İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı

İstanbul rekabet hukuku avukatı, İstanbul ve çevresinde görülen rekabet hukuku uyuşmazlıklarında aktif olarak faaliyet gösterir.

Yazımızda İstanbul rekabet hukuku avukatının faaliyet alanlarına, rekabet hukuku avukatı iletişim ve ücret bilgilerine yer verilmiştir. Yazımızı dikkat ve özen içerisinde okumanızı tavsiye ederiz.

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı Çalışmaları 

İstanbul rekabet hukuku avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, Şişli-Mecidiyeköy bölgesinde yer alan ofisinde, bahse konu hukuk dalında ortaya çıkan her çeşit uyuşmazlığın çözümüne yönelik avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Rekabet hukuku, hukuk dalları arasında karmaşık yapıya sahip olan bir alandır. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, rekabet hukuku alanında müvekkillerine aktif olarak hizmet verir. Aşağıda yer alanlarla sınırlandırılmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

 • Şirketlerin gerçekleştireceği iş ve işlemlerin rekabet hukukuna uygun olmasını sağlar.
 • Şirket tarafından daha önce gerçekleştirilen işlemlerin rekabet yasağına aykırılık teşkil edip etmediğini denetler.
 • Şirketler tarafından rekabet yasağına aykırı bir işlem yapılmışsa bu konuda mahkemede açılan davayı takip eder ve etkin savunma yapar.
 • Başka şirketlerin rekabet yasağına aykırı fiillerini yargıya taşır.
 • Rekabet Kurulu tarafından verilmiş kararlara yönelik olarak itiraz prosedürünü işletir ve gereken hallerde dava açar.
 • Başka şirketlerin yapmış olduğu rekabet yasağına aykırı eylemler neticesinde zarar gören şirket adına tazminat davasını açar ve takibini yapar. 
 • Davaların sonuçlanmasının ardından gerekiyor ise istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuruları yapar.
 • Rekabet hukukuna ilişkin anlaşma gereken hallerde söz konusu sözleşmeleri hazırlar.
 • Şirketler tarafından gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemlerinde Rekabet Kuruluna gerekli bildirimde bulunur.
 • Uyumlu eylem kapsamında ortaya çıkan hukuki meselelerin çözümünde hizmet sunar.

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı Ücretleri

İstanbul rekabet hukuku avukatı ücretleri, İstanbul Barosunun Asgari Ücret tarifesine göre belirlenir. İsmi geçen tarife bağlayıcı nitelik arz etmemekle beraber uygulamada ücret belirlemede göz önünde bulundurulan başlıca etkenlerdendir. Avukat ve müvekkil, tarifede yazan ücretin altında veya üstünde bir ücret de belirleyebilir. 

Ücret belirlenirken; dava değeri, görülecek işlerin niteliği ve niceliği, davanın ortalama ne kadar süreceği, dava ve avukata yönelik masraflar ve daha pek çok unsur etkili olmaktadır.

İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin rekabet hukukuna ilişkin olanlarından bazıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

REKABET HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 REKABET HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
Rekabet yasağına aykırılık halinde tazminat davasının açılması ve takibi,13.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Rekabet hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,11.000 TL,
Rekabet Kurulu kararlarına karşı dava açılması,16.500 TL,
Arabuluculuğa tabi işlerde zorunlu arabuluculuğa katılma,8.000 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin %15’i,
İstinafta duruşmaya katılma,9000 TL,
Yargıtay’da duruşmaya katılma,12.500 TL,
Tazminata ilişkin icra takiplerinin yapılması,11.000 TL’den az olmamak üzere alacağın %10’u.

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul rekabet hukuku avukatı ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve bu soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

İstanbul’da Rekabet Hukuku İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

İstanbul’daki rekabet hukuku davalarında ne kadar masraf çıkacağı hususuna etki eden başlıca faktörler bulunur. Bunlar davanın niteliği, değeri vb. unsurlardır. Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar genellikle Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldüğünden dolayı, bu mahkemede söz konusu olabilecek masraf kalemlerine aşağıda yer verilmiştir. İlgili masraflar genel olarak şu şekildedir:

Başvuru Harcı: 80.7 TL
Dosya Gideri: 0.6 TL
Peşin Harç: Dava değerine göre değişmektedir.
Tebligat Gideri: 260 TL
Vekalet Suret Harcı: 11.5 TL
Bilirkişi Ücreti: 580 TL
Keşif Gideri: 721.9 TL
Tanık Gideri: 34 TL
Diğer İş Ve İşlemler: 150 TL

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul rekabet hukuku avukatı ücreti, genellikle işin en başında alınmaktadır. Ancak bazı durumlarda, avukat ve müvekkil arasında kararlaştırılan ücretin bir kısmının işin başında alınıp kalan kısmı için taksitlendirme yapılması söz konusu olabilir. Veya anlaşılan tutarın belirli bir yüzdesi işin başında alınarak kalan kısmı davanın sonuçlanması aşamasına bırakılabilir.

İstanbul’da Rekabet Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da rekabet hukuku uyuşmazlığının çözümünün ne kadarlık bir zaman zarfında gerçekleşeceğine yönelik net bir ifade kullanmak doğru değildir. Somut olayın özelliklerine ve özellikle de davanın görüleceği mahkemenin iş yüküne göre dava süresi değişebilir. 

İstanbul’da En İyi Rekabet Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık Mesleği Etik İlkeleri uyarınca, avukatların kendilerine yönelik övgü içeren sözler söylemesi yasaktır. En iyi ifadesi de övgü içeren bir söz niteliğindedir. Bu nedenle hiçbir avukatın, kendisini bu sıfatlar ile tanıtmaması gerekir. Mıhcı Hukuk Bürosu rekabet hukuku alanında aktif ve etkin olarak faaliyet göstermektedir. 

