boşanma dava dilekçesi örneği

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıda boşanma dava dilekçesi örneği mevcuttur. Ancak bu davanın çok önemli bir dava olması nedeniyle bu dilekçenin hazırlanması da oldukça önem taşımaktadır bu nedenle boşanma dava dilekçesi örneğinden önce boşanma dilekçesinde mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlara değinelim.

Boşanma Dava Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Bu davada kararın verilebilmesi için boşanma dava dilekçesinde kanunda yazan nedenlere dayanılması önem taşır. Aksi durumda talep geri çevrilebilir. Boşanmayı istemeyen eşin de söz konusu sebeplerin sağlanmadığı savunmasında bulunması gerekir. Burada önemli şekil şartlarının varlığı aranır.
  • Boşanma davası bu konuda özel olarak görev sahibi aile mahkemelerinde açılır. Yetkili mahkeme ise, tarafların ortak yerleşim yeri mahkemesi, eşlerden birisinin yerleşim yeri mahkemesi yahut eşlerin en son beraber 6 ay yaşadıkları yer mahkemesidir. Bu nedenle boşanma dava dilekçesi bu saydığımız yerlerden birisinde bulunan aile mahkemelerine verilmelidir.
  • Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey boşanma sebebi ve kusurdur. Karşı tarafa kusur isnat edilmeyen bir dava (anlaşmalı boşanma dışında) kabul görmez. Boşanma dava dilekçesi içerisinde “Eşimle hiçbir şekilde anlaşamıyoruz” “evliliğin devamının bir anlamı kalmamıştır” gibi afaki cümleler yeterli görülmez. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya diğer özel boşanma sebepleri, hangisine dayanılıyorsa ona yönelik ispat araçları ortaya konulmalı ve karşı tarafa kusur isnat edilmelidir.
  • Dilekçede her iddia tanık, yazışma, resmi ve özel belgeler, ses kaydı vesaire her türlü delille ispat edilmelidir.
  • Boşanma davası sürerken hakimin re’sen bir takım önlemler alması gerekse de kişinin dava dilekçesi içerisinde bunu talep etmesinin önünde bir engel yoktur. Boşanmanın nafaka, velayet, mal rejimi tasfiyesi vb. fer’ilerine ilişkin talepler de dilekçede yer almalıdır. Boşanmada karşı dava dilekçesi de bu kapsamda ekstra bir özellik göstermez. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için “boşanma davası nasıl açılır?” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.
  • Dilekçede nafaka talebi varsa belirtilmelidir. Nafaka konusunda daha detaylı bilgi için “nafaka davası ve nafaka türleri” yazımıza bakabilirsiniz.
  • Bu boşanma dilekçesi örneği çekişmeli boşanmalar için olup anlaşmalı boşanma yapmak istiyorsanız “anlaşmalı boşanma dilekçesi” yazımıza bakmalısınız.
  • Çocuk varsa çocukların velayeti konusunda dilekçede beyanlarda bulunmak gerekecektir. Bu konuda bilgi için “velayet davası ve velayetin değiştirilmesi” yazımıza bakabilirsiniz.
  • Boşanma dava dilekçesi örneği genel bir taslaktan ibarettir. Her somut olay için o olaya yönelik yarayışlı bir dilekçe hazırlanması gerekir. Bununla beraber Hukuk Muhakemeleri Kanunu bir dilekçede yer alması gereken unsurları açıklar.

ÖNEMLİ!: Boşanma dava dilekçesi kesinlikle ama kesinlikle bir arzuhalciye yazdırılmamalıdır.

ÖNEMLİ!: Bu davayı açacak kişinin bir avukata vekalet vermesi zorunlu değildir. Ancak bu dava kişi için sadece boşanma değil, velayet ve nafaka, tazminat gibi yüksek miktarlarda maddi sonuçlar da doğan bir davadır. Boşanma süreci hukuki zeminde hızlı ve etkili şekilde sürdürülmelidir. Ek olarak boşanma dava dilekçesi ile başvuru yapılsa bile dava burada bitmeyip devamında süreli usuli işlemler bulunmaktadır ve bazı usuli işlemlerde hata yapılması davanızın dinlenmeden usulden ret edilmesine neden olabilecektir. Bu noktada boşanma avukatının hukuki yardımı kişiye yararlı olacaktır. Bu nedenle boşanma davası süreci için uzmanlık sahibi bir boşanma avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Dilekçesi Örneği

(……..….) Aile Mahkemesine

Davacı : Ad, Soyad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri bilgileri yazılır

Davacı Vekili : Eğer dava vekil ile takip edilecekse avukatın adı-soyadı ve adresi

Davalı : Ad, soyad, TC kimlik numarası, yerleşim yeri bilgileri yazılır

Davanın Konusu : Boşanma, velayet, nafaka (tedbir-yoksulluk-iştirak), maddi ve manevi tazminat konuları belirtilir.

Açıklamalar : Boşanma sebebine göre;

Eğer genel sebeplere dayanılacaksa davalıya atfedilecek kusur (fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet) vakıaları sıralı ve açıklayıcı bir şekilde yazılır.

Özel sebeplere dayanılacaksa (terk, zina, hayata kast ve pek fena muamele, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı) bunlara ilişkin vakıalar ayrıntılı olarak açıklanır.

Bu kısım önemlidir zira boşanmanın sonuçlarına (tazminat, velayet, nafaka, kusur) burada yazılanlar ile karar verilecektir.

Hukuki Deliller : Tanık, adli soruşturma ve kovuşturma dosyası vb. somut olayla ilgili hukuka uygun her türlü ispat aracı belirtilir. Bu kısımda açıklamalar kısmında bahsettiğiniz iddiaların her biri delillendirilmelidir. Aksi halde sadece birer isnat olarak kalacaktır.

Hukuki Dayanak : TMK 161 vd. maddeleri, ilgili mevzuat hükümleri belirtilir.

Sonuç ve Talep : Açıklanan nedenlerle boşanmaya, velayete, nafakaya (miktarlar belirtilerek), maddi tazminata (miktarlar belirtilerek), manevi tazminata (miktarı belirtilerek) hükmedilmesi arz edilir.

Bu kısım da ayrıca önemlidir. Çünkü bir takım istisnalar dışında bu dava türünde hakim taleple bağlıdır. Dolayısı ile talep ettiğiniz nafaka, tazminat, boşanma, velayet her ne ise bu kısımda dikkatlice belirtilmelidir.

                                                                                                             Davacı veya Davacı Vekili

                                                                                                                       Adı – Soyadı

                                                                                                                            İmza

Bu makale faydalı mıydı?