İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı

İstanbul ticaret ve şirket avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosunun ticaret ve şirketler hukuku alanında deneyim sahibi olan avukatlarınca yürütülmekte ve bu çerçevede yerli-yabancı müvekkillere avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

Yazıda İstanbul ticaret ve şirket avukatı faaliyetlerinden, iletişim ve ücret bilgilerinden, sürecin işleyişinden bahsedilmiştir. Bu nedenle, yazının dikkatle okunmasında büyük fayda vardır.

Mıhcı Hukuk İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı Hizmetleri

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, çeşitli birçok hukuki alanda olduğu gibi ticaret ve şirketler hukuku alanında da faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede, yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli pek çok avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu faaliyetlerden bazıları örnek olarak verilmiştir.

 • Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması ve değiştirilmesi,
 • Şirketin kuruluş ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketlere ve ticari işletmelere danışmanlık hizmeti,
 • Şirketlerde birleşme, devralma, tür değiştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket pay sahipleri ve ortaklarının kendi aralarında yaşadıkları uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirket pay ve hisse devir süreçlerinin yürütülmesi,
 • Anonim şirkette azınlık pay sahiplerinin haklarının saptanması,
 • Şirketlerin tasfiye ve sona erme hallerinde gerekli işlemlerin yapılması,
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açmasına ilişkin sürecin yürütülmesi,
 • Şirket yönetim ve genel kurullarının oluşumu ve bu kapsamda söz konusu olabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Çeşitli kıymetli evrak türleri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Aciliyet arz eden durumlarda ihtiyati tedbirin uygulanmasının sağlanması.

Yukarıda sayılanlar ve bunların dışında söz konusu olacak daha pek çok işlem, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul şirket avukatı tarafından yürütülmekte ve müvekkillere avukatlık hizmeti sağlanmaktadır.

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı Ücretleri 2023

İstanbul ticaret ve şirket avukatı ücreti; İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki tarifesi etrafında, yapılması ticaret ve şirket hukuku işinin niteliğine ve kapsamına göre avukat ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Uyuşmazlık Türü,2023 İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı Ücreti (Baro Tavsiyesi),
Şirket Ana Sözleşmesi Düzenleme,19.000,00 TL,
Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirket Danışmanlık,Aylık 11.000,00 TL,
Anonim Şirketlerde Aylık Danışmanlık Ücreti,250.000,00 TL’den az sermayeli ise 12.500 TL, çok sermayeli ise 15.000,00 TL,
Ticari Olmayan Anonim Şirket Aylık Danışmanlık Ücreti,13.000,00 TL,
Şirket Genel Kurul İşlemleri,Pay sahibi sayısı 10’a kadarsa 9.000,00 TL, 10’dan fazla ise 10.000,00 TL,
Şirket Pay Devri,9.500,00 TL,
Şirket Kuruluş/Tür Değiştirme/Birleşme İşlemleri,21.000,00 TL,
İhbarname/İhtarname/Protesto Düzenleme,5.500,00 TL,
İdareye Karşı İptal Davaları,Duruşmalı ise 16.500,00 TL, duruşmasız ise 16.500,00 TL,
İş Mahkemesinde Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar,12.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İş Mahkemesinde Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar,12.000,00 TL,
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler,5.000,00 TL,
Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar,7.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tasarrufun İptali Davası ve Menfi Tespit Davası,14.500,00 TL,
Kambiyo Senedi Ziyaı ve İptali Davaları,13.500,00 TL,
Tenfiz ve Tanıma Davaları,15.000,00 TL,
Alacak ve Maddi-Manevi Tazminat Davaları,13.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukat bulundurma zorunluluğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.35/3 hükmünde yer alan düzenleme kapsamında bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeye göre, esas sermayesi 250.000 TL ve daha fazla olan anonim şirketler için bünyelerinde avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Ayrıca, üye sayısı 100 ve üzerinde olan yapı kooperatifleri de bünyesinde sözleşmeli avukat bulundurmak durumundadır. Dolayısıyla, Kanunda belirtilen bu iki halin söz konusu olması durumunda, avukat bulundurma zorunluluğu gündem olacaktır.

