İstanbul Sözleşme Avukatı

İstanbul Sözleşme Avukatı

İstanbul sözleşme avukatı faaliyetleri ve sözleşme hazırlama işlemleri, Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından etkin ve yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Aşağıda İstanbul sözleşme avukatı iletişim bilgilerine, avukat sözleşme hazırlama ücretine ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlara değindik. Önemli bir konu olması nedeniyle dikkatli incelemenizi tavsiye ederiz.

Mıhcı Hukuk İstanbul Sözleşme Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sözleşme avukatları, İstanbul Mecidiyeköy’de yer alan ofisinden, İstanbul ve çevresinde bulunan müvekkillerine sözleşme avukatı hizmeti vermektedir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sözleşme avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Sözleşme hazırlama, sözleşmedeki hükümlerin mevzuata ve yargı kararlarına göre güncellenmesi, revize edilmesi,
  • Sözleşmenin yasal düzenlemelere ve yargı kararlarına uygun şekilde sona erdirilmesi,
  • Sözleşmeye aykırı davranılması halinde ihtarname ve ihbarnamelerin gönderilmesi ve gerekli hukuki sürecin başlatılması,
  • Sözleşmeden doğan karşılıklı borç ve alacağın yerine getirilmemesi halinde icrasının sağlanması,
  • Daha önce yapılmış olan sözleşmelerin incelenerek hukuki ihtilaf çıkarma ihtimali olan maddelerin revize edilmesi,
  • Sözleşmelerin İstanbul Noterliklerde tasdik edilmesi,

vb. sözleşme hukukundan doğan tüm faaliyetler İstanbul sözleşme avukatı çalışmaları arasında yer alır.

İstanbul Sözleşme Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Sözleşme Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Avukat Sözleşme Hazırlama Ücreti 2023

İstanbul avukat sözleşme hazırlama ücreti, Mıhcı Hukuk İstanbul sözleşme avukatı ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir. Bu ücret belirlenirken belirli unsurlara bakılır. Burada İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi öne çıkar. 

Uygulamada genellikle İstanbul avukat sözleşme hazırlama ücreti İstanbul Barosu tarifesine göre belirlenir. Ancak bu tarife sözleşme avukatı için bağlayıcı değildir, yol gösterici niteliktedir. 

Dolayısıyla sözleşmenin konusuna, parasal değerine, yapılacak işin çeşitliliğine, sözleşme sayısına, sözleşmenin zorluğuna – kolaylığına göre İstanbul avukat sözleşme hazırlama ücreti değişebilir.

İstanbul Barosu 2023 tavsiye niteliğindeki tarifeye göre İstanbul avukat sözleşme hazırlama ücreti şu şekildedir:

SÖZLEŞME HUKUKU İŞLERİ,2023 İSTANBUL AVUKAT SÖZLEŞME HAZIRLAMA ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Tevdii mahal belirlenmesi (ödeme yeri belirlenmesi davası),10.500,00 TL,
Değeri para ile ölçülebilen icra takipleri,21.000,00 TL’den az olmamak üzere toplam bedelin %15’i,
Değeri para ile ölçülemeyen icra takipleri,20.000,00 TL,
İhtarname, ihbarname, protesto gönderme vs.8.000,00 TL,
Miras, istisna, taksim sözleşmeleri,38.000,00 TL,
Genel nitelikli sözleşmeler,22.000,00 TL,
Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, vasiyetname vb.43.500,00 TL,
Şirket birleşme ve devralmaları,40.000,00 TL.

ÖNEMLİ: Tabloda yer alan ücret miktarları kesin değildir. Yalnızca baro tavsiyesidir. Sözleşme hukuku uyuşmazlığının niteliğine göre İstanbul avukat sözleşme hazırlama ücreti, tabloda yer alan rakamdan daha yüksek veya daha az olabilir.

İstanbul Sözleşme Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul sözleşme avukatı iletişim bilgileri, İstanbul avukat sözleşme hazırlama ücreti ve çalışmalarından bahsettik. Şimdi sık sorulan soruları yanıtlayacağız.

Sözleşme Hazırlama İşlemi İstanbul’da Ne Kadar Sürer?

İstanbul sözleşme avukatının sözleşme hazırlama süresi, talep edilen sözleşmenin özelliklerine bağlıdır. İstanbul sözleşme avukatının işi tamamlama süresi; talep edilen sözleşmenin somut özelliklerine göre 1 gün ile 1 hafta arasındadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sözleşme avukatları, taslak hazır sözleşmeler üzerinden çalışmaz. Somut olaya ve taraflara uygun şekilde, olaya hitab eden ve uzun vadede hukuki ihtilaf çıkarmayacak şekilde ihtimaller gözetilerek sözleşmeler hazırlanır.

Sözleşme Hazırlama Masrafı İstanbul’da Ne Kadardır?

İstanbul’da avukata sözleşme hazırlatmanın, avukatlık ücreti dışında bir masrafı yoktur. Ancak sözleşme İstanbul Noterliklerinde tasdik edilecekse bu durumda bir takım noter harç ve masrafları çıkar. 

