Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı

Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı

Ankara ticaret ve şirket avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosunun ticaret ve şirketler hukuku sahasında tecrübe sahibi avukatlarınca yürütülmektedir. Bu alanda gündeme gelecek çeşitli uyuşmazlıklar ve avukatlık hizmetleri bakımından Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, aktif bir biçimde sürece dahil olmaktadır.

Yazıda Ankara ticaret ve şirket avukatlarının hizmetlerinden, ücret ve iletişim bilgilerinden, bu çerçevede sürecin işleyişinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, yazının dikkatle okunması önem arz etmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu, faaliyetlerini Ankara’da da yoğun biçimde sürdürmektedir. Bu çerçevede, çeşitli birçok hukuki alanda avukatlık hizmetini Ankara’daki müvekkillerine sağlamaktadır. Bu kapsamda yürütülen bazı faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

 • Şirketlere hukuki danışmanlık,
 • Şirketlerin esas sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerde değişiklik yapılması,
 • Şirket kuruluşu için gerekli adımların atılması ve tescil işlemlerinin tamamlanması,
 • Şirket birleşme, devralma, tür değiştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket pay ve hisselerinin devir süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket pay sahiplerinin ve ortaklarının iç uyuşmazlıklarının çözümlenmesi,
 • Şirketlere ve ticari işletmelere danışmanlık hizmetinin sağlanması,
 • Şirketlerin sona erme ve tasfiye süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açma süreçlerinin idame ettirilmesi,
 • Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurulunun oluşumu ve bu çerçevede gündem olabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirketler hukukuna ilişkin kıymetli evraklar kapsamında gündeme gelen uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlanması,
 • Aciliyet arz eden durumlarda ihtiyati tedbirin uygulanmasının sağlanması.

Belirtmek gerekir ki Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara şirket avukatları, yukarıda sıralanmış olanlar dışında da çeşitli pek çok avukatlık hizmetini yerli ve yabancı müvekkillerine sağlamakta ve bu çerçevede hukuki faaliyetlerini yürütmektedir.

Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Ticaret ve Şirket Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]
Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara şirket avukatı ücretinin belirlenmesi hususunda birden fazla belirleyici etmen vardır. Somut olayın özellikleri ve işin mahiyeti çerçevesinde müvekkil adayı ile yapılan görüşmeler bu noktada önem arz eder.

Bunun yanında, Ankara Barosu tarafından her yıl yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi mevcuttur. Ücretin belirlenmesi bakımından yukarıda zikredilen unsurlar ile tarifede yer alan miktarlar birlikte değerlendirilecek ve bu kapsamda ücretin belirlenmesi yoluna gidilecektir.

DİKKAT: Aşağıda, ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin olan bazı hukuki işlemlerin baro tarifesinde yer alan ücret tutarları mevcuttur. Fakat belirtmek gerekir ki somut olayın şartları çerçevesinde müvekkil adayı ile yapılan görüşme neticesinde, aşağıda sıralanan ücretlerden fazla veya az bir tutar için de anlaşma sağlanması mümkündür.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA TİCARET VE ŞİRKET AVUKATI ÜCRETİ,
Şirket Ana Sözleşmesi Düzenleme,20.315,00 TL,
Anonim Şirketlerde Aylık Danışmanlık Ücreti,13.190,00 TL,
Limited Şirketlerde Aylık Danışmanlık Ücreti,10.000,00 TL,
Şahıs Şirketlerinde Aylık Danışmanlık Ücreti,6.190,00 TL,
Kooperatiflerde Aylık Danışma Ücreti,7.375,00 TL,
Şirket Pay Devri,7.500,00 TL,
Şirket Kuruluş/Tür Değiştirme/Birleşme İşlemleri,20.815,00 TL,
İhbarname/İhtarname/Protesto Düzenleme,3.375,00 TL,
İş Mahkemesinde Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar,11.315,00 TL,
İş Mahkemesinde Değeri Parayla Ölçülebilen Dava,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler,4.190,00 TL,
Tüketici Mahkemesinde Görülen Davalar,7.815,00 TL,
İşyeri Kapatma Kararına Karşı İptal Davası,Duruşmalı ise 19.315,00 TL,
Duruşmasız ise 16.315,00 TL,
Tasarrufun İptali Davası ve Menfi Tespit Davası,11.500,00 TL,
Kambiyo Senedi Ziyaı ve İptali Davaları,9.815,00 TL,
Tenfiz ve Tanıma Davaları,13.625,00 TL,
Alacak ve Maddi-Manevi Tazminat Davaları,9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i.

