Anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu

Anonim Şirket Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu, firma sahipleri tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Bu zorunluluk aslında Türk hukukunda çok eskiye dayanmaz. Bununla birlikte önemli detayları vardır.

Yazımızda anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili bilinmesi gereken tüm önemli detaylardan ve uygulamadaki işleyişten bahsedeceğiz. Bunu yaparken en çok merak edilen soruları da cevaplandıracağız. Dikkatli okumanızı öneririz.

Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Avukat bulundurma zorunluluğu dediğimiz zaman aslında ilgili şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olmasından bahsediyoruz. Yani bu şirketler bir avukat ile sözleşme yaparak düzenli vekalet ilişkisi kurmak durumundadır.

Şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 35/3 düzenlemesinde yer alır. Buna göre avukat bulundurma zorunluluğu tüm şirketlere değil sadece ilgili düzenlemede yer alan şirketlere getirilmiş bir yükümlülüktür. Aşağıda bunların detayına yer verdik.

Önemle belirtmemiz gerekir ki şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu, yerine getirilmesi gereken bir yük olarak değil aslında uzun vadede şirketin lehine bir durum olarak görülmelidir.

Çünkü ticari hayat yalnızca ekonomik bir takım hesap ve alışverişten ibaret değildir. Bunun hukuki zemini düzgün oturulmadığı zaman uzun vadede çok ciddi zarar doğabilir. Bu nedenle şirketlerin avukat bulundurması istisnasız her zaman lehinedir. Bu konu ile ilgili ‘şirketlere hukuki danışmanlık’ başlıklı yazımız okunabilir.

Hangi Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda?

Avukatlık Kanunu 35. madde avukat bulundurma zorunluluğu olan şirketlerin hangileri olduğunu belirtmiştir. Buna göre her şirket avukat bulundurmak zorunda değildir. Avukat bulundurma zorunluluğu olan şirketleri şu şekilde gösterebiliriz:

Hangi Şirketler Avukat Bulundurmak Zorundadır?
Esas sermayesi 250 bin TL’den az olmayan

ANONİM ŞİRKETLER

Üye sayısı 100’den az olmayan

YAPI KOOPERATİFLERİ

Uygulamada daha çok anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu altında olarak bilinse de aslında en az 250 bin TL esas sermayesi olan anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu altındadır. Benzer şekilde anonim şirket olmamasına rağmen bazı yapı kooperatifleri de avukat bulundurma zorunluluğu altındadır.

Peki limited şirketler avukat bulunurmak zorunda mıdır? Hayır, değildir. Limited şirketler yukarıda saydıklarımız arasında yer almaz. Ancak bu demek değildir ki limited şirketler avukat bulunduramaz.

Limited şirketler de avukat ile sözleşme yaparak hukuki danışmanlık veya temsil hizmeti alabilir. Uygulamada da çoğu limited şirket avukatlar ile sözleşme yaparak vekalet vermişlerdir.

Anonim Şirket Avukat Bulundurma Zorunluluğuna Uymazsa

Anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu sadece bir yükümlülük olarak konulmamıştır. Bunun yanında bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde uygulanacak yaptırıma da yer verilmiştir. Bu yaptırım hem anonim şirketler hem de yapı kooperatifleri için geçerlidir.

Buna göre avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmazsa; bu yükümlülüğe uyulmayan her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaş üstü işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarının 2 aylık (brüt) miktarı kadar idari para cezası söz konusu olur. Bu cezayı vermeye yetkili mercii Cumhuriyet savcılığıdır.

Örnek vermek gerekirse anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 2021 yılı boyunca ihlal edilmişse;

Anonim Şirket Avukat Bulundurma Zorunluluğuna 2021 Yılında Uyulmazsa
Aylık hesaplanacak ceza: 3.577,50 TL x 2 = 7155 TL
Yıl boyu ihlal edilmişse: 7155 TL x 12 =  85860 TL

Görüldüğü üzere anonim şirket avukat zorunluluğuna uymamak çok ciddi bir ceza gerektiriyor. Gerekn yapı kooperatifi gerek anonim şirket avukat bulundurma yükümlülüğünü ciddiye almalıdır.

Bu yükümlülüğün 3 sene ihlal edilmesi demek yukarıda yer verdiğimiz bir yıllık cezanın 3’le çarpılması demek. Ayrıca hesaplanacak olan ceza en sonki brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanır.

Anonim Şirket Avukat Ücreti 2021

Anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu nedeniyle veya ihtiyari olarak avukatla sözleşme yapılmak istendiği zaman burada bir avukatlık ücreti söz konusu olacaktır. Esasen bu ücret avukat ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir.

İlgili firmanın özelliklerine göre ve genel olarak avukat barolarının belirlediği ücret tarifesi çerçevesinde, yapılacak işlerin kapsamına göre bir miktar belirlenir. Ancak her halükarda en az baronun belirlediği asgari miktar kadar olmalıdır.

Bu asgari miktarlar yani anonim şirket avukat ücreti 2021 yılında en az şu şekildedir:

Şirketlerde Avukat Bulundurmanın En Az Ücreti 2021
Anonim Şirketler İçin 3405 TL
Yapı Kooperatifleri İçin 2270 TL

Anonim şirket avukat ücreti 2021 yılında en az bu tutarda olsa da yukarıda da belirttiğimiz üzere bu miktar ilgili şirketin işleri ile ilgili olarak değişebilecektir. Bu konuda netbir bilgi almak adına bu konuda deneyimli avukatlara başvurulmalıdır.

Anonim Şirket Avukat Zorunluluğu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda anonim şirket avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili bilinmesi gereken tüm önemli ayrıntılara yer verdik. Konu ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırdık. Tekrar etmemiz gerekirse anonim şirket avukat zorunluluğu aslında bir yük değil gereklilik olarak görülmelidir.

Anonim şirketlerle ilgili hukuki düzenlemeler özellikle diğer şirket türlerine göre daha fazla detay içerir. Bununla ilgili önemli ayrıntılar için ‘anonim şirket nedir ve nasıl kurulur’ ve ‘limited şirket anonim şirket farkları‘ başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Ticari hayatın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına hukuki yardım hayati önem taşır. Uygulamada şirketlerin önemli bir kısmının ekonomik problemlerde değil fakat hukuki hatalardan ötürü ciddi sıkıntılar yaşadığını hatta iflas ettiklerini görebiliyoruz.

Bu nedenle ticaretin hukuki arka planı kendisi kadar önemsenmelidir. Dolayısıyla deneyimli avukatlardan yardım almak önem arzediyor.

Bu makale faydalı mıydı?