İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı

İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatı, kat mülkiyetinden ve yönetimle ilgili hususlardan doğan her çeşit uyuşmazlığın çözümünde aktif rol alır.

Yazımızda İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatının ne iş yaptığından, hangi faaliyetleri sürdürdüğünden, ücret ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Yazımızı dikkatle okumanız tavsiye olunur.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Çalışmaları

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Mıhcı Hukuk Bürosu, ekibinde yer alan deneyimli İstanbul avukatları ile, site yönetimi ve kat mülkiyetin alanından doğan çeşitli uyuşmazlıkların çözülmesinde etkin faaliyet gösterir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yerine getirir:

 • Sitenin yönetilmesine ilişkin olarak gerekli hukuki desteği sunar.
 • Sitede vuku bulan anlaşmazlıkların çözülmesi bakımından gerekli adımları atar, dava açılması gerekiyor ise hukuki meseleyi mahkemeye taşır.
 • Site yönetimi tarafından üçüncü şahıslarla gerçekleştirilen sözleşmelerden kaynaklanan hukuki meselelerin çözüme kavuşturulmasında aktif rol alır.
 • Site yönetimince, sitenin ihtiyaçları için sitede yaşayan kişilerden alınan aidat gibi ödemelerin yapılmaması neticesinde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları mahkemeye taşır.
 • Site işleri için, iş hukuku kapsamındaki sözleşme ile çalışan kişilerin site yönetimi ile aralarında vuku bulan uyuşmazlıkları mahkemeye taşır.
 • Yöneticinin hakkının ihlal edildiği bir durum var ise gerekli çözüm yollarını uygular.
 • Yöneticinin, siteyle alakalı görevini ifa etmemesi hali söz konusuysa buna yönelik hukuki süreçleri başlatır.
 • Kat malikleri ile bu kişilerin kiracıları arasında ortaya çıkan sorunların çözülmesinde etkin rol alır.
 • Siteyi ilgilendiren tüm sözleşmeleri hazırlar.
 • Site toplantılarında alınan kararların hukuki düzleme uygunluğunu denetler. Aykırılık var ise bu hallerde gerekli süreci başlatır.
 • Kat mülkiyetine yönelik tapunun alınması için gerekli işlemleri yapar.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ücretleri 2023

İstanbul Barosunun her yıl yayımladığı Asgari Ücret Tarifesinde, avukatların yaptığı işlerin asgari karşılığı yer almaktadır. Avukat ve müvekkil, aralarında anlaşarak tarifede yer alanın altında yahut üstünde bir tutar üzerinden anlaşabilir. Yani, İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi bağlayıcı nitelikte değildir.

Avukat; baro tarafından yayımlanan tutar dışında bir ücret belirlerken yapılacak işin sayısı, davanın ağırlığı, yaklaşık olarak davanın ne kadar süreceği, dava için şehir dışına gidip gelmenin gerekli olup olmadığı gibi hususları göz önünde bulundurur.

Site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili olarak tarifede yer alan bazı ücret türleri tabloda verilmiştir.

İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ VE KAT MÜLKİYETİ AVUKATI İŞLEMLERİ,İSTANBUL BAROSU TARİFESİNDE YER ALAN ÜCRET,
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,11.000 TL,
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,11.200 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar,7.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler,5.000 TL,
İş Mahkemelerinde Değeri Para İle Ölçülemeyen Davalar,12.500 TL,
İş Mahkemelerinde Değeri Para İle Ölçülebilen Davalar,12.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,5.500 TL,
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme,8000 TL,
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme,11.000 TL,
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma,12.500 TL,
İstinaf Mahkemelerinde Duruşmaya Katılma,9.000 TL.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Site yönetimi ve kat mülkiyeti hakkında sıkça sorulan sorulan sorular bulunmaktadır. Bu sorulara ve yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

İstanbul’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

İstanbul’da kat mülkiyeti ve site yönetimi ile ilgili olarak çok farklı uyuşmazlıklar görülmektedir. Farklı mahkemede açılacak uyuşmazlıklarda çeşitli masraflar çıkabilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi bakımından söz konusu olabilecek masraf kalemleri şu şekilde ifade edilebilir:

Başvuru Harcı: 37 TL,
Dosya Gideri: 0.6 TL,
Peşin Harç: 80.7 TL,
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL,
Bilirkişi Ücreti: 290 TL (1 bilirkişi için),
Keşif Gideri: 721.9 TL,
Tanık Gideri: 34 TL (1 tanık için),
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL.

Tüketici mahkemesi için söz konusu olacak masraflar şöyledir:
Başvuru Harcı: 0 TL,
Dosya Gideri: 0.6 TL,
Peşin Harç: 0 TL,
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 0 TL,
Bilirkişi Ücreti: 0 TL,
Keşif Gideri: 0 TL,
Tanık Gideri: 0 TL,
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL.