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukat bulundurma zorunluluğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.35/3 hükmünde yer alan düzenleme kapsamında ele alınmıştır. İlgili düzenlemeye göre, esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri bir tutarda olan anonim şirketler, bünyelerinde avukat bulundurmak zorundadır.

Bunun yanında, üye sayısı 100 ve üzerinde olan yapı kooperatifleri de bünyesinde sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. Dolayısıyla, Kanunda zikredilen bu iki halin mevcut olması durumunda avukat bulundurma zorunluluğu gündeme gelmektedir.

Şayet Avukatlık Kanununca öngörülen bu zorunluluk çiğnenecek olursa, sözleşmeli avukat bulundurulmayan her ay için idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu cezanın miktarı ise, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücretin iki aylık tutarıdır. Bu tutar, zorunlu olmasına rağmen avukat bulundurulmayan her bir ay için ödenecektir.

İdari para cezasının kapsamı ve miktarı düşünüldüğünde, avukat bulundurma zorunluluğunun ne denli önem arz ettiği daha açık biçimde anlaşılacaktır. Bu noktada Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara şirket avukatı, etkin biçimde hukuki faaliyet yürütmektedir.

Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara şirket avukatları, uygulamada karşılaşılan ve merak konusu olan, bu nedenle sıklıkla sorulan hususları önemli ölçüde yanıtlandırmış ve açıklığa kavuşturmuştur. Aşağıda, ilgili hususlar ve cevapları yer almaktadır.

Ankara’da Ticaret ve Şirket Davaları Ne Kadar Sürer?

Herhangi bir uyuşmazlığın ne kadar süreceği ile ilgili net bir zaman dilimi ifade etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, Ankara’daki ticaret ve şirket davalarının ne kadar süreceği; yargılama sürecindeki gelişmelere, somut olayın özelliklerine ve mahkemelerin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterecektir.

Ankara’da Ticaret ve Şirket Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ücretin belirlenmesinde birçok etmen söz konusudur. Burada Ankara Barosunun yayınladığı asgari tarifede yer alan tutarlar, önemli ölçüde dikkate alınacaktır. Fakat somut olayın şartları ve işin mahiyetine göre tarifedeki tutarların üzerinde veya altında bir ücret söz konusu olabilecektir.

Ankara’da Şirket Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara şirket avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Fakat yukarıdaki tabloda da görülebileceği üzere kimi işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdir. Bazılarında ise başlangıçta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınacaktır.

Ankara’da Ticaret ve Şirketler Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da ticaret ve şirket davalarına genel olarak Asliye Hukuk ve ihtisas mahkemesi olarak Asliye Ticaret mahkemeleri bakar. Uyuşmazlık türüne göre Ankara ticaret ve şirket avukatı, ilgili uyuşmazlıklar kapsamında tabloda yer alan mahkemelerde faaliyet yürütür.
ANKARA TİCARET VE ŞİRKET DAVALARI,MAHKEME,
Alacak ve Maddi -Manevi Tazminat Davası,Asliye Hukuk-Asliye Ticaret Mahkemesi,
Kambiyo Senedi Ziyaı ve İptali Davası,Asliye Hukuk-Asliye Ticaret Mahkemesi,
Şirket Pay Devrine İlişkin Uyuşmazlıklar,Asliye Hukuk-Asliye Ticaret Mahkemesi,
İşveren-İşçi Arasındaki Uyuşmazlıklar,Asliye Hukuk-İş Mahkemeleri,
Tüketici Uyuşmazlıkları,Tüketici Hakem Heyeti-Tüketici Mahkemesi,
İdarenin Kararlarına Karşı İptal Davaları,İdare Mahkemesi,
İcra ve İflas Takibi Süreçleri,İcra Mahkemesi-İcra Dairesi.

Ankara’da Ticaret ve Şirket Davası Masrafları Ne Kadardır?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ticaret ve şirket avukatı, birtakım hukuki faaliyetler yürütmekte ve bu hizmetler neticesinde belirli bazı masraflar ortaya çıkmaktadır. Aşağıda, bazı temel masraf örnekleri tablo halinde verilmiştir.
HUKUKİ İŞLEM,MASRAF,
Başvuru Harcı,80,70 TL,
Tebligat Gideri,260 TL,
Vekalet Suret Harcı,23 TL,
Bilirkişi Ücreti,580 TL,
Keşif Gideri,671,9 TL,
Tanık Gideri (1 kişi için),34 TL.

