Ankara Sözleşme Avukatı

Ankara Sözleşme Avukatı

Ankara sözleşme avukatı çalışmaları ve sözleşme hazırlama faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi tarafından aktif bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Aşağıda Ankara sözleşme avukatı iletişim bilgilerine, avukat sözleşme hazırlama ücretine ve sık sorulan sorulara yer verdik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara Sözleşme Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sözleşme avukatları, Ankara Söğütözü bölgesinde bulunan ofisinden, Ankara ve çevresinde bulunan müvekkillerine sözleşme avukatı hizmeti sunmaktadır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sözleşme avukatı çalışmaları genel olarak şu şekildedir:

  • Sözleşme hazırlama, güncelleme, revize etme,
  • Sözleşmenin hukuki zeminde feshi,
  • Sözleşmeye aykırılık halinde ihtarname gönderilmesi ve gerekli hukuki sürecin işletilmesi
  • Sözleşmeden doğan borç ve alacağın icrası,
  • Önceden yapılan sözleşmelerin incelenerek hukuki problem çıkarma ihtimali olan hükümlerin düzenlenmesi, bunlara uygun hukuki zemin oluşturulması
  • Sözleşmelerin Ankara noterliklerinde tasdik işlemleri,

vb. sözleşme hukukundan kaynaklı tüm hukuki işlemler Ankara sözleşme avukatı faaliyetleri arasında yer alır.

Ankara Sözleşme Avukatı İletişim Bilgileri 

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Sözleşme Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Avukat Sözleşme Hazırlama Ücreti 2023

Ankara avukat sözleşme hazırlama ücreti, avukat ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir. Buna etki eden belirli unsurlar vardır. Öncelikle Ankara Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi öne çıkar. 

Genellikle Ankara avukat sözleşme hazırlama ücreti bu tarifeye göre belirlenir. Ancak bu tarife bağlayıcı değil yol göstericidir. Bu nedenle somut olayın kapsamına, sözleşmenin konusuna, yapılacak işlerin çeşitliliğine, sözleşme sayısına, sözleşmenin zorluğuna – kolaylığına göre değişecek şekilde ücret belirlenir.

Ankara Barosu 2023 tavsiye niteliğindeki tarifeye göre avukat sözleşme hazırlama ücreti şu şekildedir:

SÖZLEŞME HUKUKU İŞLERİ,2023 ANKARA AVUKAT SÖZLEŞME HAZIRLAMA ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, vasiyetname vb. 20.315,00 TL,
Genel nitelikli sözleşmeler,11.500,00 TL,
Miras, istisna, taksim sözleşmeleri,17.125,00 TL,
İhtarname, ihbarname, protesto gönderme vs.3.375,00 TL,
Ödeme yeri belirlenmesi istemi,3.375,00 TL,
Para alacağı için yapılan icra takipleri,Alacak tutarının %10’u,
Diğer icra takipleri,7.815,00 TL,
Şirket birleşme ve devralmaları,20.815,00 TL.

ÖNEMLİ: Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu tabloda yer alan rakamlar kesin değil, tavsiye niteliğindedir. Somut olayın özelliğine göre Ankara avukat sözleşme hazırlama ücreti bu tarifeden aşağıda ya da yukarıda olabilir.

Ankara Sözleşme Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara sözleşme avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve genel faaliyetlerinden bahsettik. Bununla birlikte sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Sözleşme Hazırlama İşlemi Ankara’da Ne Kadar Sürer?

Ankara sözleşme avukatının sözleşme hazırlama süresi, talep edilen sözleşmenin kapsamına ve türüne bağlıdır. Ankara avukat sözleşme hazırlama süresi; istenen sözleşmenin özelliklerine göre değişecek şekilde 1 gün ile 1 hafta arasında değişir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara sözleşme avukatları, taslak hazır sözleşmeler üzerinden işlem yapmaz. Somut olaya uygun müvekkile hitab eden ve uzun vadede hukuki ihtilaf çıkarmayacak şekilde ihtimaller gözetilerek hazırlanır.

Sözleşme Hazırlama Masrafı Ankara’da Ne Kadardır?

Avukata sözleşme hazırlatmanın avukatlık ücreti dışında bir masrafı yoktur. Ancak sözleşme Noterlikte tasdik edilecekse bu durumda Noter harç ve masrafları çıkar. 
Ankara Noterliklerinde sözleşmenin niteliğine bağlı değişen cüz’i miktarlarda harç ve masraflar mevcuttur. Burada en büyük masraf kalemi damga vergisi olur. Ankara Noterliklerinde sözleşmeler için uygulana damga vergisi oranı binde 7.5’idir. 

