Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı

Ankara site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatı, apartman ve sitelerde ortaya çıkan özellikle yönetimle ilgili veya kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde etkin faaliyet gösterir.

Yazımızda site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatının çalışma alanlarından, yaptığı işlerden, ücret ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Çalışmaları

Ankara Söğütözü bölgesinde bulunan Mıhcı Hukuk Bürosu, bünyesinde çalışan deneyimli Ankara avukatları ile site yönetimi ve kat mülkiyetinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözülmesinde aktif olarak rol alır. Listede yer alanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yerine getirir:

 • Sitenin yönetilmesi faaliyetine yönelik hukuki destek sağlar.
 • Sitede ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması bakımından gerekli adımları atar, dava açılması gereken hallerde uyuşmazlığı mahkemeye intikal ettirir.
 • Site yönetimi tarafından üçüncü kişiler ile yapılan anlaşmalardan doğan hukuki ihtilafların çözümünde rol alır.
 • Site yönetimi tarafından toplanan aidat gibi ödemelerin yapılmaması yahut yapılması sonrasında doğan uyuşmazlıkları mahkemeye taşır.
 • Site içerisinde iş akdi ile çalışan kişilerin, iş hukuku temelli uyuşmazlıklarını mahkemeye taşır.
 • Yöneticinin hakkının ihlal edilmesi halinde gerekli çözüm yollarını uygular.
 • Yöneticinin görevini yerine getirmemesi hali söz konusu ise buna yönelik hukuki işlemleri başlatır.
 • Kat malikleri ve kiracı arasında görülen sorunların çözüme kavuşturulmasında etkin rol alır.
 • Site ile alakalı olan tüm sözleşmeleri hazırlar.
 • Site tarafından yapılan toplantılarda alınan kararların hukuki zemine uygunluğunu denetler. Aykırılık bulunan hallerde gerekli süreci başlatır.
 • Kat mülkiyetine yönelik tapunun alınması için gerekli işlemleri yapar.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ücretleri 2023

Ankara Barosu her yıl Asgari Ücret Tarifesi yayımlar. Söz konusu tarifede avukatların hangi iş karşılığında ne kadar ücret alacağı gösterilir. Avukatlar, bu ücretleri almak zorunda değildir. Tarifede yazanın altında yahut üstünde bir ücret belirlemesi de yapabilirler. Bu belirleme avukat ve müvekkil arasında serbestçe yerine getirilir.

Avukat alacağı ücreti hesaplarken yapacağı işin sayısı, niteliği, tahminen davanın ne kadar süreceği gibi unsurları dikkate alır. Fikir oluşturması bakımından tarifede yer alan bazı ücretler şu şekilde ifade edilebilir:

ANKARA SİTE YÖNETİMİ VE KAT MÜLKİYETİ AVUKATI İŞLEMLERİ,ANKARA BAROSU TARİFESİNDE YER ALAN ÜCRET,
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,7.815,00 TL,
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar,7.815,00 TL,
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler,4.190,00 TL,
İş Mahkemelerinde Değeri Para İle Ölçülemeyen Davalar,11.315,00 TL,
İş Mahkemelerinde Değeri Para İle Ölçülebilen Davalar,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme,3.375,00 TL,
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme,7.000,00 TL,
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme,11.500,00 TL,
Yargıtayda Duruşmaya Katılma,19.125,00 TL,
İstinaf Mahkemeleri (bir duruşması olan işlerde),5.690,00 TL,
İstinaf Mahkemeleri (birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için),11.190,00 TL.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde site yönetimi ve kat mülkiyeti hukuku ile ilgili sıkça sorulan sorulan sorulara ve bunların yanıtlarına yer verilmiştir.

Ankara’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

Ankara’da site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili uygulamada çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Her soruna göre değişen tutarda masraf çıkabilir. Bu nedenle bu bölümde dava masraflarına yer verilmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde görülecek davalar için:
Başvuru Harcı: 37 TL,
Dosya Gideri: 0,60 TL,
Peşin Harç: 80.7 TL,
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL,
Bilirkişi Ücreti: 290 TL (1 bilirkişi için),
Keşif Gideri: 721,90 TL, 
Tanık Gideri: 34 TL (1 tanık için),
Diğer İş ve İşlemler: 150 TL.

Tüketici mahkemesinde açılacak davalarda masraflar şu şekildedir:
Başvuru Harcı: 0 TL,
Dosya Gideri: 0.60 TL,
Peşin Harç: 0 TL,
Tebligat Gideri: 260 TL,
Vekalet Suret Harcı: 0 TL,
Bilirkişi Ücreti: 0 TL,
Keşif Gideri: 0 TL,
Tanık Gideri: 0 TL,
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL.