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul rekabet hukuku avukat ücreti belirlemesi öncelikle İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi göz önünde bulundurularak yapılır. Tarifenin altında yahut üstünde bir ücretin belirlenmesi durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda da işin niteliği, davanın ağırlığı, işin ne kadar zamanda sonuçlanacağı gibi hususlara bakılır.

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul rekabet hukuku avukatı, rekabet hukukundan doğan çeşitli iş ve işlemleri yerine getirir. Uygulamada karşılaşılan her türlü rekabet hukuku uyuşmazlığının çözülmesi hususunda hizmet veren Mıhcı Hukuk Bürosu rekabet hukuku avukatları genel olarak şu faaliyetleri yürütür:

 • Şirketlerin rekabet yasağına aykırı olarak yürüttüğü reklam faaliyetleri ve satış yöntemlerine yönelik olarak gerekli davaları açmak,
 • Avukatlık hizmeti sunulan şirketin reklam ve satış faaliyetlerinin reklam yasağına aykırılık teşkil edip etmediğini incelemek,
 • Şirketlerin ticari ürünlerine yönelik kötüleyici veya yanıltıcı ifadeler kullananlara karşı gerekli hukuki sürecin başlatılması,
 • Başka bir üretici tarafından, şirkete ait ticari ürünlerle karıştırılmaya yönelik önlemler alınması halinde yargı yoluna başvurmak,
 • Aynı alanda iş yapan diğer şirketlerin, kendi mallarına yönelik olarak yanıltıcı ifadeler kullanarak haksız rekabete yol açması halinde gerekli işlemleri yapmak,
 • Ticari ürün satan diğer şirketlerin tedarik fiyatının altında ürün satarak haksız rekabette bulunması halinde haksız rekabetin önlenmesini sağlamak,
 • Kendilerine çekmek amacı ile müşterileri sözleşmeye aykırı davranmaya yönlendirerek rekabet yasağına aykırı davranan şirketlere yönelik davaları açmak,
 • Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ortaya çıkaran kişilere yönelik olarak gerekli hukuki prosedürleri işletmek,
 • Rekabeti engelleme amacı ile yapılan teşebbüsler arası uyumlu işlemlerde ortaya çıkan hukuki sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
 • Haksız rekabet yaptığı gerekçesi ile kendilerine yönelik dava açılmış şirketlerin avukatlığını yapmak,
 • Rekabet Kuruluna, şirketlerin haksız rekabetleri ile ilgili olarak şikayette bulunmak,
 • Şirketlerin birleşme ve devralmalarına ilişkin gerekli bildirimleri Rekabet Kuruluna yapmak,
 • Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına yönelik olarak gerekli itirazları yapmak ve dava açılması gereken hallerde davayı açarak sonuçlanıncaya kadar takibini yapmak,
 • Rekabet hukuku çerçevesinde gerçekleştirilecek sözleşmeleri hazırlamak, hazırlanmış sözleşmelerin hukuka uygunluğunu denetlemek, güncel koşullara uyarlamak.

Bu sayılanlar ve daha pek çok işlem, Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul rekabet hukuku avukatı tarafından yerine getirilir.

İstanbul’da Rekabet Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul rekabet hukuku avukatı, İstanbul’da görülen rekabet hukuku uyuşmazlıkların hangi mahkemede açılacağını doğru tespit ederek görevli mahkemede davayı açar. Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar farklı mahkemelerde görülebilmektedir. Bunlardan bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İSTANBUL REKABET HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Haksız rekabet halinde açılacak davalar,Ticaret Mahkemesi,
Ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde açılacak haksız rekabet davalarında,Ticaret Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi,
Rekabet Kurulu kararlarına karşı iptal davaları,İdare Mahkemesi,
Rekabet hukuku davalarında istinaf mercii,İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi,
Rekabet hukuku davalarında temyiz mercii,Yargıtay,
Rekabet Kurulu kararlarının iptali davasında istinaf mercii,İstanbul Bölge İdare Mahkemesi,
Rekabet Kurulu kararlarının iptali davasında temyiz mercii,Danıştay.

ÖNEMLİ: Davanın, açılması gereken mahkeme dışında bir mahkemede açılması halinde usul hukukuna aykırı bir durum oluşacak ve dava usulden reddedilecek, bu nedenle uyuşmazlığın çözülme süresi uzayacaktır. Dolayısıyla, görevli mahkemeyi doğru tespit etmek ciddi önem arz eder. Bunun için rekabet hukuku avukatına danışılmalıdır.

İstanbul Rekabet Hukuku Avukatı Önemi

Bu yazıda İstanbul rekabet hukuku avukatının yaptığı işlerden, çalışma alanlarından, İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesine göre avukatların ücret bilgilerinden bahsettik. Rekabet hukuku avukatının iletişim bilgilerine yer verdik. 

Rekabet hukuku alanında geri dönülemez yahut telafisinin çok güç olduğu hak kayıplarının yahut zararların doğmaması adına İstanbul hukuk bürosu rekabet hukuku avukatından yardım alınmalıdır.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, İstanbul rekabet avukatı sıfatı ile bu alanda görülen her çeşit uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasına yönelik aktif ve etkin faaliyet gösterir.

Ankara ve çevresinde görülen rekabet hukuku uyuşmazlıklarının çözümü için ‘Ankara Rekabet Hukuku Avukatı’ yazımızı okuyabilirsiniz.