Ankara İdare Hukuku Avukatı

Ankara İdare Hukuku Avukatı

Ankara idare hukuku avukatı, Ankara’da idare hukuku alanında gündeme gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde müvekkillerinin hak ve menfaatleri doğrultusunda hukuki faaliyet yürütmektedir.

Yazıda Ankara idare hukuku avukatının faaliyet alanlarına, ücret ve iletişim bilgilerine, söz konusu alana dair uygulamada merak konusu olup sıklıkla sorulan çeşitli hususlara değinilmiştir. Bu nedenlerden ötürü yazının dikkatle okunmasında fayda vardır.

Mıhcı Hukuk Ankara İdare Hukuku Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatlarının çalışma alanları çeşitlilik arz etmektedir. Aşağıda bunlardan bazılarına yer verilmiştir fakat belirtmek gerekir ki faaliyet alanları, sayılanlarla sınırlı değildir.

 • İdarenin işlem ve eylemlerinden ötürü zarar görmüş olan bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına idareye başvuru ve idari yargıda dava süreçlerinin müvekkil adına yürütülmesi,
 • İdarenin kimi işlemlerinin farklı gerekçelerle ve nedenlerle iptalinin talep edilecek olması durumunda müvekkil adına iptal davası sürecinin yürütülmesi,
 • Memurların hak ve menfaatlerinin idare hukuku bağlamında ihlal edilmesi durumunda mağduriyeti giderecek hukuki yollara müvekkil adına başvurulması,
 • Kamulaştırma süreçlerinde idari yargıya konu olabilecek herhangi bir uyuşmazlığın gündeme gelmesi durumunda söz konusu hukuki problemin çözümlenmesi yolunda adli veya idari yargı bünyesinde adım atılması,
 • İmar hukuku kapsamında gündeme gelebilecek kararlara itiraz, cezalara itiraz gibi hususlarda idari mercilere ve yargı yoluna müvekkil adına başvurulması,
 • İhale hukuku çerçevesinde söz konusu olabilecek hukuki problemlerin çözümlenmesi yönünde gerekli adımların atılması,
 • İdarenin gerçekleştirdiği ve iptal davasına konu olan fakat yargılama esnasında fiilen devam ettiği takdirde mağduriyete neden olabilecek bir işlem söz konusu ise ilgili davanın yürütmeyi durdurma talepli açılması,
 • İdarenin sunması gereken bir hizmetin sunulmaması, geç sunulması gibi durumlarda oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ilgili idari mercilere ve idari yargıya müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma adına başvurulması,
 • İdareye karşı yapılacak her türlü başvurunun gerçekleştirilmesi, reddedilme durumunda itiraz ve iptal davası süreçlerinin idame ettirilmesi,
 • Meslekten ihraç edilen veya çeşitli disiplin cezalarıyla yüzleşen memurların hak kayıplarına karşı ilgili idari merciye itiraz edilmesi ve idari yargıda dava açılması süreçlerinde avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • Vergi hukuku kapsamında gündeme gelen uyuşmazlıklarda müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi adına hukuki yolların işletilmesi ve sürecin takip edilmesi,
 • 4483 sayılı Kanun çerçevesinde memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanma süreçlerine ilişkin söz konusu olacak hukuki problemlerin çözümlenmesi ve avukatlık hizmetinin sağlanması,
 • İdarenin kendisine karşı yapılan başvurulara karşı sessiz kalması ve cevap vermemesi durumunda ortaya çıkan zımni ret halinde sürecin usulüne uygun biçimde işletilmesi,
 • İdarenin özel sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması,
 • Kanun yolunun öngörülmüş olduğu hallerde idare mahkemesi kararlarına karşı; istinaf mercii olan bölge idare mahkemesinde ve temyiz mercii olan Danıştay’da hukuki sürecin yürütülmesi.

Belirtmek gerekir ki idare hukuku, kapsamı itibariyle son derece geniş bir alandır. Dolayısıyla bu alanda gündeme gelecek davalar, çeşitlilik arz etmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatı, yukarıda sayılanlar dışında çeşitli pek çok hizmeti daha müvekkillerine sağlamaktadır.

Ankara İdare Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara İdare Hukuku Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara İdare Hukuku Avukatı Ücretleri 2023

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatı ücreti, uygulamada merak konusu olan hususlardandır. Ücretin belirlenmesinde birden fazla etmen söz konusu olmaktadır. Ankara Barosu, avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlamıştır ve söz konusu tarife avukatlar için tavsiye niteliğindedir.

DİKKAT: Ankara Barosunun yayınladığı tarifede yer alan tutarlar bağlayıcı nitelikte değildir. Somut uyuşmazlığın şartları ve müvekkille yapılacak görüşmelere göre tarifede yazan tutarların altında veya üstünde bir miktarda anlaşılması mümkündür. Aşağıda, fikir vermesi bakımından baronun tarifesi tablo halinde belirtilmiştir.

