Polisle kiracı çıkarma

Polisle Kiracı Çıkarma

Polisle kiracı çıkarma olarak bilinen husus, aslında kiracı tahliyesine ilişkin mahkeme kararının icraya konulmasıyla başlayan süreçtir. Dolayısıyla, doğrudan polis zoruyla kiracının çıkarılması hukuken mümkün değildir. Kolluk kuvvetlerinin tahliye sürecindeki rolü, mahkeme kararının uygulanmasına eşlik etmekten ibarettir. Bunun için öncelikle kiracının tahliye edileceğine dair bir mahkeme kararına ihtiyaç vardır.

Polis Kiracıyı Evden Çıkarma Hakkına Sahip Midir?

Polis, kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip değildir. Polisin kiracıyı evden çıkarabilmesi için, yetkili sulh hukuk veya icra mahkemesinin tahliye kararı mevcut olmalıdır. Mahkeme kararının, kiracının çıkarılması yönünde verilmesinin ardından tahliye talepli icra süreci başlatılmalıdır. Bu süreçte kiracı hala tahliyeye direniyorsa polis kiracıyı zorla çıkarabilir.

Polisle kiracı çıkarma ancak mahkeme kararı ile mümkün olabilirken bizzat ev sahibinin kiracıyı zor kullanarak çıkarması mümkün değildir. Aksi takdirde bu durum, konut dokunulmazlığının ihlali suçunu teşkil edecektir. Kanun; fiilen konutta oturan kişiyi, mahkeme kararı olmaksızın gelecek müdahalelere karşı korumuştur.

Polisle kiracı çıkarma noktasında dikkat edilmesi gereken bu hususların gözetilmemesi halinde, hem kiracının tahliyesi sağlanamayacak hem de ev sahibi için cezai sorumluluk doğma ihtimali ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumla yüzleşmemek adına, alanında uzman bir gayrimenkul avukatına danışmakta fayda vardır.

Polisle Kiracı Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkündür?

Polisle Kiracı Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkündür?

Polisle kiracı çıkarma, sulh hukuk veya icra mahkemesinden alınan tahliye kararının mevcut olduğu durumlarda mümkündür. Ayrıca, mahkeme kararının icra dairesindeki prosedürün de tamamlanması gerekir.

Kiracının tahliye edilebilmesi için yürütülmesi gereken prosedür, birkaç aşamadan oluşmaktadır. Bu sürecin sağlıklı ilerlemesi ve istenen neticeyi sağlayabilmesi, aşağıda sıralanan adımların doğru şekilde işletilmesine bağlıdır.

  1. Tahliye davasının açılabilmesi için kanunun öngördüğü herhangi bir gerekçenin, ev sahibi bakımından mevcut olması,
  2. Hukuki gerekçeye dayanarak ve gerekli usul işlemlerini yerine getirerek tahliye davası açılması veya takip başlatılması,
  3. Dava veya takip sonucunda evin tahliyesinin gerekmesi,
  4. İcra memurları aracılığı ve polis yardımıyla zorla tahliyenin gerçekleşmesinden ibarettir.

Bu süreçlerin kanuni dayanağını, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu oluşturmaktadır.

Uygulamada, mahkemenin tahliye kararından sonra çoğunlukla kiracılar konutu tahliye etmektedir. Zira, kiracının evi terk etmekten başka seçeneği olmamaktadır. Bu nedenle, genellikle polise gerek kalmamaktadır. Ancak yine de kiracının evden çıkmamakta diretmesi durumunda, zorla tahliyeye polisin eşlik etmesi gerekebilir.

Tahliye aşaması doğru yönetilmediği takdirde, icra sürecinin uzamasına ve çeşitli hak kayıplarına neden olmaktadır. Örneğin; kiracının evden tahliyesi sağlanamayabilir, sürecin uzaması nedeniyle maddi kayıplar gündeme gelebilir, yargılama giderleri de bu çerçevede artabilir.

Kiracı tahliyesi süreci, icra aşamasına gelene kadar önemli birçok evreden geçmektedir. İcra aşamasına gelene kadar bu hususların iyi değerlendirilmesi gerekir. Böylelikle polisle kiracı çıkarma imkanına daha çabuk kavuşulabilir. Bu nedenle, kiracı tahliyesine ilişkin tüm noktaların ele alındığı “kiracıyı evden çıkarma” yazımıza göz atmanızda fayda vardır.

Polisle Kiracı Çıkarma Masrafları

Polisle kiracı çıkarma aşaması, kiracı tahliye davası ve icra sürecinin tamamlanması neticesinde gündeme gelmektedir. Dolayısıyla, bu evrelerde çeşitli dava harç ve masrafları söz konusu olacaktır. Bu masrafların artmaması için, sürecin usulüne uygun biçimde yürütülmesinde fayda vardır. Bu süreçte söz konusu olacak avukatlık ücreti ise tamamen somut olayın koşullarına ve özelliklerine göre belirlenecektir.

Sonuç

Polisle kiracı çıkarma süreci, içerisinde birçok usul işlemi barındırmaktadır. Bu işlemler doğru işletilmediği takdirde, kiracı tahliyesi sağlanamamakta veya hukuka aykırı durumlar ortaya çıkmaktadır. Böyle bir ihtimalde ev sahibinin hem tazminat hem de cezai sorumluluğu gündeme gelmektedir. Bu tür hukuki risklerle karşılaşmamak ve tahliye işlemlerini hızlı şekilde sağlayabilmek için, uzman gayrimenkul avukatından yardım alınmalıdır.