güvenlik soruşturması

Güvenlik Soruşturması

(0 Dakika Ortalama Okuma Süresi)

Güvenlik Soruşturması Nedir?

<Çok genel bir tanımlama ile güvenlik soruşturması, bir kişinin kamu hizmetine alınmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan soruşturma ve araştırmaya denir. O kişinin kamu hizmeti görebilme bakımından yeterli güvenilirliğe sahip olup olmadığı araştırılır.  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

ÖNEMLİ:< Şuan için kamuya alımlarda güvenlik soruşturması yapılmıyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bir iptal kararı var. Bu karar kısmen geçmişe de etki ediyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hukuki zeminine, sebep ve sonuçlarına, dava yollarına vs. geçmeden önce bu iptal kararına, şuan ki mevcut duruma ve geçmiş kararlara nasıl etki ettiğine değineceğiz.

Güvenlik Soruşturması Kalktı mı? (2020)

ÖNEMLİ!:< TBMM, bu konuda yeni çalışmalarına devam ediyor. Şuan için kesinleşen bir yasa metni söz konusu değil. Bir takım taslak öneriler söz konusu olsa da henüz Mecliste görüşülen bir düzenleme mevcut değil. Bu konuda çıkan her düzenlemeden sonra biz de yazımızı güncellemeye devam edeceğiz.  ÖNEMLİ!: Güvenlik Soruşturması Kimlere Yapılır?

<Öncelikle yukarıda da belirttiğimiz üzere tüm memurlar için inceleme şartı kalkmış durumda. Yani kimlere güvenlik soruşturması yapılır sorusuna artık tüm memurlar şeklinde cevap verilemez. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Başlar ve Kaç Gün Sürer?

<İlgili kişinin kamu personeli olmasının ardından hemen güvenlik soruşturması süreci başlar. Bunun için kişiye herhangi bir bildirim vs. yapılmasına gerek yoktur. Kurumlar arası birtakım evrak teatisi sonrasında bu süreç başlar. Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

 • <Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, 
 • Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkma Nedenleri

  Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar Ne Yapabilir?

  idari işlem iptal davası” başlıklı yazımızı mutlaka okuyunuz.

  Güvenlik Soruşturması ve İptal Davası AYM’nin İptal Kararından Önce G.S. Olumsuz Sonuçlananlar İptal Kararından Önce G.S. Başlanıp Karardan Sonra Olumsuz Sonuçlananlar İptal Kararından Önce G. S. Yapılıp ta AYM Kararı Verildiği Sıra Davası Devam Edenler <İptal davası AYM kararı verildiği sırada devam ediyorduysa her ne aşamada olursa olsun kişi lehine sonuçlanır. İptal Kararından Sonra Kamu Görevi Kazananlar

  ÖNEMLİ!:< Burada henüz yeni ve siyasi iklimden etkilenmiş bir hukuki süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sürecin tecrübeli idare hukuku avukatları ile takip edilmesi önem taşır. Aksi halde hatalı yahut ihmali işlemlerle telafisi güç zararlar doğabilir.

  Araştırma Tekrar Yapılır mı veya Kaç Kere Yapılabilir?< 

  İdari Süreçlerde Avukat Desteği

  Bu makale faydalı mıydı?