İDARE HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ,2023 ANKARA İDARE HUKUKU AVUKATI ÜCRETİ,
İdare Mahkemesinde Duruşmalı İptal Davası,19.315,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız İptal Davası,16.315,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmalı Tam Yargı Davası,19.315,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız Tam Yargı Davası,16.315,00 TL,
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular,7.315,00 TL,
Vergi Mahkemesindeki Duruşmalı Davalar,19.315,00 TL,
Vergi Mahkemesindeki Duruşmasız Davalar,16.315,00 TL,
Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti,11.690,00 TL.

Ankara İdare Hukuku Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatları, uygulamada idare hukuku adına merak edilen çeşitli hususları aşağıda yanıtlandırmıştır. 

Ankara’da İdare Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Ankara’da gündeme gelecek idare hukuku davalarının ne kadar süreceğine ilişkin net bir zaman dilimini belirtmek mümkün değildir. Somut durumun şartları, tarafların tutumları ve mahkemelerin yoğunluğu, bu noktada davanın ne kadar süreceğini belirleyen etmenler arasında yer almaktadır.

Ankara’da İdare Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da görülecek idari davaların bazı masraf kalemlerine aşağıda yer verilmiştir.

İdare ve vergi mahkemelerinde dava açılırken peşin alınan posta giderleri:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı: 260,00 TL
Duruşma İstemli Yeni Dava: 312,00 TL
Yürütmeyi Durdurma İstemli Yeni Dava: 364,00 TL
Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli Yeni Dava: 468,00 TL
Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli Temyiz: 150,00 – 200,00 TL

İdare Mahkemesi Harçları:

Başvuru Harcı: 80,70 TL
Karar Harcı: 80,70 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı: 133,00 TL
Delil Tespiti Harcı: 133,00 TL
Suret Harcı (İdare): 4,20 TL x Sayfa Sayısı
Vekalet Harcı: 11,50 TL
Keşif Harcı: 571,90 TL
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı: 397,80 TL
Danıştay Başvuru Harcı (İdare): 124,00 TL

Ankara’da İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Ankara idare hukuku avukatı ücretinin saptanmasında birkaç etmen bulunmaktadır. Öncelikle Ankara Barosunun yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesi mevcuttur. Bunun yanında müvekkille yapılacak görüşmeler ve ilgili uyuşmazlığın şartları da ücretin belirlenmesinde etkili olacaktır. Neticede belirlenen ücret, tarifedeki tutarların üzerinde veya altında olabilir.

Ankara’da İdare Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara idare hukuku avukatı ücreti genellikle işin başında ödenir. Fakat bazı işler, niteliği gereği ücretin sonradan ödendiği işlerdendir. Bazılarında ise ilk etapta bir miktar alınıp iş bitince tahsil edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde alınmaktadır.

Ankara’da En İyi İdare Hukuku Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi idare hukuku avukatı olarak tanıtmaları, TBB Meslek Etik İlkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, böyle bir tanımlamada bulunulmamalıdır. Bununla beraber, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatı, söz konusu alanda etkin biçimde faaliyet göstermektedir.

Ankara’da İdare Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da idare hukuku davaları, idari yargının görev alanına girmektedir. İdari yargının organları da idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’dır. Aşağıda, bu alanda gündem olabilecek kimi davalar ve bunların görüleceği mahkemeler örnek olarak gösterilmiştir.

ANKARA İDARE HUKUKU DAVALARI,GÖREVLİ MAHKEME,
İdarenin Zarar Doğuran Eylem veya İşlemi,İdare Mahkemesi,
İdari İşlemlere Karşı İptal Davası,İdare Mahkemesi,
İstinaf Mercii,Bölge İdare Mahkemesi,
Temyiz Mercii,Danıştay,
Memurların Disiplin Cezalarına veya Meslekten Çıkarılmalarına İlişkin Davalar,İdare Mahkemesi,
İmar Planına İtiraz ve İmar Cezalarına İtiraza İlişkin Davalar,İdare Mahkemesi,
Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar,Vergi Mahkemesi,
İdarenin Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusurdan Doğan Davalar,İdare Mahkemesi,
İmara İlişkin Ruhsat, Yıkım, Kamulaştırma Gibi Hususlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,İdare Mahkemesi,
Sürücü Belgesi, Silah Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İptaline Karşı Davalar,İdare Mahkemesi,
İdareye Yöneltilen İzin Taleplerinin Reddedilmesi Karşısında Açılacak Dava,İdare Mahkemesi.

Yukarıda bazı temel örnekleri verilen idari işlem ve eylemlerin tümüne ilişkin idareye itiraz ve idari yargıda dava yoluna gidilmesi noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatları faaliyet göstermektedir.