İstanbul Noterliklerinde sözleşmenin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak değişen ve yüksek olmayan miktarlarda bazı harç ve masraflar çıkacaktır. Burada en büyük masraf kalemi damga vergisidir. İstanbul Noterliklerinde sözleşmeler için uygulana damga vergisi oranı sözleşme konusu miktarın binde 7.5’idir.

İstanbul Avukat Sözleşme Hazırlama Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul avukat sözleşme hazırlama ücreti, İstanbul sözleşme avukatı ile müvekkil arasında  şekilde belirlenir. Bu ücrete en başta İstanbul Barosu tavsiye ücret tarifesi etki eder. Ancak bu tarife bağlayıcı olmadığı için; sözleşmenin kapsamı, konusu, çeşitliliği vb. unsurlara göre tarifenin altında veya üstünde anlaşma yapmak mümkündür.

İstanbul Sözleşme Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul sözleşme avukatı ücreti, çoğu zaman başlangıçta peşin olarak ödenir. Kimi istisna hallerde başlangıçta bir miktar peşinat aldıktan sonra kalan kısım taksitler halinde alınabilir. Örneğin uzun süreli sözleşme yapma işleri bu şekildedir. Ancak genel olarak ücret başlangıçta peşin olarak ödenir.

İstanbul En İyi Sözleşme Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi sözleşme avukatı, uygulamada avukatlar tarafından kullanılan bir tabir veya unvan değildir. Bu kullanım Türkiye Barolar Birliği meslek etiği kurallarına aykırılık teşkil eder. 

Daha çok halk arasında yaygın bir yakıştırma olan İstanbul en iyi sözleşme avukatı, sözleşme hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyim sahibi olan avukatları ifade eder. Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul sözleşme avukatları, büronun kurulmasından bu yana sözleşme hukuku işlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

İstanbul’da Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklara Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara çeşitli mahkemeler bakar. Sözleşmelerden oldukça farklı hukuki ihtilaflar doğabilir. Örnek vermek gerekirse;

İSTANBUL SÖZLEŞME İHTİLAFI,İLGİLİ İSTANBUL MERCİİ,
Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar,İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri,
İş sözleşmelerinde doğan uyuşmazlıklar,İstanbul İş Mahkemeleri,
Tüketici sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Tüketici Mahkemeleri,
Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri,
Genel nitelikli sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri,
Sözleşmeden Doğan alacağın tahsili,İstanbul İcra Müdürlükleri, İstanbul İcra Mahkemeleri.

İstanbul Sözleşme Avukatı Nasıl Çalışır?

İstanbul sözleşme avukatı, sözleşme hukuku gibi riskli ve önemli bir hukuki işte ciddi bir rol oynar ve ağır sorumluluk üstlenir. İstanbul sözleşme avukatının süreç içerisindeki rolünü şu şekilde izah edebiliriz:

  • Sözleşme hazırlarken hazır taslak boşluk doldurmalı metinler üzerinden hareket etmek çok tehlikelidir. Çünkü bu metinler güncel mevzuattan ve yargı kararlarından ve somut olayın özelliklerinden uzaktır. Hukuki hataları çoktur. Uygulamada bu tür sözleşmeler her zaman uzun vadede hukuki problem çıkarır ve hak kaybı yaşatır. 
  • Sözleşmenin o olaya özgü ve o tarihe göre hazırlanması gerekir. Bir sözleşme hazırlanırken orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek hukuki ihtilaflar gözetilmeli, her bir maddesi bu ihtimaller üzerine kurulmalıdır. Bu da ancak somut olayın iyi değerlendirilerek güncel Yargıtay kararları ve mevzuat doğrultusunda ele alınma ile olur. Bunu yapabilmenin öncelikli yolu İstanbul sözleşme avukatı hizmeti almak olacaktır.
  • Sözleşmelerin icrasi da çok önemlidir. Bir sözleşmede taraflardan biri kendi üzerine düşen yükümü yerine getirmediği taktirde diğer tarafın çok dikkatli hareket etmesi gerekir. Hatalı bir refleks ile haklı iken haksız konuma düşülebilir. Bu noktada İstanbul sözleşme avukatı yardımı gerekir.

İstanbul sözleşme avukatının süreç içerisinde oldukça önemli görevleri vardır. Yani bu sadece basit bir sözleşme hazırlama işi değildir. Burada aslında bir sözleşme hazırlanırken her bir maddenin arkasında, çeşitli ihtimallere göre düşünülmüş bir emek söz konusudur.

Sözleşme Avukatı Önemi

Yukarıda İstanbul sözleşme avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışmalarından bahsettik.

Görüldüğü üzere İstanbul sözleşme avukatı ile çalışmak çok önemlidir. Aksi halde hatalı yahut ihmal edilen işlemler ile haklı iken haksız konuma düşme riski doğar. Bu nedenle önce İstanbul hukuk bürosuna danışılmalıdır.

NOT: Eğer Ankara ve çevresinden sözleşme avukatı arıyorsanız “Ankara sözleşme avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.