Ankara Avukat Sözleşme Hazırlama Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara avukat sözleşme hazırlama ücreti, Ankara sözleşme avukatı ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir. Genel olarak Ankara Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi baz alınarak; sözleşmenin kapsamı, konusu vb. unsurlar da değerlendirilir bir ücret belirlenir. Bu ücret, somut olayın özelliklerine göre Ankara Barosu tarifesinin altında veya üstünde olabilir.

Ankara Sözleşme Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara sözleşme avukatı ücreti, uygulamada çoğunlukla işin başında peşin olarak ödenir. Ancak bazı istisna hallerde taksitleri halinde ödenmesi söz konusu olabilir. Gene süreli işlerde, örneğin bir sene boyunca farklı zamanlarda farklı sözleşmelerin gerektiği işlerde taksitli ödeme gündeme gelebilir. Ancak genel olarak başlangıçta peşin ödeme alınır.

Ankara En İyi Sözleşme Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi sözleşme avukatı, avukatlar arasında kullanılan bir tabir değildir. Çünkü Ankara en iyi sözleşme avukatı tabiri TBB meslek etiği kurallarına aykırıdır. Bu daha çok halk arasında yaygın olan bir kullanımdır.

Uygulamada sözleşme hukukunda uzmanlaşmış, bu alanda tecrübe eşinmiş avukatlar için Ankara en iyi sözleşme avukatı denmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi, kurulmasından bu yana sözleşme hukuku alanında göğün bir şekilde çalışmaktadır.

Ankara’da Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklara Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da sözleşmelerden ötürü ortaya çıkan hukuki ihtilaflara birbirinden farklı mahkemeler bakmaktadır. Örnek vermek gerekirse;

ANKARA SÖZLEŞME İHTİLAFI,İLGİLİ ANKARA MERCİİ,
Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri,
İş sözleşmelerinde doğan uyuşmazlıklar,Ankara İş Mahkemeleri,
Tüketici sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,Ankara Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara Tüketici Mahkemeleri,
Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,Ankara Asliye Ticaret Mahkemeleri,
Genel nitelikli sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Sözleşmeden Doğan alacağın tahsili,Ankara İcra Müdürlükleri, Ankara İcra Mahkemeleri.

Ankara Sözleşme Avukatı Nasıl Çalışır? 

Ankara sözleşme avukatı, sözleşme hukuku gibi içinde risk barındıran ve ciddi önemi haiz bir hukuki süreçte kritik role sahiptir. Bunun yanında ciddi sorumluluk üstlenir. Ankara sözleşme avukatının hukuki süreç içerisindeki önemini şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Sözleşme hazırlarken internette de bulunan hazır/taslak/boşluk doldurmalı metinler kullanmak çok risklidir. Zira bu taslak metinler, güncel yasal düzenlemelerden ve güncel yargı kararlarından, ayrıca somut anlaşmanın özelliklerinden uzaktır. Hukuki hataları çoktur. Bu tür sözleşmeler çoğu zaman uzun vadede hukuki tehlike doğurur ve telafisi güç zarar ortaya çıkar. 
  • Sözleşmenin mevzubahis olaya ve o tarihteki yasal duruma göre hazırlanması gerekir. Bir sözleşme hazırlanırken orta ve uzun vadede ortaya çıkması muhtemel ayrışmalar gözönünde bulundurulmalı, sözleşmenin her bir maddesi bu ihtimallere göre hazırlanmalıdır. Bu da ancak somut olayın doğru değerlendirilerek, ayrışma noktalarının tespiti ile güncel mahkeme kararları ve yasal düzenlemeler doğrultusunda ele alınması ile mümkündür. Bunu yapabilmek için Ankara sözleşme avukatı ile çalışılmalıdır.
  • Sözleşmelerin yerine getirilmesi yani icrası da büyük önem taşır. Bir sözleşmede taraflardan biri kendi üzerine düşen edimi ifa etmediği zaman diğer tarafın fevri hareket etmemesi ve hatta oldukça dikkatli hareket etmesi gerekir. Hatalı ve aceleci bir işlem ile kişi haklı iken haksız duruma gelebilir. Bu noktada Ankara sözleşme avukatı yardımı alınmalıdır.

Ankara sözleşme avukatının hukuki aşamalarda oldukça kritik görevleri vardır. Yani bu sadece alelade kopyala yapıştır bir sözleşme hazırlama işi değildir. Burada esas olarak bir sözleşme hazırlanırken her bir maddenin arkaplanında, çeşitli ihtimallere göre düşünülerek üretilmiş bir sözleşme ve bir emek söz konusudur.

Sözleşme Avukatı Önemi 

Yukarıda Ankara sözleşme avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyetlerini ele aldık.

Görüldüğü üzere aceleci davranılarak yapılan işlemler, hukuki zeminde ciddi derecede problem çıkarma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle Ankara hukuk bürosuna danışmadan hareket edilmemelidir.

NOT: Eğer İstanbul ve çevresinden sözleşme avukatı arıyorsanız “İstanbul sözleşme avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.