Ankara Kira Hukuku Avukatı

Ankara Kira Hukuku Avukatı

Ankara kira hukuku avukatları, kira alanında gündeme gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yerli ve yabancı müvekkillere çeşitli hukuki hizmetler sağlamakta ve bu çerçevede faaliyetler yürütmektedir.

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kira hukuku avukatının faaliyet alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, bu alanda gündeme gelebilecek davalar ile bu davaların görüleceği mahkemelere ve uygulamada merak konusu olan daha birçok hususa değinilmiştir. Dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Ankara Kira Hukuku Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, ilgili alanda birçok hukuki hizmeti müvekkillerine sağlamaktadır. Aşağıda bunların başlıca birtakım örnekleri sıralanmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki, kira hukuku avukatının faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Kira sözleşmesinin hazırlanması veya imza öncesi incelenmesi,
 • Kira tespit davası açılması ve takip edilmesi,
 • Kira hukukuna ilişkin uyarlama davaları,
 • Tahliye davası açılması ve takip edilmesi,
 • Kira ilişkileri kapsamında gündem olacak ihtarların gönderilmesi,
 • Kira bedelinin tahsili için dava açılması ve icra takibi yapılması,
 • AVM ve işyeri kira uyuşmazlıklarına ilişkin hukuki hizmet sağlanması,
 • Tarla ve arsa kiralamaları kapsamında hukuk hizmet sağlanması,
 • Taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesi,
 • Kiralananda yer alan ayıba ilişkin tespit isteminde bulunulması,
 • Şartların oluşması durumunda ecrimisil davasının açılması ve yürütülmesi,
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılması ve yürütülmesi.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kira hukuku avukatının faaliyet alanları, yukarıda sıralananlarla sınırlı değildir. Belirtilenler dışında, daha birçok alanda yerli ve yabancı müvekkillere avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara Kira Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Kira Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Kira Hukuku Avukatı Ücretleri 2023

Ankara kira hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde çeşitli birçok etmen gündeme gelmektedir. Bunlar genel olarak; Ankara Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi ekseninde şekillenecektir. Fakat müvekkil ile yapılacak görüşmeler ve somut durumun mahiyeti ile şartları da belirleyici olacaktır.

DİKKAT: Ankara Barosunca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan tutarlar, bağlayıcı değildir. Tavsiye niteliği arz etmektedir. Dolayısıyla, müvekkille yapılan görüşmeler ve somut olayın şartlarına göre söz konusu tarifedeki ücretlerin üzerinde veya altında bir tutar için anlaşılabilecektir. Aşağıda, örnek olması bakımından tarifedeki kimi işlemler ve ücretleri sıralanmıştır.

KİRA HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA KİRA HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
Tahliye Davaları,7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Kira Bedelinin Tespiti Davası Davacı Vekili,9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i,
Kira Bedelinin Tespiti Davası Davalı Vekili,8.000,00 TL,
Ecrimisil Davası,7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Alacak Davası,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İhtarname Düzenlenmesi,3.375,00 TL,
Bir Duruşması Olan İşlerde İstinaf Mahkemesi,5.690,00 TL,
Birden Fazla Duruşması ve Keşif Gibi İşlemleri Olan İşler İçin İstinaf Mahkemesi,11.190,00 TL,
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma,19.125,00 TL,
Sözleşme Düzenleme,11.500,00 TL,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,3.375,00 TL,
Temyiz Dilekçesi Düzenleme,7.000,00 TL.

Ankara Kira Hukuku Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kira hukuku avukatı, uygulamada merak konusu olan ve sıklıkla sorulan çeşitli hukuki soruları aşağıda yanıtlandırmıştır.

Ankara’da Kira Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da görülmekte olan davaların ne kadar süreceği hususunu net olarak tespit etmek mümkün değildir. Davanın ne kadar süreceği, hem somut uyuşmazlığın koşulları ile derinliğine hem de mahkemenin yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. 

Ankara’da Kira Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara’da kira hukuku avukatı ücretinin belirlenmesinde birden fazla unsur dikkate alınmaktadır. Ankara Barosunun yayınlamış olduğu ücret tarifesi, somut durumun ve hukuki problemin yoğunluğu belirleyici unsurlar olacaktır. Bunlar çerçevesinde, tarifede yazan tutarların üzerinde veya altında bir ücret belirlenmesi mümkündür.

Ankara’da Kira Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da kira hukukuna ilişkin bir dava açılması ve bu davanın yürütülmesi süreçleri, birtakım masraf kalemlerini gündeme getirebilmektedir. Bunların bazı temel örnekleri ise aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

Başvuru Harcı: 37,00 TL,
Tebligat Gideri: 260,00 TL,
Vekalet Suret Harcı: 23,00 TL,
Bilirkişi Ücreti: 290,00 TL,
Keşif Gideri: 671,90 TL.

