İstanbul Gümrük Avukatı

İstanbul Gümrük Avukatı

İstanbul gümrük avukatı, söz konusu bölgede gümrük ile ilgili hukuki sorun yaşayan kişilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması hususunda hizmet vermektedir.

Yazımızda İstanbul gümrük avukatı çalışmalarından, gümrük avukatı iletişim ve ücret bilgilerinden bahsettik. Dolayısıyla, yazıyı dikkatle okumanız tavsiye olunur.

İstanbul Gümrük Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, Mecidiyeköy’de konumlanan ofisten gümrük hukuku alanındaki her çeşit hukuki iş ve işlemleri idame ettirir. Gümrük hukukunda çok fazla uyuşmazlık söz konusu olmakla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan gümrük avukatlarının bu alandaki başlıca faaliyet alanları şunlardır:

 • Uluslararası alanda gerçekleşen tüm ticari iş ve işlemlere yönelik alım, satım gibi çeşitli sözleşmelerin yapılması, sözleşmelerin uygulanma aşamasında müvekkillere hizmet sunulması, sözleşmelerin değiştirilerek güncel şartlara uyarlanması gibi hususlar,
 • Uluslararası alanda söz konusu olan ticari işlere yönelik ödemenin yapılması aşaması ve tesliminin belirlenmesi gibi hususlar,
 • Gümrük ya da sözleşmeye dayanan vergi hukuku kapsamındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturularak ortadan kaldırılması,
 • Gümrük hukuku işlerinden kaynaklı olan, idare ve vergi dairelerinde görülen işlerin takibinin yapılması ve müvekkilin bu alanda temsilinin sağlanması,
 • Gümrük idareleri yahut yetkili olan başka kurumlarla gerekli irtibatın sağlanması ve izin gibi işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Gümrük beyannamelerinin hazırlanması gibi iş ve işlemlerin takip edilmesi,
 • Gümrükte kesilen para cezalarına yönelik olarak işletilecek itiraz prosedürünün yönetilmesi ve sonuçlanıncaya kadar takibinin yapılması,
 • Gümrük hukuku alanında müvekkile yönelik yapılan haksız tutumlar karşısında hak arama süreçlerinin derhal başlatılması,
 • Risk puanı ve gümrük denetimleriyle ilgili hukuki desteğin sağlanması, itiraz süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Gümrük için gerekli olan belge yahut evraklarda noksanlığın bulunması halinde bunların tamamlanması, 
 • Antrepolarda veya depolarda saklanan eşyaların takibinin yapılması, eşyalara el konulması halinde müsadereye ilişkin sürecin takibinin yapılması ve yönetilmesi,
 • Kaçakçılık suçuyla alakalı her türlü hukuki sürecin yönetilmesi ve davanın takibinin yapılması,
 • Serbest bölgelerle ilgili olarak hukuken gerekli desteğin sağlanması.

Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları tarafından gümrük hukuku alanında yerine getirilen iş ve işlemler ile müvekkillere sağlanan hizmetler yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Gümrük hukuku alanında ortaya çıkan her çeşit uyuşmazlıkla Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan deneyimli avukatlar ilgilenmektedir.

İstanbul Gümrük Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Gümrük Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Gümrük Avukatı Ücretleri

İstanbul gümrük avukatı ücreti, her yıl İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak belirlenir. Fakat söz konusu tarife bağlayıcı nitelik arz etmez. 

Avukat ve müvekkil, tarifede yer alandan başka bir ücret belirlemesi de yapabilir. Ücretin belirlenmesi, baronun yayımladığı tarife dışında bazı etkenlere de bağlıdır.

Müvekkil ile avukat arasında kararlaştırılan ücretin belirlenmesinde işin niteliği, yapılacak işlem sayısı, davanın yahut işin ne kadar süreceği, iş için harcanacak emek vb. çeşitli etkenler göz önünde bulundurulur.

İSTANBUL GÜMRÜK AVUKATI İŞLEMLERİ,TARİFEDE YER ALAN ÜCRETLER,
Gümrük vergilerinden kaynaklanan duruşmalı davalar,16.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Gümrük vergilerinden kaynaklanan duruşmasız davalar,13.500 TL,
Gümrükten kaynaklı ceza davalarında sanık müdafiliği,27.000 TL,
Dava ve cevap dilekçesi düzenleme,5.500 TL,
Temyiz, karar düzeltme dilekçesi düzenleme,8000 TL,
Diğer her türlü sözleşme düzenleme,11.000 TL,
Vergi uzlaşma komisyonu işlemleri,11.000 TL,
Danıştay temyizde duruşma ücreti,19.000 TL.

İstanbul Gümrük Avukatı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul gümrük avukatı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve bu soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır

İstanbul’da Gümrük İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

İstanbul’da gümrük avukatı, çeşitli iş ve işlemleri yerine getirirken birtakım masraflar ortaya çıkar. Bu masrafların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. Ancak sayılanlar dışında, görülecek işin niteliğine göre farklı masraflar da gündem olabilir. Özellikle 2023 dava açma aşamasında görülen belli başlı bazı masraf kalemleri şunlardır:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 260.00 TL, 
Yeni Dava (Duruşma İstemli): 312.00 TL,
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli): 364.00 TL,
Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli): 468.00 TL,
Temyiz (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli): 150  – 200 TL,
Başvuru Harcı: 80.70 TL,
Vekalet Harcı: 11,50 TL,
İstinaf Harcı: 233.90 TL,
Danıştay Başvuru Harcı (Vergi): 168.30 TL,
Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (Vergi): 168.30 TL.

