Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte yapılması gerekenler, kiracıya ihtarnamenin gönderilme nedenine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla; bu süreçte atılması gereken adımlar, ihtarnamenin gönderim nedenine bağlıdır.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreçte Ne Yapılmalıdır?

Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte, Kanun’da ihtarname gönderim nedeni için hangi adımların atılması öngörülmüşse bu işlemler gerçekleştirilir. Duruma göre ihtarname gönderdikten sonra belli bir süre beklenmesi, dava açılması gibi çeşitli adımların atılması gerekebilir.

DİKKAT: Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte yapılması gerekenler bakımından, ihtarnamenin vaktinde nasıl hazırlandığı ve içeriğinin ne şekilde doldurulduğu önem arz eder. Dolayısıyla, henüz ihtar çekmemiş olan kişilerin “kiracıya ihtarname nasıl çekilir” yazımıza göz atmasında yarar vardır.

Aşağıda, 6098 sayılı TBK kapsamında kiracıya ihtarname gönderilmesine neden olabilecek farklı durumlara ve buna göre ihtarname sonrası süreçte atılması gereken adımlara değinilmiştir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliyede Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

İhtiyaç nedeniyle tahliyede kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç, kira sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre şekillenir. Kira sözleşmesi belirli süreli ise zaten sürenin sonunda tahliye davası yoluna başvurulabilir.

Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise her 6 ay bir kira dönemi sayılır. Kiracıya, 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce ihtar çekilmelidir. Bu ihtarnamede kiracıya tahliye için tarih verilmeli ve ilgili tarih geldikten sonraki 1 ay içinde dava açılmalıdır. Kiracıya ihtarname gönderdikten sonraki süreçte, belirtilen sürelere dikkat edilmelidir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasına ilişkin gerek ihtarname gerekse dava süreciyle ilgili her detay, “ihtiyaç nedeniyle tahliye” yazımızda izah edilmiştir.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesinde Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

10 yıllık kiracının tahliyesinde ihtarname gönderim süreleri ve prosedürü, sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre değişkenlik arz eder.

Kira sözleşmesi belirli süreli ise sözleşmede belirlenen süre dolduktan sonra bunun üzerine 10 yıl daha geçmiş olmalıdır. Bunu takip eden her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname çekilebilir. İhtarname çektikten sonra, kira döneminin sonunda tahliye davası açma imkanı doğacaktır.

Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise baştan itibaren 10 yıl dolunca süre tamamlanmış olur. Bunu takip eden her 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce, kiracıya ihtar çekilebilir. Bu ihtar ile kiracıya, tahliye tarihi verilmelidir. Sonraki süreçte, tahliye tarihi beklenir ve süre dolunca tahliye davası açılabilir. Bu tür usul işlemlerinde hata yapmamak adına, uzman gayrimenkul avukatına danışmakta fayda vardır.

10 yıllık kiracının tahliyesi süreci ile ihtarname öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken diğer noktalar, “10 yıllık kiracının tahliyesi” yazımızda detaylı biçimde ele alınmıştır.

Kira Ödemeyen Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kira ödemeyen kiracıya, ihtarname gönderilerek kira bedelini ödemesi için en az 30 gün süre verilmelidir. Kiracıya ihtar çekildikten sonraki süreçte, 30 günlük sürenin dolması beklenmelidir. Bu süre zarfında kiracı ödemesini yaparsa sorun ortadan kalkacaktır. Eğer kiracı bu sürede ödeme yapmazsa artık tahliye davası açmak mümkün hale gelir.

Kirayı ödemeyen kiracı hakkında yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar, “kirayı ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır” yazımızda izah edilmiştir. İlgili yazıda, tahliye talepli icra takibi yoluyla kiracının tahliyesi imkanına da değinilmiştir.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreçte Dikkat Edilmesi Gerekenler

İki Haklı İhtar ile Tahliyede Kiracıya İkinci İhtar Çekildikten Sonraki Süreç

Aynı kira yılındaki iki farklı aya ait kiracıya farklı ihtarlar çekilmişse ve kiracı bu ihtarlarda verilen süre içinde ödemeyi yapmışsa yine de tahliye edilebilir. Bunun için, ikinci ihtarı gönderdikten sonra kiracıya verilen en az 30 günlük sürenin dolması beklenmelidir.