Maktu harcın söz konusu olmadığı durumlarda, dava değerine göre peşin harçta farklılıklar görülebilmektedir. Bu nedenle avukata danışılarak ortalama masrafın ne kadar olacağı öğrenilebilir.

İstanbul’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti İşleri Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da mahkemelerin iş yükü, davanın ne kadar sürede sonuçlanacağına etki eden önemli hususlardan biridir. Bunun dışında davaya konu uyuşmazlığın niteliği gibi durumlar da neticelenme zamanına etki eder. Sayılan nedenler ve benzeri diğer etkenler göz önünde bulundurulduğunda işin ne kadar süreceği hakkında net bilgi vermek doğru olmaz.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Site yönetimi ve kat mülkiyetinden kaynaklı dava ve işlere yönelik olarak avukata ödenmesi gereken ücret genellikle işin başında ödenir. Bazı hallerde ücretin bir kısmı işin başında, kalan kısmı da taksitlere bölünerek ödenebilir.

İstanbul’da En İyi Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık etik ilkeleri uyarınca avukatların kendilerine yönelik övgü içeren sıfatları kullanmaları yasaktır. Bu nedenle avukatların kendilerini ‘en iyi’ olarak tanımlamaması gerekir. Ancak müvekkiller, avukatlara yönelik memnuniyetlerini ifade etmek için bu tarz ifadeler kullanabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, site yönetimi ve kat mülkiyeti alanında etkin faaliyet gösterir.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Her yıl İstanbul Barosu tarafından yayımlanacak tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesine, avukatın yapacağı işe, işin sayısına, niteliğine, davanın ortalama ne kadar süreceğine ve benzeri pek çok hususa göre avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenir.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatı, söz konusu alandan doğabilecek her türlü hukuki meselenin çözüme kavuşturulması bakımında etkin faaliyet yürütür. Yukarıda bahsedilenlerle alakalı olarak genel anlamda şu işlemleri yerine getirir:

 • Site yönetimiyle alakalı olarak, yöneticinin hakları ve sorumluluklarından yahut sitede oturan şahısların ya da kat maliklerinin eylemlerinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümü için gerekli süreci başlatır. Mahkemeye başvurulması gerekiyor ise gerekli başvuruları yapar. İstinaf ve temyiz süreçlerinde müvekkillerine avukatlık hizmeti sunar.
 • Kat mülkiyetine sahip olan kişiler yani kat malikleri, ve bu kişilerin kiracıları arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesinde aktif rol alır. 
 • Site yönetimi tarafından alınan hukuka uygun olmayan kararlarla alakalı iş ve işlemleri yapar. Toplantılarda alınan kararların uygulanması aşamasında sorun varsa, yani kararlar uygulanmıyor ya da gerektiği gibi yerine getirilmiyorsa, sorunu hukuki yollardan çözer.
 • Site yönetimi tarafından, site ile ilgili yapılması gereken anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması, gerektiği hallerde uyarlanması veya değiştirilmesi işlerini yapar. Site yönetimi ile 3. kişiler tarafından imzalanan anlaşma ilişkisine uygun olmayan bir durumun bulunması halinde, uyuşmazlığı mahkemeye taşır.
 • Sitede, toplu olarak yaşamaktan kaynaklanan her çeşit hukuki meselenin çözüme kavuşturulması sürecinde avukatlık hizmeti sunar.

Bunlar dışında uygulamada görülebilecek her çeşit hukuki sorun ile ilgilenir ve çözüme kavuşturulması aşamasında etkin faaliyet yürütür.

İstanbul’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili, ortaya çıkan uyuşmazlık türüne göre dava açılacak mahkemenin değişeceği söylenebilir. Söz konusu alanda açılacak davalardan bazılarında hangi mahkemelerin görevli olduğu tabloda verilmiştir.

İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ VE KAT MÜLKİYETİ AVUKATI ÇALIŞMALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Sitede çalışan işçilerin iş hukukundan kaynaklanan sorunlarının çözülmesi,İş Mahkemesi,
Kat malikleri ile kiracı uyuşmazlıkları,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Site yönetimine karşı maddi tazminat davası açılması,Tüketici Mahkemesi,
Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan davalarda istinaf mercii,İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi,
Site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan davalarda temyiz mercii,Yargıtay.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatının Önemi

Yukarıda İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatının hangi işlerle uğraştığından, hangi çalışmaları yürüttüğünden, ücret ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Konu hakkında sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına yer verdik. 

Görüldüğü üzere site yönetimi ve kat mülkiyeti hukuku, titizlikle üzerinde durulması gereken alanlardan biridir. Sürecin doğru yürütülmesi bakımından İstanbul hukuk bürosu site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatından yardım alınmalıdır.

Ankara ve çevresinde görülen site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü bakımından “Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı” yazımızı okuyabilirsiniz.