Ankara’da En İyi Ticaret ve Şirket Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi ticaret ve şirket avukatı ya da Ankara’nın en iyi ticaret ve şirket avukatı olarak tanıtmaları, meslek etik ilkelerine aykırılık teşkil edecektir. Bu nedenle bu tür ifadelerin kullanılması doğru değildir. Bununla birlikte, Mıhcı Hukuk Bürosunun alanında deneyimli avukatlarının, Ankara’da ticaret ve şirket davalarında faaliyet yoğunluğunun söz konusu olduğunu da belirtmekte fayda vardır.

Ankara Ticaret ve Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Ankara’da ticaret ve şirketler hukuku alanında çeşitli pek çok uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. Bu noktada, Ankara ticaret ve şirket avukatı, ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından etkin biçimde faaliyet yürütmektedir. Aşağıda bunların bazı temel örnekleri sıralanmıştır.

 • Ankara’da kurulacak olan şirketlerin kuruluş ve tescil süreçlerinin usulüne uygun yürütülmesi, ilgili işlemlerin doğru biçimde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Bahse konu hususlarda, alanında uzman avukata danışmakta büyük fayda vardır. 
 • Şirket birleşme, devralma, tür değiştirme ve şirket pay hisselerini devretme gibi birtakım hukuki işlemler ile süreçlerin yürütülmesi, ticari tecrübenin yanında teknik ve hukuki bilgiyi de gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, ticari işletme işleten veya şirket yönetim işleriyle ilgilenen kişilerin, söz konusu işlemleri yürütürken alanında uzman Ankara ticaret ve şirket avukatına danışmasında fayda vardır.
 • Ticari işletmelerin ve şirketlerin yalnızca ortaklık ve işletme kapsamında uyuşmazlıkları olmayacaktır. Kimi zaman ilgili işletmeler bünyesinde çalışan işçiler ile işverenler arasında, kimi zaman da tüketiciler ile satıcı pozisyonundaki işletme arasında çeşitli hukuki uyuşmazlıklar ve problemler gündeme gelecektir. Bu noktada, Ankara ticaret ve şirket avukatının hukuki desteği ile yargı süreçlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi söz konusu olacaktır.
 • Şirketlerin ve bu kapsamda ticari işletmelerin idare ile aralarında uyuşmazlık çıkması zaman zaman gündem olabilmektedir. Söz konusu uyuşmazlık bazen bir kapatma kararı, bazen de idarenin kusursuz sorumluluğu çerçevesinde ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda, idari yargıda hukuki sürecin başlatılması ve usulüne uygun biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktada Ankara ticaret ve şirket avukatının hukuki hizmetine başvurmakta fayda vardır. 
 • Şirket ve işletmelerin alacaklı olduğu kimi hukuki ilişkilerde, söz konusu alacağa ilişkin yargılama sürecinin yürütülmesi yahut icra takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi elzemdir. Fakat bu hususlarda bir mağduriyet yaşanmaması adına, sürecin uzman bir avukattan destek almak suretiyle ilerletilmesinde fayda vardır. Bu çerçevede Ankara ticaret ve şirket avukatı, gerek doğrudan ilamlı veya ilamsız olarak icra takibi başlatmak gerekse ilk etapta alacak davası açarak neticesinde takip sürecini başlatmak suretiyle müvekkillerine hukuki hizmet sağlayacaktır.  
 • Ticari hayat içerisinde kimi zaman hukuki uyuşmazlığa konu olan fakat aciliyet arz eden durumlar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda ticari bir zararın söz konusu olmaması için ivedilikle ihtiyati tedbir alınması süreci Ankara ticaret ve şirket avukatınca yürütülür ve böylelikle müvekkilin mağduriyet yaşanmasına mani olunur.

Ticaret ve Şirket Avukatının Önemi

Yazıda Ankara ticaret ve şirket avukatlarının iletişim bilgilerine, avukatlık hizmetleri için tarifede öngörülen asgari ücretlere ve temel faaliyet alanlarına değinilmiştir. Ayrıca, uygulamada sıklıkla gündeme gelip merak edilen başlıca hususlar da yanıtlandırılmıştır.

Ankara’da gündem olabilecek ticari uyuşmazlıklar bakımından Ankara ticaret ve şirket avukatının varlığı ciddi önem arz eder. Bu kapsamda herhangi bir mağduriyet yaşamama adına, hukuki süreçlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesi ve son derece teknik bir alan olan şirketler hukuku ile ticaret hukukuna hakim olunması elzemdir. Dolayısıyla, şirket hukuku alanında uzman Ankara Hukuk Bürosu yardımına başvurmakta fayda vardır.

DİKKAT: Eğer İstanbul ve çevresinde ticaret ve şirket avukatı aramakta iseniz “İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı” yazımızı incelemenizde fayda vardır.