Ankara Gayrimenkul Avukatı

Ankara Gayrimenkul Avukatı

Ankara gayrimenkul avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisinin gayrimenkul hukuku alanında deneyimli avukatları tarafından  yürütülmektedir.

Aşağıda Ankara gayrimenkul avukatı faaliyetlerinden, sürecin nasıl ilerlediğinden, Ankara gayrimenkul avukatı ücretinden ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara Gayrimenkul Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu gayrimenkul avukatları Ankara Söğütözü bölgesinde bulunan çalışma ofisinden, tüm Ankara Adliyelerinde ve tapu müdürlükleri ile noterliklerde, gayrimenkul hukuku alanında genel olarak aşağıda yer alan çalışmaları sürdürmektedir:

 • Devremülk sözleşmesinin iptali ve sözleşmeden cayma,
 • Kira sözleşmesinin, taraflara, taşınmaza ve şartlara uygun şekilde güncel mevzuata göre hazırlanması,
 • İzalei şüyu davasının açılarak usul işlemlerinin eksiksi yapıldığınn takibi ve dava sürecinin tamamlanması,
 • Tapu iptal davalarının somut olaya göre açılması ve sürdürülmesi,
 • Çeşitli nedenlere göre tasarrufun iptali davalarının açılması ve sürdürülmesi,
 • İntifa, alım, önalım, sükna, geçit vb. hakların usulüne uygun olarak kurulması, bunlara ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılması ve takibi,
 • Paylı mülkiyet (hisseli tapu) ile alakalı hukuki uyuşmazlıklarda dava ve sözleşme işlemleri,
 • Ecrimisil alacağına dair hesaplama yapılması, davanın açılması ve takibi vb. hukuki işlemler,
 • Muhdesatın aidiyetinin tespiti davaları,
 • Gayrimenkul satış ve satış vaadi sözleşmeleri, şarta bağlı karma satış sözleşmeleri vb. sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi, icrası işlemleri,
 • Kiracı tahliyesi, kira artış, kira bedeli tespit, kiracılık ilişkisinin tespiti, kira sözleşmesinin devrine izin vermeme vb. kira davalarının açılması ve takibi,
 • İstihkak, elatmanın önlenmesi, haksız inşaat ve taşkın yapı, muhdesatın aidiyetinin tespiti, ipotek vb. davaların açılması ve sürdürülmesi,
 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulması ile bunlara ilişkin sözleşmelerin icrası, kat karşılığı inşaat sözleşmelerin hazırlanması, denetimi, güncellenmesi ve icrası, tapuyu devretmeyen müteahhite karşı tapu iptal ve tescil süreci, kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi

vb. hukuki süreçler, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisinin gayrimenkul avukatları tarafından gerçekleştirilir. Bununla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosunun Ankara gayrimenkul avukatı çalışmaları bunlarla sınırlı olmayıp, müvekkillerinin konuya ilişkin tüm hukuki sorunlarına çözüm üretir.

Ankara gayrimenkul avukatı, uygulamada Ankara tapu avukatı olarak da bilinir. Mıhcı Hukuk bürosu Ankara tapu avukatı, müvekkillerine Ankara tapu dairelerindeki hukuki işlemleri ile ilgili hukuki destek sağlar.

Ankara Gayrimenkul Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Gayrimenkul Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Gayrimenkul Avukatı Ücretleri 2023

Ankara Gayrimenkul avukatı ücreti, müvekkil adayı ile Ankara avukatı arasında mevcut dava veya uyuşmazlığın türüne ve çeşitli özelliklerine göre belirlenir. Burada avukatlar için tavsiye niteliğinde olan ve her sene Ankara Barosu tarafından güncellenerek yayımlanan “Ankara Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi” öne çıkar.

ÖNEMLİ: Ankara Barosu avukatlık ücret tarifesi, Ankara gayrimenkul avukatı için tavsiye niteliğindedir. Yani Ankara gayrimenkul avukatı ücreti gene müvekkil ile serbest şekilde ancak Ankara Barosu tarifesi etrafında belirlenir. Aşağıda yer alan tablodaki rakamlardan fazla olabileceği gibi az da olabilir. Bu tamamiye yapılacak olan işin niteliğine, zorluğuna-kolaylığına, çeşitliliğine vs. bağlıdır.

Gayrimenkul avukatı Ankara ücreti, 2023 yılı için Ankara Barosu tarifesinde asgari olarak şu şekildedir;

Gayrimenkul Hukuku Uyuşmazlık Türü,2023 Ankara Gayrimenkul Avukatı Ücreti,
Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,7.815,00 TL,
Tahliye Davası,7.815,00 TL’den az olmayacak şekilde 1 yıllık kira bedelinin %15’i,
İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası,12.190,00 TL’den az olmayacak dava konusu taşınmazın müvekkil payına düşen kısmının %10’u,
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davasında Davacı Vekilliği,9.500,00 TL’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i,
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davasında Davalı Vekilliği,8.000,00 TL,
Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası,11.690,00 TL,
Tapu iptali ve Tescili Davaları,19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Şuf’a Davası,15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisil Davası,7.815,00 TL‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası,9.190,00 TL.