Eğer Kanunda öngörülen bu zorunluluk ihlal edilecek olursa, sözleşmeli avukat bulundurulmayan her bir ay için idari para cezası gündeme gelecektir. Söz konusu cezanın miktarı ise, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücretin iki aylık tutarıdır. Bu miktar, zorunlu olmasına rağmen avukat bulundurulmayan her bir ay için ödenmesi gereken tutardır.

İdari para cezasının kapsamı ve miktarı ele alındığında, avukat bulundurma zorunluluğunun ne denli önem arz ettiği daha net biçimde anlaşılacaktır. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul şirket avukatı, etkin biçimde müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul şirket avukatları, şirketler hukuku alanında sıklıkla sorulan ve uygulamada merak konusu olan bazı temel hususları yanıtlandırmıştır. Aşağıda söz konusu merak edilen hususlar ve bunlara verilen cevaplar yer almaktadır.

İstanbul’da Ticaret ve Şirket Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da gündeme gelecek ticaret ve şirket davalarının süresi, çeşitli unsurlar çerçevesinde şekillenmektedir. Uyuşmazlığa konu hukuki problemin ne ölçüde derin olduğu, tarafların yargılama sürecinde nasıl tavır takındığı ve ilgili mahkemenin iş yükünün ne seviyede olduğu bu noktada belirleyici unsurlardan birkaçıdır.

İstanbul’da Ticaret ve Şirket Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ücretin belirlenmesi noktasında İstanbul Barosunca yayınlanan asgari tarife belirleyici olacaktır. Fakat somut durumun şartları ve müvekkille yapılacak görüşmeler çerçevesinde, tarifedeki tutarın altında veya üstünde bir miktarda anlaşılabilir.

İstanbul’da Şirket Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul şirket avukatı ücreti genelde işin başında ödenir. Lakin yukarıdaki tabloda da görülebileceği gibi bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Kimisinde ise ilk etapta bir miktar alınır, sonraki süreçte iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınır.

İstanbul’da Ticaret ve Şirket Davası Masrafları Ne Kadardır?

Her ne kadar dava türüne ve değerine göre masraflar değişse de;

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Tebligat vs. için Gider Avansı: 560 TL
Peşin Harç: dava değerinin binde 68,31’i kadardır. Çoğu dava belirsiz alacak olarak cüz’i miktar üzerinden açıldığı için genellikle düşük harç çıkar.
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 580 TL (bilirkişi işinin konusu ve niteliğine göre değişebilir)
Keşif Gideri: 721.9 TL (keşif işleminin konusu ve niteliğine göre değişebilir)
Tanık Gideri: 68 TL (tanık sayısına göre değişebilir)

İstanbul’da En İyi Ticaret ve Şirket Avukatı Nasıl Bulunur?

Meslek etik ilkeleri gereğince avukatların kendilerini en iyi ticaret ve şirketler avukatı olarak tanıtmaları doğru değildir. Burada ifade edilebilecek husus, Mıhcı Hukuk Bürosunun uzun yıllardır yerli ve yabancı müvekkillerine ticaret ve şirket avukatı olarak hukuki hizmet sağladığıdır.

İstanbul’da Ticaret ve Şirketler Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da ticaret ve şirket davalarına genel olarak Asliye Hukuk ve ihtisas mahkemesi olarak Asliye Ticaret mahkemeleri bakar. Uyuşmazlık türüne göre İstanbul ticaret ve şirket avukatı taşınmaza ilişkin uyuşmazlıkları tabloda yer alan mahkemelerde çözümlendirir.

İSTANBUL TİCARET VE ŞİRKET DAVALARI,İLGİLİ İSTANBUL YARGI MERCİİ,
Alacak ve Maddi -Manevi Tazminat Davası,İstanbul Asliye Hukuk-Asliye Ticaret Mahkemesi,
Kambiyo Senedi Ziyaı ve İptali Davası,İstanbul Asliye Hukuk-Asliye Ticaret Mahkemesi,
Şirket Pay Devrine İlişkin Uyuşmazlıklar,İstanbul Asliye Hukuk-Asliye Ticaret Mahkemesi,
İşveren-İşçi Arasındaki Uyuşmazlıklar,İstanbul Asliye Hukuk-İş Mahkemeleri,
Tüketici Uyuşmazlıkları,İstanbul Tüketici Hakem Heyeti-Tüketici Mahkemeleri,
İdarenin Kararlarına Karşı İptal Davaları,İstanbul İdare Mahkemesi,
İcra ve İflas Takibi Süreçleri,İstanbul İcra Mahkemeleri-İcra Daireleri.

