Ankara Gümrük Avukatı

Ankara Gümrük Avukatı

Ankara gümrük avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren, söz konusu alanda deneyimli avukatlar tarafından yürütülmektedir.

Yazımızda Ankara gümrük avukatı çalışma alanlarından, ücret ve iletişim bilgilerinden, gümrük işlerinin hangi mercilerde görüleceğinden bahsettik. Yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Ankara Gümrük Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Söğütözü bölgesinde bulunan avukatlık ofisinde söz konusu alandaki iş ve işlemleri yürütmektedir. Gümrük alanında çok fazla hukuki uyuşmazlık görülmekle beraber Mıhcı Hukuk Bürosunun bu alandaki başlıca faaliyet alanları şunlardır:

 • Uluslararası alanda gerçekleşecek olan ticari işlemlerle alakalı olarak alım, satım ve benzeri her türlü sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması, değiştirilmesi, güncellenmesi gibi hususlar,
 • Uluslararası alandaki ticari işler bakımından ödeme işlemleri ve teslim koşullarının belirlenmesi,
 • Gümrük yahut sözleşme temelli vergi hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,
 • Gümrük hukuku meselelerinde idare ve vergi dairelerinde görülmesi gereken işlerin takibi, kişinin temsil edilmesi,
 • Gümrük idareleri ve yetkili diğer kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması, izin ve talep işlemleri,
 • Gümrük beyannamelerinin hazırlanması gibi iş ve işlemlerin takip edilmesi,
 • Gümrükten kaynaklı uygulanan idari para cezalara yönelik itiraz süreçlerinin işletilmesi,
 • Hukuka aykırılık yahut haksızlığın bulunduğu hallerde hak arama sürecinin gecikmeksizin başlatılması ve takibinin yapılması,
 • Risk puanı ve gümrük denetimleriyle alakalı olarak hukuki desteğin sağlanması, itiraz gibi süreçlerin takibinin yapılması,
 • Evrak ve belgelerde eksiklik varsa bunların tamamlanması, 
 • Antrepo ve depolarda bulunan eşyaların takibinin yapılması, el konulan eşyaların müsaderesi sürecinin yönetilmesi,
 • Kaçakçılıktan kaynaklı cezai süreçlerin hukuki takibinin yapılması,
 • Serbest bölgelerle alakalı hukuki desteğin ve danışmanlık hizmetinin sağlanması.

Belirtmek gerekir ki gümrük hukuku alanındaki faaliyetler bunlarla sınırlı değildir. Bahse konu alanda ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkla Mıhcı Hukuk Bürosunun deneyimli avukatları ilgilenmektedir.

Ankara Gümrük Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Gümrük Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Gümrük Avukatı Ücretleri

Ankara gümrük avukatı ücreti belirlenirken öncelikle her yıl yayımlanan Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır. Ancak belirtilmelidir ki bu tarife bağlayıcı nitelikte değildir. Yani avukat ve müvekkil kendi aralarında tarifenin altında yahut üstünde bir tutar üzerinden anlaşabilirler.

Bu anlaşmayı belirleyen etkenler ise işin niteliği, işin sayısı, davanın yaklaşık olarak ne kadar zamanda sonuçlanacağı, masraflar vb. hallerdir. Yukarıda bahsi geçen tarifede yer alan bazı ücretler, fikir oluşturması açısından aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

ANKARA GÜMRÜK AVUKATI İŞLEMLERİ,ÜCRETLER,
Gümrük vergilerinden kaynaklanan duruşmalı davalar,19.315,00 TL,
Gümrük vergilerinden kaynaklanan duruşmasız davalar,16.315,00 TL,
Gümrükten kaynaklı ceza davaları,19.000,00 TL,
Dava ve cevap dilekçesi düzenleme,3.375,00 TL,
Temyiz, karar düzeltme dilekçesi düzenleme,7.000,00 TL,
Diğer her türlü sözleşme düzenleme,11.500,00 TL,
Vergi uzlaşma komisyonu işlemleri,5.500,00 TL,
Danıştay temyizde duruşma ücreti,11.690,00 TL.

Ankara Gümrük Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ankara gümrük avukatı ile ilgili olarak sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına bu bölümde yer verilmiştir.

Ankara’da Gümrük İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

Ankara gümrük avukatının yaptığı işler karşısında belli başlı bazı masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar avukattan bağımsızdır. 
Masraf kalemlerinden bazıları, özellikle 2023 dava açma masrafları şu şekilde ifade edilebilir:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 260.00 TL 
Yeni Dava (Duruşma İstemli): 312.00 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli): 364.00 TL
Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli): 468.00 TL
Temyiz (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli): 150  – 200 TL
Başvuru Harcı: 80.70 TL
Sûret Harcı: 2.80 TL 
Vekalet Harcı: 11.50 TL
İstinaf Harcı: 233.90 TL
Danıştay Başvuru Harcı (Vergi): 168.30 TL
Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (Vergi): 168.30 TL

Ankara Gümrük Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara gümrük avukatının yaptığı işlemler için ücret genellikle işin başında ödenmektedir. Ancak bazı hallerde ödemenin bir kısmı önden alınarak kalan kısmı işin sona ermesinden sonra ödenebilmektedir. Bunun için avukat ile görüşülmesi gerekir.

