Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler Hukuku Avukatı

Şirket avukatı ya da şirketler hukuku alanında çalışan avukatlar, ticaret şirketleri için çoğu zaman olmazsa olmaz niteliktedir. Çünkü şirketlerin ihtiyaç duyduğu hukuki zemin çok kapsamlıdır. Şirketler için hukuki yardım ihtiyacı neredeyse bir çok konuda ortaya çıkar.

Yazımızda şirketler hukuku avukatının faaliyet alanları nelerdir, ne zaman avukat yardımı alınmalıdır ve nelere dikkat edilmelidir bunlardan bahsedeceğiz. Önemli bir konu olduğu için dikkatli okumanızı öneririz.

Şirket Avukatı Nedir?

Şirket avukatı denildiği zaman aslında iki farklı şey anlaşılır. İlk olarak bir şirket bünyesinde çalışan avukatlara şirket avukatı denir. İkinci olarak bir şirket bünyesinde değil ancak şirketler hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlara da şirket avukatı denmektedir. Burada aslında şirketler hukuku avukatı tabiri daha uygun olacaktır.

Esasen Türk hukukunda avukatlar arasında ceza avukatı, boşanma avukatı, şirketler hukuku avukatı gibi ayrımlar söz konusu değildir. Bu daha çok uygulamada ortaya çıkan ve avukatların kendi arasındaki uzmanlaşma tercihinden kaynaklanır.

Yani bir avukat kural olarak hem ceza hem boşanma hem de şirket hukuku alanında çalışabilir. Yahut isterse sadece birkaç alana yönelebilir.

Şirketler hukuku çok kapsamlı bir alandır. Şirketin kurulması, faaliyetlerini sürdürmesi, kapanması, devri, tasfiyesi vs. bir çok noktada hukuki ihtiyaç doğabilir. Özellikle vergi, çek – senet gibi kıymetli evraklar, sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması, alacak takibi vs. şirketler için büyük önem taşır.

Türkiye’de genel olarak iki tür şirket bulunur. Bunlar şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri.  Aslında bunlar şirket türleri arasındaki temel kategorilerdir. Şirket türleri ise; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif olmak üzere 5 tanedir.

Burada bu şirket türlerinin detayına girmeyeceğiz. Şirket çeşitlerini anlattığımız yazımızda bu konu ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Burada önemle belirtmek gerekir ki tüm bu şirket türleri birbirinden ayrı ve detaylı hukuki arkaplana sahiptir. Her birisinde yapılacak olan hukuki işler farklı farklıdır. Bu nedenle şirketler hukuku avukatı yardımı büyük önem taşır.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirket avukatı ne iş yapar diye sorulduğu zaman şirket avukatı ile kastedilene bakmak gerekir. Bir şirket bünyesinde çalışan avukatın tek işi o şirketin hukuki işleridir. Ancak şirketler hukuku alanında çalışan serbest avukatlar sadece ilgili şirketin hukuki işleri ile değil hukukun çeşitli alanlarında çalışır ve bir çok şirketin hukuki işlerini yapabilir.

Daha çok şirketler hukuku alanında çalışan avukatlardan bahsetmek gerekirse genel olarak şu işlerin yapıldığını görürüz:

 • Şirket kuruluşu ve tescili
 • Vergisel işlemler
 • Şirketlerin her türlü faaliyeti için sözleşme hazırlanması, bunların güncellenmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi, sona erdirilmesi
 • Şirket birleşme ve devralmaları
 • Şirket organlarının kurulması, toplanması vs. gibi süreçlerin takibi.
 • Şirketlerde hisse devri
 • Şirketlerde sermaye artırımı – azaltımı
 • Şirketlerin davacı veya davalı olarak yer aldıkları davaların takibi
 • Alacak tahsili ve ilgili icra işlemlerinin  takibi
 • Şirketlerin ticari faaliyetlerinde iş hukukuna ilişkin hukuki süreçlerin takibi
 • Şirketlere gelen ihtarname/ihbarnamelere gerekli cevapların verilmesi veya gerekli düzenlemelerin yapılması

Bu saydığımız işler uygulamada bir şirketler hukuku avukatının en sık yaptığı işlerdir. Yani şirketler hukuku avukatı sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Somut olayda ne tür bir hukuki ihtiyaç varsa şirketler hukuku avukatı ona göre çalışmasını yapacaktır.

Şirket Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Şirket avukatı ücreti tamamiyle somut olaya ve hukuki yardımın kapsamına bağlıdır. Bu konuda genel olarak baroların her sene güncelleyerek yeniden yayınladığı tarifelere göre hareket edilir.

Şirket avukatı ücretine; hukuki yardımın kapsamı, şirketin türü ve hukuki işlerin çeşitliliği vs. bir çok unsur etki edebilir. Bu konuda net bir ücret bilgisi almak için şirketler hukuku avukatları ile irtibata geçmek gerekir.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Tüm şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Genel olarak değinmemiz gerekirse esas sermayesi 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketler ve üye sayısı 100’ün üzerinde olan yapı kooperatifleri avukat bulundurma yükümlülüğü altındadır.

Esasen bu şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğundan bahsediyor olsak da bu bir avukatla sözleşme yapma zorunluluğudur. Yani bir şirket avukatı ile sözleşme ilişkisi içerisinde hukuki yardım almak zorunludur.

Bu yükümlülüğe uyulmazsa ciddi miktarda yaptırım uygulanır. Bu konunun detaylarını ‘şirketlerde avukat zorunluluğu’ başlıklı yazımızda ele aldık.

Şirketlerin Hukuki İşlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda genel olarak şirket avukatı nedir, ne iş yapar bunlardan bahsettik. Görüleceği üzere şirketler hukuku avukatı şirketler için oldukça ihtiyaç duyulan bir meseledir. Şirketlerin hukuki işleri kesinlikle gözardı edilmemeli ve ertelenmemelidir.

İkinci plana atılan hukuki işler kısa vadede belki sorun çıkarmasa da orta ve uzun vadede şirkete ciddi zarar verecektir. Bu nedenle şirket hukuk danışmanlığı yahut vekalet ilişkisi içerisinde şirketler hukuku avukatı yardımı muhakkak alınmalıdır.

Bu makale faydalı mıydı? (Geribildirimlerinizi dikkate alıyor ve yazımızı geliştiriyoruz)