Ankara Rekabet Hukuku Avukatı

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı

Ankara rekabet hukuku avukatı, Ankara ve çevresinde görülen rekabet hukuku uyuşmazlıklarında aktif olarak faaliyet gösterir.

Yazımızda Ankara rekabet hukuku avukatı çalışmalarından, rekabet hukuku avukatı iletişim ve ücret bilgilerinden bahsettik. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Çalışmaları

Ankara rekabet hukuku avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Ankara’nın Söğütözü bölgesinde bulunan ofisinde, söz konusu alanda görülen her türlü uyuşmazlığın çözümüne yönelik hizmet sunmaktadır. 

Rekabet hukuku, basit gibi görünmekle birlikte karmaşık bir yapıya sahiptir. Özellik gösteren pek çok husus bulunmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, bu alanda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu iş ve işlemleri yerine getirir:

 • Şirketlerin iş ve işlemlerini rekabet yasağına aykırı olmayacak şekilde gerçekleştirir.
 • Şirket işlerinin rekabet hukukuna uygunluğunu denetler.
 • Rekabet yasağına aykırı bir fiil gerçekleştirilmiş ise bu konuda mahkemede doğru hukuki zeminde savunma yapar.
 • Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz sürecini yürütür ve gerekiyorsa dava açar.
 • Rekabet Kurulunun verdiği idari para cezalarına itiraz prosedürünü işletir.
 • Rekabet yasağına aykırı fiiller sonucu zarara uğrayan şirket adına tazminat davası açar ve davayı sonuçlanıncaya dek takip eder.
 • Rakipler arasında imzalanacak olan rekabet hukukuna ilişkin sözleşmeleri hazırlar ve bunların hukuka uygunluğunu denetler.
 • Şirketlerin birleşme ve devralma işlemlerinde Rekabet Kurulunda gerçekleştirilmesi gereken işlemleri yerine getirir.
 • Uyumlu eylem kapsamında meydana gelen hukuki problemlerin çözümünde etkin faaliyet gösterir.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Ücretleri

Ankara rekabet hukuku avukatı ücretleri her yıl Ankara Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret tarifesine göre belirlenir. Söz konusu tarife bağlayıcı olmamakla birlikte uygulamada genellikle buna göre ücret belirlemesi yapılır. Ancak avukat ve müvekkil kendi aralarında farklı bir ücret de belirleyebilir. 

Ücret belirlenmesine etki eden bazı faktörler vardır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: 

 • Davanın değeri,
 • Yapılacak işlerin ağırlığı ve sayısı,
 • Davanın yaklaşık olarak ne kadar süreceği,
 • Dava ve avukata yönelik masraflar ve daha pek çok unsur ücret belirlenmesine etki etmektedir.

Ankara Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerden bazıları, müvekkil adayları için fikir oluşturması bakımından tabloda gösterilmiştir.

REKABET HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 REKABET HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
Rekabet yasağına aykırılık halinde tazminat davasının açılması ve takibi,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Rekabet hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,11.500,00 TL,
Rekabet Kurulu kararlarına karşı dava açılması,16.315,00 TL,
Arabuluculuğa tabi işlerde zorunlu arabuluculuğa katılma (anlaşma sağlanmışsa),Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i,
Arabuluculuğa tabi işlerde zorunlu arabuluculuğa katılma (anlaşma sağlanamazsa),4.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00 TL eklenir),
İstinafta tek duruşmalı işlerde,5.690,00 TL,
İstinafta birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için,11.190,00 TL,
Yargıtay’da duruşmaya katılma,19.125,00 TL,
Tazminata ilişkin icra takiplerinin yapılması,Takip sonunda alınacak paranın %10’u.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu bölümde Ankara rekabet hukuku avukatı ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve bu soruların yanıtlarına yer verilmiştir.

Ankara’da Rekabet Hukuku İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

Ankara’da rekabet hukuku işlerindeki masraflar, davanın nasıl bir dava olduğuna, hangi mahkemede açıldığına vb. unsurlara göre değişkenlik göstermektedir. Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar genellikle Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmektedir. Asliye Ticaret Mahkemesi masrafları genel olarak şu şekildedir:

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Dosya Gideri: 0.6 TL
Peşin Harç: Dava değerine göre değişmektedir.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 580 TL
Keşif Gideri: 721.9 TL
Tanık Gideri: 34 TL
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara rekabet hukuku avukatı ücreti, rekabet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümüne başlandığında alınır. Yani ücret, işin başında alınmaktadır. Ancak bazı hallerde ücretin bir kısmı işin başında alınıp kalan kısmı için taksitlendirme yapılabilmektedir. Yahut belli bir yüzdesi başta alınarak kalan kısmı dava sonuna bırakılabilir.

Ankara’da Rekabet Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

Ankara’da rekabet hukuku işlemlerinin ne kadar süreceği ile ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Birtakım etkenlere göre süreler değişkenlik göstermektedir. Davanın açıldığı mahkemenin iş yükü bu etkenlerin başında gelmektedir. Bununla birlikte yapılacak işlerin sayısı ve usul işlemlerindeki süreler de uyuşmazlığın sonuçlanma zamanına etki etmektedir.