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul ticaret ve şirket avukatı, söz konusu alanda çeşitli pek çok avukatlık hizmetini yürütmektedir. Ticaret hukuku ile şirketler hukukunun detaylı ve yoğun hali düşünüldüğünde, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul ticaret ve şirket avukatları geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Aşağıda, bu alandaki temel birtakım faaliyetlere yer verilmiştir.

Ticari şirketlerin kuruluş süreçlerinin usulüne uygun ve doğru biçimde yürütülmesi son derece önem arz eder. Aksi takdirde süreç uzayacak ve çeşitli hata ile ihmaller gündeme gelecektir.

 • Bu noktada, şirket esas sözleşmesinin hazırlanması, şirket kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Ticaret Sicilinde tescilin sağlanması hususlarında, uzman şirket avukatının deneyimi önem arz eder.
 • Ticari hayatın olağan akışı içerisinde şirketlerin ve ticari işletmelerin yapacağı hamlelerin yalnızca ticari değil hukuki boyutu da ciddi anlamda önem arz eder. Çünkü, atılan adımların hukuka ve hukukun öngördüğü usule uygun olmayışı, tacirler ve işletmeler için mağduriyetlere neden olabilecek, kimi hallerde ise yıkıcı sonuçlara yol açabilecektir. Bu noktada, uzman bir ticaret ve şirket avukatın görüşü alınarak ve kendisinin danışmanlık hizmetine başvurularak sürecin ilerletilmesi, yapılan işlemleri hem hukuki ve dolayısıyla hem de ticari bakımdan verimli hale getirecektir.
 • Anonim şirketlerde pay senetlerinin mahiyeti ve devri hususları, uygulamada oldukça önem arz eden konulardır. Şirket pay sahibinin ilgili payını hangi usullerle ve ne şekilde devretme imkanının olduğu, pay devrinin olası neticelerinin neler olduğu gibi temel soru işaretlerine yanıt bulmak ve bu hususta mağduriyet yaşamamak adına İstanbul şirket avukatına danışmakta fayda vardır. 
 • Şirketin birleşme, devralma ve tür değiştirme süreçlerinde gündeme gelecek işlemler, şirket çalışanları ile işverenler arasında iş hukuku kapsamında söz konusu olabilecek uyuşmazlıklar, tüketici ile şirket arasında ortaya çıkabilecek hukuki problemler ve daha farklı alanlardaki pek çok hususun çözümlenmesi bakımından ticaret ve şirket avukatına danışmakta büyük fayda vardır.
 • Ticari hayatın akışı içerisinde gündeme gelen bir uyuşmazlık varsa fakat aciliyet arz eden bir ticari risk söz konusu ise ivedi bir biçimde ihtiyati tedbir kararı alınması gerekecektir. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul ticaret avukatları, bu süreci vakit kaybetmeksizin yürütür ve mağduriyet yaşanmasının önüne geçer.

Ticaret ve Şirket Avukatının Önemi

Yazıda, İstanbul ticaret ve şirket avukatının temel faaliyet alanları, iletişim bilgileri ve bu kapsamda müvekkillere sağlanacak avukatlık hizmetlerinin olası tutarları tarife üzerinden gösterilmiştir.

Ticaret ve şirketler hukuku alanları, oldukça girift olan ve uzmanlık isteyen teknik hukuki alanlardır. Dolayısıyla, bu kapsamda gündeme gelecek uyuşmazlıklarda herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına ticaret ve şirket hukuku alanında uzman İstanbul Hukuk Bürosuna danışmakta büyük yarar vardır.

DİKKAT: Şayet Ankara ve çevresinde ticaret avukatı arıyor iseniz “Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.