Kiracı kendisine verilen süre içinde borcunu öderse ikinci haklı ihtar da gerçekleşmiş olur. Bu durumda, kira döneminin sonu beklenmelidir. Kira döneminin sonundan itibaren 1 ay içinde, iki haklı ihtarın varlığına dayanarak kiracı tahliye davası açılabilir.

İki haklı ihtar ile tahliyenin sağlanabilmesi için ihtarların haklı nitelikte olması gerekir. Hangi kriterler kapsamında bunun belirlendiği ve sürecin nasıl işlediği, “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” yazımızda ele alınmıştır.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesinde Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesinde, evi satın aldıktan sonraki 1 ay içerisinde kiracıya ihtar çekilmelidir. Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte, evin satın alındığı günden itibaren 6 ayın dolması beklenmelidir. 6 ayın sonunda kiracı evden çıkmıyorsa artık tahliye davası açma imkanı doğar.

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesine ilişkin detaylar ve sürecin işleyişi, “yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi” yazımızda izah edilmiştir.

Kiracıya Kira Tespit Davası İçin İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kira tespit davası açılacağı zaman, yeni kira döneminin başlamasından en az 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmeli veya dava bu süre zarfında açılmalıdır. Aksi takdirde, belirlenen kira bedeli bir sonraki dönemden itibaren geçerli olur. Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte, ev sahibi uygun zamanı bekleyerek kira tespit davası açmalıdır.

Kira tespit davası sürecinde ihtarname sonrasında atılması gereken adımlar ve sürecin gidişatı, “kira tespit davası” yazımızda detaylı biçimde ele alınmıştır.

Eve Zarar Veren Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Eve zarar veren kiracıya, ihtar çekilerek zararın giderilmesi ve durumun eski hale getirilmesi için en az 30 günlük süre verilmelidir. Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte, verilen sürenin dolması beklenmelidir. Süre dolmasına rağmen durum düzeltilmemişse kiracının tahliyesi ve zararın tazmini için dava açılabilir.

Eve zarar veren kiracıya karşı atılması gereken adımlar ve ihtarname sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, “eve zarar veren kiracı” yazımızda izah edilmiştir.

Komşuları Rahatsız Eden Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Komşuları rahatsız eden kiracıya ihtarname gönderilir ve rahatsızlık halinin ortadan kaldırılması için en az 30 gün süre verilir. Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte, ev sahibi öncelikle kiracıya verdiği sürenin dolmasını beklemelidir. Süre dolmuşsa ve rahatsızlık hali devam ediyorsa artık kiracı tahliye davası açılabilir.

Komşuları rahatsız eden kiracıya karşı ihtarname sonrasında ve dava aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara, “komşuları rahatsız eden kiracının tahliyesi” yazımızda değinilmiştir.

Diğer Durumlarda Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kiracıya birçok farklı nedenden ötürü ihtarname çekilmiş olabilir. İhtar nedenine göre beklenmesi gereken bir süre öngörülmüşse bu süre beklenmeli, dava açılması öngörülmüşse dava açılmalı, diğer usul işlemlerinin yapılması öngörülmüşse bunlar yerine getirilmelidir.

Atılması gereken adımlar ihtar gönderim nedenine göre şekillendiği için durumun iyi tespit edilmesi gerekir. Bu noktada, bütün tahliye nedenlerinin izah edildiği “kiracı nasıl tahliye edilir” yazımıza göz atabilirsiniz.

Sonuç

Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreçte yapılması gereken işlemlere dikkat edilmelidir. Bunlarda bir eksiklik veya yanlışlık olduğu takdirde, ihtarname de amacına ulaşamayacaktır. Dolayısıyla, ihtarname gönderimi kadar ihtar sonrası süreç de dikkatle yürütülmelidir. Bu noktada, uzman gayrimenkul avukatına danışarak hareket etmekte yarar vardır.