Ankara Gayrimenkul Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara gayrimenkul avukatı ücretinden ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Bununla birlikte sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Ankara’da Gayrimenkul Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da gayrimenkul davalarına genel olarak Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk mahkemeleri bakar. Uyuşmazlık türüne göre Ankara gayrimenkul avukatı taşınmaza ilişkin uyuşmazlıkları tabloda yer alan mahkemelerde çözümlendirir.

ANKARA GAYRİMENKUL DAVALARI,MAHKEME,
Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Tahliye Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Tapu iptali ve Tescili Davaları,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Şuf’a Davası,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Geçit Hakkı Davası,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Ecrimisil Davası,Asliye Hukuk Mahkemesi,
Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası,Asliye Hukuk Mahkemesi.

Ankara Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara gayrimenkul avukatının, Ankara’da görülen gayrimenkul davalarındaki önemi yadsınamaz. Gayrimenkul avukatının bu davalardaki işlevi, sadece bir temsil değildir. Burada temsili aşan ve zaten hassas olan dava sürecini etkin bir şekilde takip edip sonuçlandıran bir hizmetten bahsediyoruz.  Bu durumu genel olarak şu şekilde izah edebiliriz:

 • Devremülk iptali işleminde hak düşürücü sürelerin aşılmaması, aşılmışsa ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, cayma hakkının usul kurallarına uygun şekilde kullanılması, ödenen paraların iadesi ve caymaya dair beyanın kanuni dayanağının doğru tespit edilmesi gerekir.
 • Kiracı tahliyesi ve kiracılık ilişkisinden doğan davalarda, sürekli güncellenen mevzuat ve değişen Yargıtay kararları göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar Ankara gayrimenkul avukatı tarafından dikkat edilecek unsurlardır.
 • Muhdesatın aidiyetinin tespiti, ortaklığın giderilmesi, ecrimisin tapu iptali ve tasarrufun iptali gibi davalarda maliklere ve bazı mirasçılara çıkarılan tebligatların takip edilmesi önem taşır. Cevap dilekçelerine karşı cevaba cevapların hukuki zeminde, somut olaya uygun ve usul kuralları çerçevesinde hazırlanması gerekir. Keşif işlemlerinde bizzat avukat olarak bulunulmalı, bilirkişi raporlarındaki eksikliklere yasal gerekçelerle itiraz edilmelidir. Bunlar da Ankara gayrimenkul avukatı yardımı olmaksızın yapılması çok zor işlemlerdendir.
 • İntifa, alım, önalım, sükna, geçit vb. hakların kurulmasında sözleşmenin kısa, orta ve uzun vadedeki ihtimallere göre hazırlanması, eksik unsur bırakılmaması gerekir. Sadece spesifik olarak olaya dönük değil, kanunun genel hükümlerinin de sözleşmeye doğru bir şekilde yedirilmesi gerekir.
 • Gayrimenkul satış ve satış vaadi sözleşmeleri yasa gereği resmi şekle tabi oldukları için, hazırlanacak sözleşmelerde geniş bir serbesti ilkesi yoktur. Dolayısıyla yasal unsurları tam olmayan bir sözleşme ile kişiler veya kurumlar mağdur olabilir. Bunun önüne geçmek adına Ankara gayrimenkul avukatı yardımı alınmalıdır.
 • Kat mülkiyeti, kat irtifakı, kentsel dönüşüm, müteahhit işlemleri gibi işler, hatalı olarak yapıldıkları zaman yüksek boyutta parasal kayba yol açar. Bu nedenle sürecin en başından itibaren her aşamada gayrimenkul avukatı yardımı alınmalıdır. Bu şekilde süreç içerisinde ortaya çıkabilecek problemlerin zarar verme ihtimali en aza indirilir.

Gayrimenkul Avukatının Önemi

Yukarıda Ankara gayrimenkul avukatı ücretine, iletişim bilgilerine ve süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken işlemlere yer verdik.

Saydığımız bu dikkat gerektiren işlemler, gayrimenkul hukuku alanında deneyim sahibi avukatlar tarafından yapılmalıdır. Ankara gayrimenkul avukatı yardımı, kişinin haklı iken haksız konuma düşmesinin, parasal ve zamansal kayıp yaşamasının önüne geçer. Sürecin hassasiyeti ve yıpratıcılığı göz önünde bulundurulduğu zaman Ankara hukuk bürosu yardımı almadan hareket edilmemesi gerektiği anlaşılacaktır.

Eğer İstanbul ve çevresinde gayrimenkul avukatı arıyorsanız “İstanbul gayrimenkul avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.