hakları, tazminat ve nafaka hususları gibi doğrudan yaşamını etkileyen konularda anlaşmazlık bulunur. Dolayısıyla, sürecin avukatsız yürütülmesi genellikle tavsiye edilmemektedir. Bu noktada avukat tutabilecek durumda olmayan kişilerin bulunduğu yerdeki baronun adli yardım bürosuna başvurması tavsiye edilir. Bu sayede hem avukat ihtiyacı karşılanmış hem de dava masraflarından muaf olunmuş olacaktır.

Avukatsız boşanma davası açılması mümkün olsa da kişilerin haklarının tam olarak korunabilmesi ve hukuken geleceklerini etkileyecek hususları doğru tayin edebilmesi açısından alanında uzman bir boşanma avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Boşanma davasının nasıl açılacağı ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği hakkında sürecinin tüm ayrıntılarıyla incelendiği “boşanma davası nasıl açılır” yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Avukatsız Boşanma Davası Masrafı Ne Kadardır?

Avukatsız boşanma davası masrafı yaklaşık olarak 2000-2500 TL’dir. Bu ücret içerisinde dava açılması için gereken harç tutarları bulunur.

Sonuç

Param yok nasıl boşanma davası açarım sorusunun cevabı, baroların adli yardım bürolarına müracaat edilmesidir. Bu noktada mali durumu avukat tutmaya yeterli olmayan kişilerin baroların adli yardım bürolarından adli yardım talep etmesi mümkündür. Ancak her durumda, baroların adli yardım talebini kabul etmeyeceği bilinmelidir. Bu kapsamda mümkünse sürecin alanında uzman bir boşanma avukatına danışılarak yürütülmesinde fayda vardır.