İstanbul Kira Hukuku Avukatı

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

İstanbul kira hukuku avukatı, kira alanında gündeme gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yerli ve yabancı müvekkillere çeşitli hukuki hizmetler sağlamakta ve bu kapsamda faaliyetlerini yürütmektedir.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kira hukuku avukatının faaliyet alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, bu kapsamda gündeme gelebilecek davalar ile söz konusu davaların görüleceği mahkemelere ve uygulamaya yönelik merak edilen çeşitli birçok hususa değinilmiştir. Bu nedenlerle yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk İstanbul Kira Hukuku Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, ilgili alanda birçok hukuki hizmeti müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunların başlıca birtakım örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki kira hukuku avukatının faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Kira sözleşmesinin hazırlanma yahut imza öncesi incelenme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kira tespit davası açılması ve ilgili davanın takip edilmesi,
 • Kira hukuku kapsamında gündem olacak uyarlama davaları,
 • Tahliye davası açılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Kira ilişkileri çerçevesinde gündeme gelecek çeşitli ihtarların gönderilmesi,
 • Kira bedelinin tahsili maksadıyla gerekli davanın açılması ve neticesinde icra takibi başlatılması,
 • AVM ve işyeri gibi yerlere ilişkin kira uyuşmazlıkları kapsamında çeşitli hukuki hizmet sağlanması,
 • Tarla ve arsa kiralamaları çerçevesinde avukatlık hizmeti sağlanması,
 • Taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliye sürecinin yürütülmesi,
 • Kiralananda bulunan bir ayıba ilişkin tespit isteminde bulunulması ve sürecin yürütülmesi,
 • Şartların oluşması halinde ecrimisil davasının açılması ve takip edilmesi,
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılması ve ilgili sürecin yürütülmesi.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kira hukuku avukatının faaliyet alanları, yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. İfade edilenler dışında, çeşitli birçok alanda daha yerli ve yabancı müvekkillere avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Ücretleri 2023

İstanbul kira hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde rol oynayan çeşitli birçok unsur gündeme gelmektedir. Bunlar genel itibariyle İstanbul Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi çerçevesinde şekillenecektir. Fakat müvekkil ile yapılacak görüşmeler ve somut durumun özellikleri ile şartları da ücret bakımından belirleyici olacaktır.

DİKKAT: İstanbul Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan tutarlar, bağlayıcı nitelikte değildir. Tavsiye mahiyetindedir. Bu nedenle, müvekkille yapılan görüşmeler ile somut hukuki problemin şartlarına göre söz konusu tarifedeki ücretlerin üzerinde veya altında bir tutar belirlenebilecektir.

KİRA HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 İSTANBUL KİRA HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
Tahliye Davaları,13.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i,
Kira Bedelinin Tespiti Davası Davacı Vekili,11.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i, 
Kira Bedelinin Tespiti Davası Davalı Vekili,9.500,00 TL’den az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i,
Ecrimisil Davası,13.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i,
Alacak Davası,13.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i,
İhtarname Düzenlenmesi,5.500,00 TL,
Bir Duruşması Olan İşlerde İstinaf Mahkemesi,9.000,00 TL,
İstinaf ve Temyiz Dilekçesi Hazırlanması,8.000,00 TL,
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma,12.500,00 TL,
Sözleşme Düzenleme,11.000,00 TL,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,5.500,00 TL.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kira hukuku avukatı, uygulamada merak edilen ve sıklıkla sorulan bazı hukuki soruları aşağıda cevaplamıştır.

İstanbul’da Kira Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da görülen kira davalarının ne kadar süreceğini net olarak tespit etmek mümkün değildir. Davanın süresi, hem somut uyuşmazlığın koşulları ile özelliklerine hem de mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik arz etmektedir. 

İstanbul’da Kira Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul’da kira hukuku avukatı ücretinin saptanmasında birden fazla etmen dikkate alınmaktadır. İstanbul Barosunun yayınlamış olduğu ücret tarifesi, somut durumun ve hukuki problemin özellikleri belirleyici unsurlar olacaktır. Bunlar çerçevesinde, tarifede belirtilen tutarların üzerinde veya altında bir ücret belirlenmesi söz konusu olabilmektedir.

İstanbul’da Kira Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul kira hukuku avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Fakat kimi işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimilerinde ise ilk etapta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

İstanbul’da Kira Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da kira hukuku çerçevesinde bir dava açılması ve bu davanın yürütülmesi süreçleri, bazı masrafları gündeme getirebilmektedir. Bunların bazı temel örnekleri ise aşağıda liste halinde ifade edilmiştir.

Başvuru Harcı: 37,00 TL,
Tebligat Gideri: 260,00 TL,
Vekalet Suret Harcı: 23,00 TL,
Bilirkişi Ücreti: 290,00 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL.

