Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı

Ankara kentsel dönüşüm avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi tarafından aktif bir şekilde sürdürülmektedir.

Aşağıda Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışmalarından bahsettik. Sık sorulan soruları yanıtladık. Dikkatli okumanızı öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara  Kentsel Dönüşüm Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Ankara Söğütözü bölgesinde yer alan ofisinden, Ankara ve çevresinde bulunan müvekkillerine kentsel dönüşüm avukatı hizmeti sunmaktadır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kentsel dönüşüm avukatı çalışmalar genel olarak şu şekildedir:

 • Riskli yapı denetim işlemlerinin harici ve güvenilir kuruluşlara yaptırılması ve tespiti,
 • Müteahhit firmalarla ve idari kuruluşlarla yapılması gereken sözleşmelerin somut olayın özelliklerine göre hazırlanması ve takibi,
 • Riskli yapının yıkım ve yeniden inşa işlemlerinin hukuki zemine uygun şekilde gerçekleştirilmesi adına hukuki takip ve denetim,
 • Yıkım ve yeniden inşa işlemlerinde kat maliklerinin ve kiracıların haklarının korunması,
 • Yapının riskli olmasına rağmen yıkım işlemine muvafakat vermeyen ve işlemlere engel olan diğer maliklere karşı hukuki süreç,
 • Malikler adına Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yasalar uyarınca yapılması zorunlu toplantıların organize edilerek yönetilmesi,
 • Daireyi zamanında tahliye etmeyerek yıkım sürecini geciktiren malik veya kiracıya karşı tahliye işlemleri,
 • Kira yardımı vb. hakların sağlanabilmesi için gerekli işlemler,
 • Müteahhit ile yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak yerine getirilip getirilmediğinin takibi ile gerekli icra, ihtar ve dava işlemlerinin sürdürülmesi

vb. kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili tüm dava ve işlerde Ankara kentsel dönüşüm avukatı çalışma yapar.

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti 2023

Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kentsel dönüşüm avukatı ile müvekkil/müvekkiller arasında serbest şekilde belirlenir. Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti belirlenirken; kentsel dönüşüm uygulanacak taşınmaz bölgesinin temel özelliklerine bakılır. Genel olarak Ankara Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi etrafında anlaşma sağlanır.

Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti Ankara Barosu tarifesi esas alınarak belirlenir ancak aşağıda tablo olarak da yer verdiğimiz bu ücretler, Ankara kentsel dönüşüm avukatı için bağlayıcı değil tavsiye niteliğindedir.

Dolayısıyla Ankara kentsel dönüşüm işinin boyutu, yapılacak işlerin ve sözleşmelerin çeşitliliği, aşağı yukarı ne kadar süreceği vb. unsurlar, Ankara Barosu’nun yol gösterici niteliğindeki tarifesi ile birlikte değerlendirilir. 

Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti, bu bahsettiğimiz kurallara göre belirlenir. Yani Ankara Barosu tarifesinin altında ya da üstünde bir ücrette anlaşma yapılabilir.

Ankara Barosu 2023 tavsiye tarifesine göre ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti şu şekildedir:

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLERİ,2023 ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,7.815,00 TL,
Genel nitelikli kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması,11.500,00 TL
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmalı),19.315,00 TL,
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmasız),16.315,00 TL,
Tahliye davası,7.815,00 TL’den az olmamak üzere 1 yıllık kira bedelinin %15’İ,
İzale-i Şüyu davası,12.190,00 TL’den az olmamak üzere malın müvekkile kalan kısmının %10’u,
Men-i müdahale davası,11.690,00 TL,
Tapu iptal ve tescil davaları,19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisil davası,7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,Alacak tutarının %10’u,
İhtarname, ihbarname,3.375,00 TL.

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara kentsel dönüşüm avukatı faaliyetlerinden, ücret ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Bununla birlikte sık sorulan soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Kentsel Dönüşüm İşlemlerinin Hukuki Süreci Ankara’da Ne Kadar Sürer?

Kentsel dönüşüm avukatının çalışması, yalnızca basit bir sözleşme hazırlama işlemi olmadığı için aslında riskli yapı tespitinden yeni binanın yapımına kadar sürer. Genel olarak yıkımdan önce Ankara’da 3-5 aylık bir ön hazırlık süreci tamamlandıktan sonra yıkım ve yeniden yapım işlemleri 1-2 yıl arasında değişmektedir. Öncesinde tahliye işlemleri sağlanması gerekiyorsa bu da genel olarak Ankara’da süreci 4-6 ay arasında uzatmaktadır.

Ankara Kentsel Dönüşüm Hukuku İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

Ankara kentsel dönüşüm hukuki işlerimde asıl olarak sözleşme masrafı çıkar. Bu da esasen Ankara Noterliklerine ödenen binde 7.5 tutarında damga vergisidir. Bunun haricinde ödenmesi gereken harçlar düşük miktardadır. 

