Ankara Vergi Avukatı

Ankara Vergi Avukatı

Ankara vergi avukatı çalışmaları, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalardandır.

Aşağıda Ankara vergi avukatı ücreti ile iletişim bilgilerine, Ankara vergi avukatı çalışmalarına ve sık sorulan sorulara yer verdik. Dikkatli okumanızı öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara Vergi Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara avukatları, Ankara Söğütözü’nde yer alan avukatlık ofisinden, Ankara ve çevresinde bulunan müvekkillerine Ankara vergi avukatı hizmeti vermektedir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vergi avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekildedir:

 • Vergi uyuşmazlığı hukuki süreç öncesinde ihtimallere göre uzlaşma komisyonu ve vergi davasının değerlendirilmesi,
 • Vergi davalarının açılması ve takip edilmesi,
 • Uzlaşma komisyonu sürecinin takibi,
 • Vergi uyuşmazlıklarında ilgili idari birimlere; pişmanlık, özelge, şikayet, düzeltme, izah vb. işlemlerin yapılması,
 • Vergi incelemesi sürecinde, inceleme memurları ile birebir muhatap olup süreci takip etme,
 • İnceleme işlemlerinde hukuki hata hallerinde bunlara itiraz ve dava işlemleri,
 • Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan suçlarda sanık müdafiiliği,
 • Vergisel süreçte yaşanan hak ihlalleri karşısında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru

vb. vergi hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklarda faaliyetlerini sürdürür.

Ankara Vergi Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara Vergi Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: info@mihci.av.tr

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara Vergi Avukatı Ücreti 2023

Ankara vergi hukuku avukatı ücreti, Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara vergi avukatı ile müvekkil adayı arasında serbest şekilde belirlenir. Vergi hukuku avukatı ücretinde anlaşma yapılırken bir takım özelliklere bakılır. Burada Ankara Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi öne çıkar. 

Genellikle Ankara vergi avukatı ücreti Ankara Barosu tarifesine göre belirlenir. Ancak bahsettiğimiz ve aşağıda tablo olarak yer verdiğimiz bu tarife, vergi hukuku avukatı için bağlayıcı ve kesin nitelik taşımaz. Daha çok yol gösterici özelliğe sahiptir.

Bu nedenle vergi hukuku uyuşmazlığının niteliği, çeşitliliği, zorluğu-kolaylığı, davanın parasal boyutu vb. unsurlar ile birlikte Ankara Barosu’nun tavsiye niteliğindeki tarifesi ele alınır. Ankara vergi avukatı ücreti bu usul ile belirlenmiş olur. Yani Baro tarifesinin altında ya da üstünde bir rakamda anlaşılabilir.

Ankara Barosu 2023 tavsiye tarifesine göre ücretler şu şekildedir:

ANKARA VERGİ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI, 2023 ANKARA VERGİ AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Vergi uzlaşma komisyonu işlemleri,5.500,00 TL,
Vergi mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar,19.315,00 TL,
Vergi mahkemelerinde görülen duruşmasız davalar,16.315,00 TL,
Asliye ceza davaları sanık müdafiiliği,19.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu (duruşmalı),25.625,00 TL,
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu (duruşmasız),15.315,00 TL.

ÖNEMLİ: Tabloda yer alan ücret miktarları kesin nitelikte değildir. Sadece Ankara Barosu’nun yol gösterici tarifesidir. Vergi hukuku uyuşmazlığının kapsamına göre Ankara vergi avukatı ücreti, tabloda yer alan miktardan daha yukarıda veya daha aşağıda olabilir.

Ankara Vergi Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara vergi avukatı ücreti ile iletişim bilgilerinden ve çalışma alanlarından bahsettik. Bunun yanında sık sorulan bazı soruları yanıtlamakta yarar görüyoruz.

Vergi Davaları Ankara’da Ne Kadar Sürer?

Ankara’da vergisel süreçler için farklı süreler mevcuttur:

Ankara’da Vergi İnceleme Aşaması: Yasada sınırlı inceleme için 6 ay, normal inceleme için 1 yıllık süre mevcuttur. Uygulamada genellikle 3-5 ay arasında inceleme tamamlanmaktadır.
Ankara’da Vergi Davası: 8 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanmaktadır.
Ankara’da Vergi Suçları Ceza Davası: 10 ay ile 3 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanmaktadır.

2023 Ankara Vergi Davası Masrafı Ne Kadardır?

Ankara vergi davalarında çok çeşitli masraf kalemleri çıkabilmetedir. Çünkü vergi davaları farklı vergisel işlemleri konu edinir. Ancak genel olarak;

Başvurma Harcı: 80,70 TL,
Gider Avansı: 504,00 TL,
Vekalet Harcı ve Pulu: 29,65 TL,

şeklinde masraf çıkmaktadır.