Ankara’da Gümrük Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Ankara’da gümrük hukukundan kaynaklanan iş ve işlemler çeşitlilik arz etmektedir. Bu çeşitlilik sebebi ile ne kadar sürer sorusuna kesin bir yanıt vermek doğru olmaz. Özellikle açılacak davalarda, mahkemenin iş yüküne, işin sayısına ve niteliğine göre farklı zaman zarfları söz konusu olmaktadır.

Ankara’da En İyi Gümrük Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi gibi sıfatlar ile nitelendirmeleri avukatlık mesleği etik ilkelerine aykırıdır. Ancak avukatlardan hizmet almış kişiler, hizmetin kalitesi bakımından bu ve benzeri nitelendirmelerde bulunmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu gümrük hukuku alanındaki deneyimli avukatları ile etkin hizmet vermektedir.

Ankara Gümrük Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara Barosunca yayımlanan asgari tarife, müvekkille yapılacak görüşmeler ve somut hukuki problemin özelliklerine göre gümrük avukatının ücreti belirlenecektir. Söz konusu ücret, tarifede yer alan tutarlardan daha az veya fazla olabilecektir.

Ankara Gümrük Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara gümrük avukatı, gümrük hukukundan doğan her türlü dava ve işler ile ilgilenir. Yukarıda sıralanan tüm işleri yapmakla birlikte bunlar dışında uygulamada karşılaşılan çeşitli işleri de yerine getirir. Uluslararası arenada görülen ticari ilişkilerde gümrük avukatının büyük önemi bulunur. Bu kapsamda yürütülen bazı faaliyetler aşağıda listelenmiştir.

 • Gümrük uygulamalarına yönelik olarak gerçekleşen yerli yahut yabancı üretim, ithalat ve ihracat yapan şirketlerin iş ve işlemleri hakkında hukuki danışmanlık sağlanması, dava açılması ve takibinin yapılması,
 • Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin gerekli kontrollerinin yapılması,
 • Geçici depolarda ve antrepolarda bulunan ancak haciz konulmuş olan eşyalar ile ilgili gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Serbest bölgeler ile ilgili olan tüm işlerin gerçekleştirilmesi,
 • Gümrük vergileri hususunda görülen her türlü uyuşmazlıkların çözülmesi
 • Gümrük hukukunda özellikle kaçakçılıktan kaynaklı olarak ortaya çıkan cezai sorumluluklar konusunda müvekkillere hukuki destek sağlanması,
 • Mülkiyetin kamuya geçirilmesi yahut eşya müsaderesi hususunda gereken hukuki desteğin verilmesi,
 • Gümrük Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ile ilgili hususlarda itiraz, iptal ve benzeri hukuki süreçlerin yürütülmesi ve nihayetlendirilinceye kadar hukuki destek verilmesi, İdare ve Vergi mahkemelerinde dava açılması, dava sonucuna göre istinaf veya temyiz kanun yollarının kullanılması bakımından gerekli başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi gibi hususlarda Mıhcı Hukuk Bürosu gümrük avukatları faaliyet yürütmektedir.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu gümrük avukatlarının yaptığı iş ve işlemler bunlarla sınırlı değildir. Sayılanlar dışında çeşitli pek çok hukuki faaliyeti daha yürütmekte ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara’da Gümrük Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da gümrük hukukundan kaynaklanan pek çok dava ve iş görülmektedir. Bunlardan bazılarının hangi mahkemede görüleceği bir tablo ile şu şekilde ifade edilebilir:

ANKARA GÜMRÜK AVUKATI ÇALIŞMALARI,ANKARA GÜMRÜK HUKUKU MERCİLERİ,
Gümrük vergileri davaları,Vergi Mahkemesi,
Gümrük işlemlerine itiraz,İdare Mahkemesi,
Kaçakçılık suçu davaları,Asliye Ceza Mahkemesi,
Vergi davaları istinaf mercii,Bölge İdare Mahkemesi,
Vergi davaları temyiz mercii,Danıştay,
Kaçakçılık suçunda istinaf mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Kaçakçılık suçunda temyiz mercii,Yargıtay.

Ankara Gümrük Avukatı Önemi

Yazımızda Ankara gümrük avukatı ne iş yapar, Ankara gümrük avukatı ücreti ne kadardır gibi sorular ile sıkça sorulan soruları yanıtladık. Masraflar hakkında bilgi verdik.

 Görüldüğü ve bilindiği üzere gümrük hukukundan kaynaklanan iş ve işlemler önem arz eden ve çok ciddi sonuçları olan işlemlerdir. Bu nedenle gümrük ile alakalı her türlü hukuki meselenin Ankara hukuk bürosu gümrük avukatından yardım alınarak çözülmesi gerekir.

İstanbul ve çevresinde görülen gümrük hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi ve hukuki meselelerin çözülmesi adına “İstanbul Gümrük Avukatı” yazımızı inceleyebilirsiniz.