Tahliye tahhütnamesi örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği, ev sahipleri ve kiracılar tarafından aranmakta ve bu örneklere sıklıkla başvurulmaktadır. Kiracı tahliyesi bakımından önem arz eden bu belgenin doğru şekilde hazırlanması, ilerleyen süreçte tahliyenin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Yazımızda, taahhütname hazırlanırken ve hazırlandıktan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği izah edilmiştir. Bu çerçevede, bir tahliye taahhütnamesi örneğine de yer verilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği olarak pek çok taslak modele rastlanmaktadır. Aşağıda da örnek teşkil etmesi bakımından bir tahliye taahhütnamesi taslağına yer verilmiştir. Fakat somut durumun şartları göz önünde bulundurularak bir taahhüt metni hazırlamakta fayda vardır.

Tahliye Taahhütnamesi

Kiracısı olarak ikamet ettiğim aşağıda yazılı adresteki taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kayıtsız ve koşulsuz olarak aşağıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi, buna ilaveten aşağıda ismi geçen kiraya veren mal sahibine teslim aldığım gibi herhangi bir hasar veya zarar vermeden olarak teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın cebri icra yoluyla tarafımı tahliye ettirmesini, icrai takibata geçerse bu konuya ilişkin ileride yapacağı bilimum masrafları, uğrayacağı bilimum zarar ve ziyanları, bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kendi rızamla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kiraya veren mal sahibi : 

Tahliye edilecek adres : 

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi : 

Tahliye tarihi :

Taahhütnamenin alındığı tarih:

Taahhüt eden kiracı ve imzası :

Tahliye Taahhütnamesi Örneği Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye taahhütnamesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, taahhütnamenin geçerlilik şartlarının sağlanmasıdır. Bunun yanında, somut olaya göre önem arz edebilecek farklı detaylar da söz konusu olabilir. Aşağıda, hem taahhütnamenin geçerlilik şartları hem de bunlar dışında dikkat edilmesi gereken birkaç husus listelenmiştir.

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesiyle birlikte yapılmamalıdır. Ancak evin tesliminden sonra yapılabilir.
  • Taahhütnamede kiracının veya temsilcisinin imzası yer almalıdır.
  • Taahhütnamede tahliye tarihi mutlaka yer almalıdır.
  • Birden fazla kiracı varsa her birinin imzası taahhütnamede yer almalıdır.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birinin yokluğu veya eksikliği halinde, ilgili taahhütname herhangi bir sonuç doğurmaz. Bunun dışında, taahhütnamede öngörülen tahliye tarihi geldiğinde 1 ay içerisinde tahliye davası açılmalı veya icra takibi başlatılmalıdır. Aksi takdirde, taahhütname herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

Tahliye taahhütnamesinin doğru biçimde hazırlanmasının yanında, süre ve usule uygun şekilde ileri sürülmesi de son derece önemlidir. Dolayısıyla, tahliye süreci dikkatle yürütülmelidir. Konuya ve sürece ilişkin detaylı bilgilere “tahliye taahhütnamesi ile tahliye” yazımızdan erişebilirsiniz.

Kiracı tahliyesinin tahliye taahhütnamesi ile sağlanabilmesi için, dava sürecinin etkin şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, dava sürecinin genel hatlarıyla ele alındığı ve kiracı tahliyesine dair önemli tüm noktaların yer aldığı “kiracı nasıl çıkarılır” yazımıza göz atabilirsiniz.

Sonuç

Tahliye taahhütnamesinin doğru şekilde hazırlanması ve ileri sürülmesi, kiracı tahliyesinin sağlanabilmesi bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle, gerekli şartlar sağlanmalı ve süreç iyi takip edilmelidir. Aksi takdirde kiracının tahliye süreci uzayacak ve bu nedenle çeşitli maddi kayıplar gündeme gelecektir. Bu tür hukuki sorunlarla karşılaşmamak adına, alanında uzman gayrimenkul avukatına danışarak hareket etmekte fayda vardır.