Ankara Vergi Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Ankara vergi avukatı ücreti; Ankara Barosu tavsiye niteliğindeki tarife etrafında ancak bu tarifeye kesin surette bağlı kalmadan, vergi uyuşmazlığının kapsamı gözönünde bulundurularak müvekkil ile avukat arasında serbest şekilde belirlenir.

Ankara Vergi Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Ankara vergi avukatı ücreti, çoğu zaman vergi uyuşmazlığı sürecinin başında ödenir. Ancak bazı istisna hallerde başlangıçta bir miktar peşinat aldıktan sonra kalan kısım taksitler halinde alınabilir. Örneğin uzun süreli vergisel uyuşmazlıklarda bu durum uygulanabilir. Gene duruma göre vergi incelemesi için ayrı, vergi davası için iki ayrı ücret belirledikten sonra ödemeler ilgili aşama gelince alınabilir.

Ankara En İyi Vergi Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi vergi avukatı, avukatlar arasında kullanılmayan ve TBB meslek etiği kurallarına aykırı bir yakıştırmazdır. Uygulamada daha çok halk arasında, vergi hukuku alanında tecrübe sahibi avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi, kurulmasından bu yana erkin bir şekilde vergi davalarına bakmaktadır.

Ankara’da Vergi Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara’da vergi davaları idari yargının görev alanındadır. Genel olarak çalışmalar şu merciilerde yürütülür:

ANKARA VERGİ UYUŞMAZLIKLARI,İLGİLİ ANKARA MERCİİ,
Vergi inceleme süreciVergi İnceleme Komisyonu,
Vergi davaları,Ankara Vergi Mahkemeleri,
Vergi suçları,Ankara Asliye Ceza Mahkemeleri.

Ankara Vergi Avukatı Nasıl Çalışır?

Ankara vergi avukatı, vergi hukuku süreçlerinde ciddi ve riskli görevler üstlenir. Bu yalnızca alelade bir temsil ilişkisi değildir. Şu şekilde izah edebiliriz;

 • Vergi işlemleri, kişinin temel Anayasal haklarını konu edindiği için bu konuda sürekli olarak yeni bir Danıştay kararı ve yeni bir Anayasa Mahkemesi kararı karşımıza çıkmaktadır. Bu yeni kararlar uygulamadaki problemleri çözmeye yönelik kararlardır. Ancak sürekli eski usule göre hareket eden vergi memurları, süreci gelişigüzel sürdürmekte ve nihayetinde vergi mükellefini, uzlaşma yoluna gitmeye ikna edip dava açtırmayabilmektedir. Bu tür bir hak kaybı doğurabilecek durumun önüne ancak  avukat yardımı ile geçilebilir. Ankara vergi avukatı, vergi inceleme sürecinin her aşamada aktif olarak yer alır, gerekli izahları ve yargı kararlarını öne sürer. Kimi zaman bilinçli olarak vergi memuru işlemlerine itiraz etmez. Ki bu genellikle davada kesin olarak işe yarayacak eksiklikler olmaktadır.
 • Ankara vergi avukatı müvekkilinin yasal haklarını korumak adına hareket eder ve her işlemi için müvekkilden onay alır. Komisyona yapılacak başvuruları da sürekli güncellenen mevzuat ve Danıştay kararları çerçevesinde yapar. 
 • Süreç sonunda uzlaşmaya mı yoksa dava yoluna mı gidilmesi gerektiği konusunda müvekkiline izahta bulunur, risklerle ihtimalleri açıklar. 
 • Dava aşamasına gidilecek olursa çok önemli görevler üstlenir. Şöyle izah etmek gerekirse; özellikle Danıştay’ın son dönemdeki kararları uyarınca vergisel işlemlerin çoğu zaman dava yolunda iptal edildiği görülür. Bu da çoğu zaman vergi memurlarının basit usuli hatalarından ileri gelir. Ankara vergi avukatı, bu hataları yakalayıp dava aşamasında gerektiği yerlerde ileri sürer.

Ankara vergi avukatının süreç içerisinde üstlendiği önemli görevler yalnızca bu sayılanlardan ibaret değildir. Özellikle vergisel işlemler gibi teknik bir alanda anlık gelişen hukuki sorunlara etkin ve uzun vadeli çözüm üretebilmek için avukat yardımı alınmalıdır.

Vergi Avukatı Önemi

Yukarıda Ankara vergi avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışmalarından bahsettik.

Görüldüğü üzere oldukça önemli sonuçları olan ve hukuk  tekniği bakımından fazlaca detayları olan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde Ankara hukuki yardım almadan hareket edildiğinde hak kaybı yaşama riski çok büyüktür. Bu nedenle Ankara hukuk bürosuna danışmadan hukuki sürece girilmemelidir.

DİKKAT: Eğer İstanbul ve çevresinden vergi avukatı arıyorsanız “İstanbul vergi avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.