Ankara’da Kira Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara kira hukuku avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Ancak kimi işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Bazılarında ise ilk etapta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

Ankara’da En İyi Kira Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi kira hukuku avukatı olarak nitelendirmeleri, TBB Meslek Etik Kuralları ile bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla, Ankara’nın en iyi kira hukuku avukatı gibi tanımlarda bulunmak doğru olmayacaktır. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kira hukuku avukatı, müvekkillerine etkin biçimde hukuki hizmet sağlamaktadır.

Ankara’da Kira Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da söz konusu olan kira hukukuna ilişkin davalarda görevli mahkeme genellikle sulh hukuk mahkemeleri olacaktır. Aşağıda, bu alanda gündeme gelecek bazı dava türleri ve bunların görüleceği mahkemeler, tablo halinde sıralanmıştır.

ANKARA KİRA HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
İlamsız İcra Yoluyla Tahliye,İcra Dairesi,
Tahliye Davaları,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Kira Bedelinin Tespiti Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davası,Sulh Hukuk Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Yargıtay.

Ankara Kira Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kira hukuku avukatı, ilgili alanda müvekkillerine çeşitli birçok hukuki hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, bu hizmetlerden bazıları detaylı biçimde izah edilmiştir. Fakat belirtmek gerekir ki, kira hukuku alanında yürütülen hukuki faaliyetler, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Kira sözleşmesi hazırlamak ve düzenlemek isteyen kişilerin sözleşme hazırlık süreçlerinde mutlaka dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Hukuki ve teknik detay arz eden bu konularda Ankara kira hukuku avukatı, hukuki destek sağlamaktadır.
 • Kira tespit istemleri ve talepleri, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve hukuki anlamda ciddi önem arz eden hususların başında gelmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara kira hukuku avukatı, ilgili alanlarda müvekkillerine çeşitli avukatlık hizmetleri sağlamaktadır.
 • Zamanın gelişen koşulları nedeniyle, kira sözleşmelerinin yapıldığı zaman mevcut olan şartlar kimi zaman aynı kalmamaktadır. Bu nedenle, şartların ve bedelin güncellenme ihtiyacı söz konusu olabilmektedir. Covid-19 süreci kapsamında yaşananlar, bunun temel örneği olarak ifade edilebilir. Böyle durumlarda Ankara kira hukuku avukatı, kira sözleşmesinin uyarlanması bakımından müvekkiline avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Kira ilişkisinde kimi durumlarda kiraya verenin tahliye davası açma ihtiyacı doğmaktadır. Söz konusu sürecin başlatılabilmesi için önceden noter kanalıyla kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Ankara kira hukuku avukatı, hem kiracıya ihtarname gönderilmesinde hem de sürecin nihayetinde tahliye davası açılmasında ve sürecin yönetilmesinde müvekkile hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Kira bedelini ödemeyen kiracının bu nedenden ötürü tahliyesinin talep edilebilmesi, yetkili icra dairesinde ilamsız icra takibinin başlatılması suretiyle söz konusu olmaktadır. İlgili takip sürecini usulüne uygun bir şekilde başlatma ve yürütme noktasında Ankara kira hukuku avukatı, faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • AVM içerisinde bulunan işyerleri veya genel anlamda çatılı işyerlerinin kiralanması ve ilgili kira ilişkisinin tâbi olduğu hükümler, konutun kiralanmasından farklı hususlar arz edebilmektedir. Böyle durumlarla yüzleşen müvekkillere Ankara kira hukuku avukatı, hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Tarla ve arsaların kiralanması ve söz konusu kira ilişkisinin nasıl yürütülmesi gerektiği hususunda kiracı ve kiraya verenin ne tür hak ve sorumluluklara sahip oldukları ve bunları nasıl ileri sürebilecekleri konusunda Ankara kira hukuku avukatı, çeşitli hukuki hizmetlerde bulunmaktadır.
 • Kiralanan taşınmazın herhangi bir ayıbı yahut kusuru mevcutsa bunun tespiti, ileride söz konusu olabilecek uyuşmazlıklar bakımından ciddi önem arz etmektedir. Söz konusu tespitin sağlanması ve etkin biçimde ileri sürülebilmesi noktasında Ankara kira hukuku avukatları, müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır,

Kira Hukuku Avukatının Önemi

Yazıda, Ankara kira hukuku avukatının faaliyet alanlarına, ücret ve iletişim bilgilerine, söz konusu alanda gündeme gelebilecek davalar ile bunların görüleceği mahkemelere değinilmiştir.

Kira hukuku, teknik bakımdan hukuki detayları bünyesinde barındıran ve usuli süreçlere de dikkat edilmesi gereken bir alandır. Ayrıca, dava bünyesinde söz konusu olacak talep ve iddiaların da doğru hukuki zeminde ileri sürülmesi ciddi önem arz eder. Dolayısıyla, söz konusu alanlarda Ankara hukuk bürosu avukatına danışmakta büyük fayda vardır.

Eğer İstanbul ve çevresinde kira hukuku avukatı arıyorsanız “İstanbul Kira Hukuku Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.