İstanbul Gümrük Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul gümrük avukatı tarafından yerine getirilen işlerin ücretleri genellikle işin başında ödenir. Ancak bazı hallerde başta ve sonra olmak üzere iki aşamada yahut taksitlendirilerek de ödenebilir. Bunu avukat ve müvekkil kendi aralarında belirler.

İstanbul’da En İyi Gümrük Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlık meslek etiği ilkeleri uyarınca avukatların kendilerini en iyi avukat ve benzeri sıfatlar ile tanıtmaları ve bundan faydalanarak iş almaları yasaktır. Ancak avukatlar, yaptıkları işler neticesinde, müvekkilleri tarafından en iyi gibi sıfatlar ile ifade edilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatları, gümrük hukuku alanında aktif ve etkin faaliyet göstermektedir.

İstanbul’da Gümrük Hukuku İşlemleri Ne Kadar Sürer?

İstanbul gümrük avukatının yaptığı iş ve işlemler çeşitlilik arz eder. Farklı görünümleri bulunan bu iş ve işlemlerin ne kadar süreceği ve ne zaman nihayete ereceği hususunda net bir zaman diliminden bahsetmek doğru olmaz. İşin niteliğine, sayısına, mahkemenin iş yüküne vb. hususlara göre görülecek işin sonuçlanacağı tarih farklılık gösterir.

İstanbul Gümrük Hukuku Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul gümrük avukatı ücreti her yıl İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesine ve işin niteliği, sayısı, görülecek işin ağırlığı gibi etkenlere göre belirlenir. Saptanan ücret, tarifedeki tutarlardan az veya çok olabilir.

İstanbul Gümrük Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul gümrük avukatı sıfatı ile Mıhcı Hukuk Bürosunun deneyimli avukatları, yukarıda liste halinde verilen iş ve işlemleri yerine getirir. Ayrıca aşağıda detaylarına yer verilen hizmetleri de aktif olarak yürütmektedir.

Özellikle uluslararası hukuk alanında görülen yurtdışı ticari anlaşmalar hususunda gümrük avukatının büyük önemi bulunmaktadır.

 • Yerli ve yabancı ithalat, ihracat vb. işlerle ilgilenen müvekkiller için sözleşmelerin hazırlanması, temel hususlarda karşılaşılabilecek çeşitli hukuki sorunların çözümlenmesi,
 • Uluslararası ticarette ödeme biçimleri, ifa edilmeme halinin varlığında gerekli prosedürlerin işletilmesi, ifa imkansızlığı veya güçlüğü hallerinden kaynaklanan hukuki sorunların çözülmesi,
 • Kaçakçılık ve benzeri, gümrük hukuku ve ceza hukukunun kesişim noktası olan alanlardan kaynaklı cezai süreçlerin yürütülmesi, etkin savunma yapılması ve sürecin takip edilmesi; gereken hallerde istinaf ve temyiz mercilerine başvuruların yapılması,
 • Uluslararası taşımacılıkla alakalı her türlü uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması, bu alanda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi, yatırım teşviki ile ilgili hukuki destek verilmesi,
 • Gümrük vergilerine ve vergi cezalarına ilişkin itiraz süreçlerinin yürütülmesi, vergi hukuku ile gümrük hukukunun ortak alanından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü için etkin faaliyet yürütülmesi,
 • Gümrük hizmetleriyle alakalı mevzuata aykırılık halinde bu aykırılığın ortadan kaldırılması, idari kararın gerekli olduğu hallerde söz konusu kararların alınması ile ilgili gerekli başvuruların yapılması, idare mahkemeleri yahut konusuna göre vergi mahkemelerinde davaların açılması ve karar hakkında kanun yollarına başvurularak hak arayışının sürdürülmesi gibi iş ve işlemler, Mıhcı Hukuk Bürosunun deneyimli gümrük avukatları tarafından yerine getirilmektedir.

İstanbul’da Gümrük Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da gümrük hukuku alanında farklı uyuşmazlıklar görülmektedir. Bu uyuşmazlıklardan bazılarının hangi mahkemede çözülmesi gerektiği aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İSTANBUL GÜMRÜK AVUKATI ÇALIŞMALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
Gümrük vergileri davaları,Vergi Mahkemesi,
Gümrük işlemlerine itiraz,İdare Mahkemesi,
Kaçakçılık suçu davaları,Asliye Ceza Mahkemesi,
Vergi davaları istinaf mercii,Bölge İdare Mahkemesi,
Vergi davaları temyiz mercii,Danıştay,
Kaçakçılık suçunda istinaf mercii,Bölge Adliye Mahkemesi,
Kaçakçılık suçunda temyiz mercii,Yargıtay.

Bu mahkemelerin doğru tespit edilmesi, davanın usulden reddedilmemesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle avukattan yardım alınmalıdır.

İstanbul Gümrük Avukatı Önemi

Yukarıda İstanbul gümrük avukatı ile ilgili genel bilgiler verdik. İstanbul gümrük avukatı iletişim bilgilerinden ve ücretlerinden bahsettik. İstanbul gümrük avukatının çalışma alanlarına ayrıntılı bir biçimde yer verdik. Sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Görüldüğü gibi gümrük hukuku temelli iş ve işlemler, önemli ve çok ciddi sonuçları olan işlemlerdir. Bu nedenle gümrük ile ilgili her türlü hukuki sorunun İstanbul hukuk bürosu avukatının desteği ile çözülmesi gerekir.

DİKKAT: Ankara ve çevresinde görülen gümrük hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların giderilmesi ve hukuki meselelerin çözülmesi adına “Ankara Gümrük Avukatı” yazımıza göz atabilirsiniz.