Ankara İdare Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatları, ilgili alanda çeşitli birçok faaliyette bulunmakta ve müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aşağıda, bunların bazılarına değinilmiştir fakat ifade etmek gerekir ki faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

 • İdarenin kimi eylem yahut işlemleri, bireylerin zarar görmesine neden olabilmektedir. Böyle durumların varlığı halinde ilgili idari birimlere başvurulması ve sonraki süreçte idari yargıda dava sürecinin başlatılması gerekmektedir. Ankara idare hukuku avukatı, bu süreçlerin işletilmesinde müvekkiline hukuki destek sağlamaktadır.
 • İdarenin kimi işlemlerine karşı dava açılması, ilgili mağduriyetin giderilmesi noktasında yeterli olmamakta, halihazırda sürmekte olan işlemin yargılama süresince durdurulması elzem olmaktadır. Böyle durumlarda, mahkemeden yürütmeyi durdurma isteminde bulunulmalıdır. Ankara idare hukuku avukatı, ilgili işlemi gerçekleştirmektedir. 
 • İdarenin kimi kararları yahut işlemleri, farklı açılardan hukuka aykırılık teşkil edebilmektedir. Söz konusu durum karşısında ilgili işlem yahut kararın iptali idareden talep edilmelidir. Sürecin hem idari mercilere hem de yargı organlarına karşı yürütülmesi noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatları, müvekkillere avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • Memurların disiplin amirleri tarafından herhangi bir disiplin cezasına tâbi tutulması veya meslekten çıkarılması gibi durumlarda ilgili idari mercilere itirazlarda bulunulması ve bu yolların tüketilmesine rağmen netice elde edilememesi halinde idari yargıya başvurulması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatları, müvekkillerine bu kapsamda hukuki destek sağlamaktadır.
 • İşyeri işletme ve çalıştırma ruhsatının iptali, sürücü belgesinin iptali, silah ruhsatının iptali gibi idari kararlara karşı ilgili mercilere itiraz ve idari yargıda dava yoluna başvurulması, söz konusu mağduriyetin giderilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi noktasında Ankara idare hukuku avukatı, müvekkillere hizmet sağlamaktadır.
 • İdarenin çeşitli birimlerine yapılan başvuruların idarece reddedilmesi durumunda ilgili mercilere karşı itirazda bulunulması ve idare mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatları, müvekkillerine söz konusu durumlarda avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
 • İhale ve imar hukukuna ilişkin gündeme gelebilecek kimi uyuşmazlıklar, idari yargıda çözümlenecektir. İlgili uyuşmazlıkların usulüne uygun biçimde doğru hukuki zeminde yürütülmesi, son derece önem arz etmektedir. Bu noktada Ankara idare hukuku avukatı, dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde süreci müvekkilin hak ve menfaatlerini koruyarak idame ettirecektir.
 • İdarenin kimi hizmetlerinin (sağlık, emniyet vs.) vaktinde işlememesi, düzgün işlememesi yahut hiç işlememesi gibi durumlar ve bunlardan ötürü meydana gelen zararların söz konusu olması halinde, idari mercilere ve yargı yoluna başvurulmalıdır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatı, müvekkilin hak ve menfaatlerini koruyarak söz konusu itiraz ve dava süreçlerini yürütmektedir.
 • İdareye yapılan herhangi bir başvuru neticesinde idarenin kişiye dönüş yapmaması ve zımni ret olarak ifade edilen durumun söz konusu olması halinde, Ankara idare hukuku avukatları bu durumda atılması gereken hukuki adımları atmakta ve müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi noktasında gerekli çalışmalarda bulunmaktadır.
 • İdarenin özel sözleşmelerinden doğan davalarda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatları, müvekkilin hak ve menfaatlerini koruyarak süreci idame ettirmektedir.
 • İdari davalar, ilk derece mahkemesi olan idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde görülmeleriyle birlikte kesinleşmiyorsa bölge idare mahkemelerinde istinaf ve Danıştay’da temyiz aşamaları gündeme gelmektedir. Ankara idare hukuku avukatları, söz konusu kanun yollarını da devreye sokarak müvekkilin hak ve menfaatleri doğrultusunda hukuki süreci idame ettirmektedir.

İdare Hukuku Avukatının Önemi

Yazıda Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara idare hukuku avukatının faaliyet alanlarına, iletişim ve ücret bilgilerine, idari dava türlerine ve bunların görüleceği mahkemelere değinilmiştir. Bunların yanında uygulamada merak konusu olan çeşitli hususlara da yer verilmiştir.

İdare hukuku, gerek süreler ve merciler gerekse usuli işlemler bakımından hassasiyet arz eden bir hukuki alandır. Dolayısıyla, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına sürecin Ankara hukuk bürosu avukatından destek alınarak yönetilmesinde fayda vardır.

Eğer İstanbul ve çevresinde idare hukuku avukatı arıyorsanız “İstanbul İdare Hukuku Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.