İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından aktif ve yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Aşağıda İstanbul kentsel dönüşüm avukatı iletişim bilgileri, ücretler ve faaliyetlerden bahsettik. Sonrasında uygulamada sık sorulan bazı soruları yanıtladık. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk İstanbul  Kentsel Dönüşüm Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, İstanbul Mecidiyeköy’de yer alan ofisinden, İstanbul ve çevresinde bulunan müvekkillerine kentsel dönüşüm avukatı hizmeti verir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kentsel dönüşüm avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekilde gösterilebilir:

 • Yapının riskli yapı kategorisinde olup olmadığının harici kuruluşlar tarafından tespiti işlemleri,
 • Müteahhitlerle ve idari birimlerle yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve icrası,
 • Riskli yapının yıkılması ve yeniden inşa edilmesi sürecinin hukuki arkaplanının oluşturulması ve takibi,
 • Yıkım ve yeniden inşa sürecinde maliklerin ve kiracıların haklarının korunması,
 • Riskli yapıya rağmen yıkım işlemine onay vermeyen diğer maliklere karşı hukuki süreç,
 • Malikler adına Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca gerekli toplantıların organize edilmesi,
 • Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi zamanında tahliye etmeyen malik veya kiracıya karşı tahliye süreci,
 • Kira yardımı ve diğer hakların korunmasına yönelik hukuki işlemler,
 • Müteahhit ile yapılan sözleşmenin nihai olarak uygulanıp uygulanmadığının denetimi ve icra işlemleri, iskan alma sürecinin hukuki olarak takibi

vb. kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili tüm dava ve işlerde İstanbul kentsel dönüşüm avukatı faaliyetlerini sürdürür.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti 2023

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ile malikler (müvekkiller) arasında serbestçe belirlenir. İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti; kentsel dönüşüm uygulanacak taşınmaz alanının temel özelliklerine göre belirlenir. Genel çerçeve, İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi etrafında olacaktır.

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti İstanbul Barosu tarifesi baz alınarak belirlenir ancak aşağıda tablo içerisinde yer verdiğimiz bu ücretler, İstanbul kentsel dönüşüm avukatı için kesin surette bağlayıcı değildir. Aksine tavsiye ve yol gösterici nitelikltedir.

Dolayısıyla İstanbul kentsel dönüşüm işinin kapsamı, yapılacak işlerin ve sözleşmelerin çeşitliliği, tahmini ne kadar süreceği vb. hususlar, İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki tarifesi ile birlikte ele alınarak belirleme yapılır. Dolayısıyla aşağıda tabloda yer alan rakamlardan aşağıda veya yukarıda bir rakamda anlaşılabilir.

İstanbul Barosu 2023 tavsiye tarifesine göre ücretler şu şekildedir:

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLERİ ,2023 İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,20.000,00 TL,
Genel nitelikli kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması,24.000,00 TL
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmalı),38.000,00 TL,
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmasız),30.000,00 TL,
Tahliye davası,21.000,00 TL’den az olmamak üzere 1 yıllık kira bedelinin %10’u,
İzale-i Şüyu davası,28.000,00 TL’den az olmamak üzere malın müvekkile kalan kısmının %10’u,
Men-i müdahale davası,30.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tapu iptal ve tescil davaları,46.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Ecrimisil davası,32.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,22.000,00 TL’den az olmamak üzere alacak tutarının %15’i,
İhtarname, ihbarname,9.000,00 TL.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarından bahsettik. Bunun yanında bazı sık sorulan soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Kentsel Dönüşüm İşlemlerinin Hukuki Süreci İstanbul’da Ne Kadar Sürer?

İstanbul kentsel dönüşüm avukatının süreç içerisindeki görevi, yalnızca sözleşme hazırlamaktan ibaret olmadığı için, yapının risk tespitinden başlayarak yeni binanın tamamlanıp iskanının alınmasına kadar sürer. 

İstanbul’da genel olarak yıkımdan önce 4-6 aylık bir ön hazırlık süreci söz konusu olur. Bundan sonra yıkım ve yeniden yapım işlemleri 1-2 yıl arasında sürmektedir. Eğer tahliye veya ihtarname vb. işlemler gerekliyse, bu da genel olarak İstanbul’da süreci 4-6 ay arasında uzatabilmektedir.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Hukuku İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

İstanbul kentsel dönüşüm işlerinde temelde sözleşme masrafı çıkacaktır. Bu da aslında İstanbul Noterliklerinde alınan binde 7.5 kadarlık damga vergisidir. Bunun yanında çıkacak harçlar düşük miktardadır. Kentsel dönüşüm anlaşmasından doğan uyuşmazlıklar için farklı davaların açılması gerekebilir. Bunlarda da İstanbul’da genellikle 1000-1500 TL arasında başlangıç masrafı çıkmaktadır.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti, müvekkil ile avukat arasında serbest şekilde ve İstanbul Barosu tarifesi etrafında belirlenir. Baro tarifesine kesin surette bağlı kalınması zorunlu değildir. Genel olarak kentsel dönüşüm işinin kapsamı gözönünde bulundurularak Baro tarifesinden aşağı veya yukarı bir rakam belirlenir.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti çoğu zaman işin başında peşin olarak ödenir. Ancak uzun soluklu kentsel dönüşüm işlerinde İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti olarak başlangıçta bir miktar peşinat aldıktan sonra kalan kısım taksitlere bölünebilir. 