Ankara’da kentsel dönüşüm anlaşmalarından doğan hukuki uyuşmazlıklar için farklı davaların açılması gerekebilir. Bunlar için de Ankara’da 600-1500 TL arasında başlangıç masrafı çıkmaktadır.

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti, Ankara Barosu tavsiye edilen tarifesi etrafında ancak buna kesin surette bağlı kalmadan, kentsel dönüşüm işinin kapsamına göre belirlenir. Yani tarifenin altında yahut üstünde bir belirleme yapılabilir.

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti genellikle işin başında peşin olarak ödenecektir. Ancak kimi istisna hallerde başlangıçta bir miktar peşinat aldıktan sonra kalan kısım taksitlere bölünebilir.

Ankara En İyi Kentsel Dönüşüm Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi kentsel dönüşüm avukatı tabiri, TBB meslek etiği kurallarına aykırı olmasından ötürü avukatlar arasında kullanılan bir tabir değildir. Daha çok halk arasında kentsel dönüşüm hukukunda uzmanlaşmış avukatlara yönelik bir yakıştırmadır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi, kurulmasından bu yana kentsel dönüşüm işlerinin hukuki sürecini etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Ankara’da Kentsel Dönüşüm Uyuşmazlıklarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da kentsel dönüşüm sözleşmelerinden kaynaklı hukuki uyuşmazlıklara farklı mahkemeler bakar. Burada Ankara kentsel dönüşüm avukatı, çalışmalarını şu yargı yerlerinde gerçekleştirir:

ANKARA KENTSEL DÖNÜŞÜM UYUŞMAZLIKLARI, İLGİLİ ANKARA YARGI YERİ,
Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri
Genel nitelikli kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması,Yargı değil avukatlık işidir.
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmalı),Ankara İdare Mahkemeleri,
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmasız),Ankara İdare mahkemeleri,
Tahliye davası,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
İzale-i Şüyu davası,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Men-i müdahale davası,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Tapu iptal ve tescil davaları,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Ecrimisil davası,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,Ankara İcra Daireleri,
İhtarname, ihbarname,Ankara Noterlikleri.

Ankara Kentsel Dönüşüm Avukatı Nasıl Çalışır?

Ankara kentsel dönüşüm avukatı, önemli aşamalarda kritik role sahiptir. Burada yalnızca alelade bir sözleşme hazırlama yahut basit bir vekalet değil, çok önemli hakları konu edinen bir avukatlık hizmeti söz konusudur. Birkaç örnek üzerinde izah etmemiz gerekirse;

 • Kentsel dönüşüm işlemi öncesinde riskli yapı tespiti aşaması büyük önem taşır. Bunlar çoğu zaman idari yargıda iptal davasına konu edinilir. Bu tür davalarında yürütmenin durdurulması kararı alabilmek gerekir. Çünkü telafisi zor zararların doğma ihtimali söz konusudur. Burada Ankara kentsel dönüşüm avukatı ihtiyacı doğar.
 • Kentsel dönüşüm işlemleri geri dönmesi ve cayması çok zor bir işlemdir. Dolayısıyla sürece henüz başlarken atılan her adımın doğru atılması gerekir. Aksi halde gereksiz maddi zararlar doğar. Sözleşmenin de bu doğrultuda özenle hazırlanması gerekir. Her maddenin; maliklere, kiracılara, ana yapıya, taşınmaza, anlaşılan hususlara, güncel mevzuata ve güncel yüksek mahkeme kararlarına uygun olması gerekir. Bu da Ankara kentsel dönüşüm avukatı yardımını gerektirir.
 • Kentsel dönüşüme karşı çıkan maliklere/kiracılara karşı işletilecek hukuki süreçler de önemlidir. Burada tahliye, ihtarname vb. hukuki işlerde yapılacak en ufak ihmal veya hata, süreci gereksiz yere uzatır ve hatta geri dönmesi zor bir hale getirebilir.
 • Yukarıda saydığımız kentsel dönüşüm davalarının hepsinde da bu düşünce ile hareket edilmelidir. Bu nedenle muhakkak Ankara kentsel dönüşüm avukatına başvurulmalıdır.

Ankara kentsel dönüşüm avukatı faaliyetleri sadece bu sayılanlardan ibaret değildir. Aşamalarda ortaya çıkan hukuki problemlere anlık olarak hukuki çözüm üretmek gerekir.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Önemi

Yukarıda Ankara kentsel dönüşüm avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyetlerinden bahsettik.

Kentsel dönüşüm, karmaşıklığı, içiçe geçmişliği ve sonuçları bakımından oldukça önemli bir süreçtir. Bu süreçte hak kaybı yaşamamak adına doğru adımlarla ilerlemek gerekir. Dolayısıyla işin en başından Ankara hukuk bürosu yardımı alınmaldır.

NOT: Eğer İstanbul ve çevresinden kentsel dönüşüm avukatı arıyorsanız “İstanbul kentsel dönüşüm avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.