Ankara’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti İşleri Ne Kadar Sürer?

Ankara’da site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan dava ve işlerin ne kadar zamanda çözüme kavuşacağı hususunda net bir tarih veya zaman aralığı vermek doğru olmaz. Mahkemenin iş yükü de dahil olmak üzere çeşitli etkenlere göre çözüm süresi değişmektedir.

Ankara’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili görülecek işlerde avukat ücreti genellikle işin başında ödenir. Ancak bazı hallerde işin sonunda da ödenebilmektedir. Yahut bir kısmının işin başında sonraki kısmının da işin sonunda ödenmesi mümkün olabilir.

Ankara’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi gibi sıfatlarla tanımlamaları avukatlık etik ilkelerine aykırıdır. Bu nedenle hiçbir avukat kendisi için bu ve benzeri sıfatları kullanmamalıdır. Ancak avukatın yaptığı işlerden memnun kalan müvekkil çevresi tarafından çeşitli nitelendirmeler yapılabilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, site yönetimi ve kat mülkiyeti hukuku bağlamında her çeşit faaliyeti etkin bir biçimde yerine getirmektedir.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatının Ücreti Nasıl Belirlenir?

Her yıl Ankara Barosu tarafından asgari ücret tarifesi yayımlanır. Bu tarifeye ve yapılacak işin niteliğine, sayısına, davanın ağırlığına ve çeşitli masraflara göre avukatlık ücreti, müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenir.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatı yukarıda da sayıldığı gibi çok çeşitli iş ve işlemleri yerine getirmektedir. Genel olarak ifade edilecek olursa avukatlar şunları yapar:

 • Site yönetimi ile ilgili, gerek yöneticinin hak ve yükümlülüklerinden gerekse sitede oturan kişilerin yahut kat maliklerinin fiillerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü için gerekli adımları atar. Mahkemeye başvurulması gereken hallerde başvurur. Kanun yollarına taşınması gereken uyuşmazlıkları kanun yollarına taşır.
 • Kat malikleri ile kiracıları arasında doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde aktif rol alır. İhtar çekilmesi gibi işleri yapar. 
 • Site yönetimi tarafından alınan hukuka aykırı kararlar ile ilgili gerekli prosedürleri işletir. Toplantılarda alınan kararların uygulanmasında pürüz bulunması halinde, bu sorunu hukuki yollar ile çözer. 
 • Site yönetimi tarafından yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve uyarlanması işlerini yapar. Site yönetimi ile 3. kişiler arasında kurulan sözleşme ilişkisine aykırılık bulunması halinde, uyuşmazlığı hukuki zeminde çözer.
 • Sitede toplu olarak yaşamanın getirdiği her türlü sorunun hukuki düzlemde çözüme kavuşması ile ilgili gerekli adımları atar.

Ankara’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan davalar çeşitli niteliklerde olduğu için bunlara bakacak mahkemeler de farklılık gösterir. Bazı mahkemeler şu şekildedir:

ANKARA SİTE YÖNETİMİ VE KAT MÜLKİYETİ AVUKATI ÇALIŞMALARI,
GÖREVLİ MAHKEME,
Sitede çalışan işçilerin iş hukukundan kaynaklanan sorunlarının çözülmesi,İş Mahkemesi,
Kat malikleri ile kiracı uyuşmazlıkları,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Site yönetimine karşı maddi tazminat davası açılması,Tüketici Mahkemesi,
Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,Sulh Hukuk Mahkemesi,
Site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan davalarda istinaf mercii,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi,
Site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan davalarda temyiz mercii,Yargıtay.

Mahkemelerin doğru tespiti, davanın usulden reddedilmemesi bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle alanında avukattan yardım alınmalıdır.

Ankara Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatının Önemi

Yazımızda Ankara site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatının çalışma alanlarından, söz konusu alanda görülecek işler karşılığında alınacak ücret miktarından, avukatın iletişim bilgilerinden ve merak edilen diğer hususlardan bahsettik. 

Görüldüğü üzere, site yönetimi ve kat mülkiyeti çeşitli faaliyet alanlarını bünyesinde barındırır. En doğru çözüme ulaşmak bakımından yapılması gereken, Ankara hukuk bürosu avukatından hukuki destek almaktır.

İstanbul ve çevresinde görülen site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü bakımından “İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı” yazımızı okuyabilirsiniz.