İstanbul En İyi Kentsel Dönüşüm Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi kentsel dönüşüm avukatı şeklinde, avukatlar arasında yaygın bir kullanım söz konusu değildir. Zira bu kullanım TBB meslek etiği kurallarına aykırıdır. Bu daha çok halk arasında yapılan ve kentsel dönüşüm işlerinde uzmanlaşmış avukatlara yönelik bir yakıştırmadır. Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana kentsel dönüşüm hukuku alanında aktif bir şekilde çalışmaktadır.

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Uyuşmazlıklarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da kentsel dönüşüm işlerinden kaynaklı uyuşmazlıklara çeşitli mahkemeler bakar. Burada İstanbul kentsel dönüşüm avukatı davaları şu mahkemelerde açacaktır:

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM UYUŞMAZLIKLARI,İLGİLİ İSTANBUL YARGI YERİ,
Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri
Genel nitelikli kentsel dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması,Yargı değil avukatlık işidir.
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmalı),İstanbul İdare Mahkemeleri,
Riskli yapı tespitinin iptali davası (duruşmasız),İstanbul İdare mahkemeleri,
Tahliye davası,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
İzale-i Şüyu davası,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
Men-i müdahale davası,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Tapu iptal ve tescil davaları,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Ecrimisil davası,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,İstanbul İcra Daireleri,
İhtarname, ihbarname,İstanbul Noterlikleri.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Nasıl Çalışır?

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı, çok ciddi öneme sahip aşamalarda kritik rol oynar. Burada yalnızca basit bir sözleşme hazırlama yahut alelade bir temsil hizmeti değil, çok ciddi hakları konu edinen bir avukatlık hizmeti söz konusudur. Örnek vermek gerekirse;

 • Kentsel dönüşüm öncesi riskli yapı tespiti işlemleri büyük önem taşır. Bunlar çoğu zaman idari yargıda iptal davasına konu edinilir. Bu tür iptal davalarında yürütmenin durdurulması kararı alabilmek önemlidir. Zira telafisi güç zararların doğma ihtimali mevcuttur. Bu noktada İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ihtiyacı öne çıkar.
 • Kentsel dönüşüm işlemi geri dönmesi çok zor bir işlemdir. Bu nedenle sürece girerken atılan her adımın sağlam temeller üzerine inşa edilmesi gerekir. Aksi halde telafisi güç zararlar doğar. Sözleşmenin de bu husus gözetilerek hazırlanması gerekir. Her maddenin; maliklere, taşınmaza, anlaşılan konulara, yasal düzenlemelere ve güncel Yargıtay kararlarına uygun olması gerekir. Bu da İstanbul kentsel dönüşüm avukatının yapabileceği bir çalışmadır.
 • Gene kentsel dönüşüme muhalefet eden maliklere karşı işletilecek hukuki süreçler de büyük önem taşır. Bu tahliye, ihtarname vb. işlemlerde yapılacak en ufak ihmal veya hata, süreci uzatır ve hatta içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. 
 • Yukarıda saydığımız tüm kentsel dönüşümle ilgili davalarda da bu hassasiyetle hareket edilmelidir. Bu nedenle muhakkak İstanbul kentsel dönüşüm avukatı yardımı alınmalıdır.

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı çalışmaları bu sayılanlardan ibaret değildir. Süreç içerisinde ortaya çıkan problemlere anlık olarak hukuki çözüm üretilmesi gerekir. Aksi halde ciddi zararlar çıkabilir. 

Kentsel Dönüşüm Avukatı Önemi

Yukarıda İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarında bahsettik.

Kentsel dönüşüm, hem işleyişi hem de sonuçları bakımından oldukça kapsamlı bir süreçtir. Bu süreçte gereksiz hak kaybı yaşamamak adına doğru ve hızlı hareket edilmesi gerekir. Bu nedenle işin en başından İstanbul hukuk bürosu yardımı alınmaldır.

NOT: Eğer Ankara ve çevresinden kentsel dönüşüm avukatı arıyorsanız “Ankara kentsel dönüşüm avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.