Ankara’da En İyi Rekabet Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi gibi sıfatlarla ifade etmeleri Avukatlık Mesleği Etik İlkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca reklam yasağına da konu olabilir. Bu nedenle hiçbir avukatın kendileri için en iyi ve benzeri sıfatları kullanmaması gerekir. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, rekabet hukuku alanında etkin faaliyet yürütmektedir.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara rekabet hukuku avukatı ücreti, davanın değerine, iş yüküne, yapılacak işin sayısına, davanın yaklaşık olarak ne kadar süreceğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte tavsiye niteliğinde olan Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesi de ücret belirlenmesine etki eden başlıca faktörlerdendir.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara rekabet hukuku avukatı, pek çok çeşitli iş ve işlemleri yerine getirir. Yukarıda genel hatları ile verilen işlerin yanı sıra özellikle şu hususlarda faaliyet gösterir:

 • Şirketlerin rekabet yasağına aykırı reklam yapması ve satış işlemleri gibi yürüttüğü faaliyetleri karşısında gerekli davaları açmak,
 • Şirketlerin gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin rekabet hukuku kapsamında haksız rekabet teşkil edip etmediğine yönelik değerlendirme yaparak hukuka aykırılıkları gidermek,
 • Şirketlerin ticari ürünlerine istinaden, rakip firmalar tarafından yöneltilen kötüleyici veya yanıltıcı ithamlara karşı gerekli hak arayışlarını gerçekleştirmek,
 • Başka bir üretici firma tarafından, şirkete ait ticari ürünlerle karıştırılmaya müsait işlemler yapılması durumu var ise konuyu yargıya intikal ettirmek,
 • Aynı alanda faaliyet gösteren başka şirketlerin, kendi ürünlerine yönelik yanıltıcı veya aldatıcı ifadeler kullanmak suretiyle haksız rekabete neden olması durumunda gerekli hukuki süreci başlatmak,
 • Ticari satış yapan şirketler tarafından, tedarik fiyatının altında ürün satılması sureti ile haksız rekabette bulunması halinde bu haksız rekabetin giderilmesine yönelik gerekli adımları atmak,
 • Aynı alanda faaliyet gösteren diğer şirketler tarafından, kendilerine çekmek amacı ile müşterilerin sözleşmeye aykırı fiillerde bulunmaya yönlendirilmesi halinde bu şirketlere yönelik gerekli davaları açmak,
 • Üretim ve işe ilişkin şirket sırlarını hukuka uygun olmayan biçimde ortaya çıkaran kişilere ve diğer şirketlere yönelik olarak gerekli hukuki prosedürleri işletmek,
 • Rekabeti engellemeye yönelik yapılan teşebbüsler arası uyumlu iş ve işlemlerin varlığı durumunda, rekabet hukukuna aykırı bu işlemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli adımları atmak,
 • Haksız rekabete neden olduğu yönündeki isnatlar çerçevesinde kendilerine karşı dava açılmış olan şirketlerin davalarını takip etmek,
 • Şirketler tarafından haksız rekabet yapılması halinde Rekabet Kuruluna şikayette bulunmak,
 • Şirketlerin birleşme ve devralmalarına ilişkin gerekli bildirimleri Rekabet kuruluna yapmak,
 • Rekabet Kurulu’nun verdiği idari para cezalarına karşı gerekli itiraz prosedürünü işletmek ve dava açılması gerekiyor ise dava açıp takibini yapmak,
 • Rekabet hukuku kapsamında gerçekleştirilecek sözleşmeleri hazırlamak, mevcut sözleşmelerin hukuka uygunluğunu denetlemek, hukuka aykırılık var ise bu aykırılığı gidermek, sözleşmeleri güncel koşullara uyarlamak.

Mıhcı Hukuk Bürosu rekabet hukuku avukatları, listede yer alan hukuki sorunların ve bunların yanı sıra uygulamada görülen her türlü hukuki problemin çözümünde aktif ve etkin olarak faaliyet gösterir.

Ankara’da Rekabet Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da rekabet hukukundan kaynaklanan davalara farklı mahkemeler bakmaktadır. Uyuşmazlıkların çözümü genellikle ticaret mahkemesinde olmakla birlikte bazı hallerde idare mahkemesinde de uyuşmazlıklar çözülebilmektedir. Mahkemenin doğru tespit edilmesi görevsizlik kararı almamak adına büyük önem arz eder. 

Rekabet hukukuna dair görevli bazı mahkemeler tabloda verilmiştir.

ANKARA REKABET HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Haksız rekabet halinde açılacak davalar,Ticaret Mahkemesi,
Ticaret Mahkemesi bulunmayan yerlerde açılacak haksız rekabet davalarında,Ticaret Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi,
Rekabet Kurulu kararlarına karşı iptal davaları,İdare Mahkemesi,
Rekabet hukuku davalarında istinaf mercii,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi,
Rekabet hukuku davalarında temyiz mercii,Yargıtay,
Rekabet Kurulu kararlarının iptali davasında istinaf mercii,Ankara Bölge İdare Mahkemesi,
Rekabet Kurulu kararlarının iptali davasında temyiz mercii,Danıştay.

Ankara Rekabet Hukuku Avukatı Önemi

Yazımızda Ankara rekabet hukuku avukatının ne iş yaptığından, çalışma alanlarından, Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerden, avukatların iletişim bilgilerinden bahsettik.

Avukatların çalışma alanlarından da anlaşılacağı üzere rekabet hukuku karmaşık bir yapıya sahip olan hukuk dallarındandır. Davanın ve uyuşmazlığın hassasiyetle takibi gerekir. Aksi takdirde telafisi çok güç olan zararlar ve hak kayıpları doğabilir.

Bu nedenlerden dolayı yapılması sağlıklı olan Ankara hukuk bürosu avukatından yardım almaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu alanda aktif ve etkin şekilde faaliyet gösterir.

İstanbul ve çevresinde görülen rekabet hukuku uyuşmazlıklarının çözümü için ‘İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı’ yazımızı incelemeniz tavsiye olunur.