İstanbul’da En İyi Kira Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi kira hukuku avukatı olarak tanıtmaları, TBB Meslek Etik Kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla, İstanbul’un en iyi kira hukuku avukatı gibi nitelendirmelerde bulunmak doğru olmayacaktır. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kira hukuku avukatı, müvekkillerine ilgili alanda hukuki hizmet sağlamaktadır.

İstanbul’da Kira Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da söz konusu olan kira hukuku kapsamındaki davalarda görevli mahkeme çoğunlukla sulh hukuk mahkemeleri olacaktır. Aşağıda, bu alanda gündeme olacak bazı dava türleri ve bunların görüleceği mahkemeler, tablo halinde belirtilmiştir.

İSTANBUL KİRA HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
İlamsız İcra Yoluyla Tahliye,İcra Dairesi,
Tahliye Davaları,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Kira Bedelinin Tespiti Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Yargıtay.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kira hukuku avukatı, söz konusu alanda müvekkillerine çeşitli birçok hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, bu hizmetlerden bazıları detaylı şekilde izah edilmiştir. Fakat ifade etmek gerekir ki kira hukuku çerçevesinde yürütülen hukuki faaliyetler, listede sıralananlarla sınırlı değildir.

 • Kira sözleşmesi hazırlamak ve düzenlemek isteyen kimselerin sözleşmeye hazırlık süreçlerinde dikkat etmeleri gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Hukuki detay içeren bu konularda İstanbul kira hukuku avukatı, hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Kira tespit istemleri, uygulamada sık karşılaşılan ve ciddi önem arz eden hukuki problemlerin başında gelmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kira hukuku avukatı, söz konusu alanlarda müvekkillerine birçok avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Kira sözleşmelerinin yapıldığı zaman mevcut olan şartlar her zaman aynı kalmamaktadır. Dolayısıyla, şartların ve bedelin güncellenme durumu söz konusu olabilmektedir. Covid-19 süreci kapsamında yaşanan gelişmeler, bunun temel örneği olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda söz konusu olabilecek durumlarda İstanbul kira hukuku avukatı, müvekkiline avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Kira ilişkisinde bazı durumlarda kiraya verenin tahliye davası açma ihtiyacı söz konusu olmaktadır. İlgili sürecin başlatılabilmesi için ilk etapta noter kanalıyla kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. İstanbul kira hukuku avukatı, hem kiracıya ihtarname gönderilmesi hususunda hem de sürecin bitiminde tahliye davası açılması ve sürecin yönetilmesinde müvekkile avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Kira bedelini ödememiş olan kiracının bu nedenle tahliyesinin talep edilebilmesi, yetkili icra dairesinde ilamsız icra takibinin başlatılması yoluyla söz konusu olabilmektedir. Söz konusu takip sürecini usulüne uygun bir şekilde başlatma ve yürütme noktasında İstanbul kira hukuku avukatı, hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • AVM bünyesinde bulunan işyerleri yahut genel olarak çatılı işyerlerinin kiralanması ve bu kira ilişkisinin tâbi olduğu hükümler, konut kiralanmasından farklı hususlar arz etmektedir. Bu neviden durumlarla yüzleşmiş olan müvekkillere İstanbul kira hukuku avukatı, ilgili alanda hizmet sağlamaktadır.
 • Tarla ve arsaların kiralanması kapsamında kiracı ile kiraya verenin ne tür hak ve sorumluluklara sahip oldukları hususu ile bunların nasıl ileri sürülebileceği konularında İstanbul kira hukuku avukatı, çeşitli hukuki hizmetlerde bulunmaktadır.
 • Kiralanan taşınmazın herhangi bir ayıbı veya kusuru söz konusu ise bunun tespiti, ileride gündem olabilecek uyuşmazlıklar açısından ciddi önem arz etmektedir. İlgili tespitin sağlanması ve doğru biçimde ileri sürülebilmesi bakımından İstanbul kira hukuku avukatları, müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır,

Kira Hukuku Avukatının Önemi

Yazıda, İstanbul kira hukuku avukatının çalışma alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, ilgili alanda gündem olabilecek davalar ile bunların görüleceği mahkemelere değinilmiştir.

Kira hukuku, çeşitli birçok teknik hukuki detayı bünyesinde barındıran ve dikkatli biçimde yaklaşılması gereken bir alandır. Bunun yanında, dava kapsamında gündeme gelecek talep ve iddiaların doğru hukuki zeminde ileri sürülmesi ciddi önem arz eder. Bu nedenlerle, söz konusu alanlarda İstanbul hukuk bürosu avukatına danışmakta büyük fayda vardır.

Eğer Ankara ve çevresinde kira hukuku avukatı arıyorsanız “Ankara Kira Hukuku Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.