Emlak Vergisi Muafiyet Şartları ve İadesi

Emlak Vergisi Muafiyet Şartları ve İadesi

Emlak vergisi muafiyet şartları ve iadesi, vergi hukuku kapsamında çok önemli konular arasında yer alır. Gayrimenkul kapsamına giren konular genel olarak aşina olunan düzenlemelerden ibarettir. Ancak emlak vergisi muafiyeti ve iadesi bazı özel şartlara tabi olması nedeniyle toplumda çok bilinmeyen ve bu sebeple merak edilen konular arasındadır.

Yazımızda emlak vergisi muafiyet şartları ve iadesi hakkında bilinmesi gereken genel bilgilerden bahsederek söz konusu sürecin nasıl işlediğini aktardık. Bu nedenle yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Emlak Vergisi Muafiyet Şartları ve İadesi Nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında bir tür yükümlülük olan emlak vergisinden bazı özel şartlar ile ayrı tutulmaya emlak vergisinden muafiyet denir. Emlak vergisinden muaf olunup olunmayacağına karar verilirken ise emlak vergisi muafiyet şartlarının varlığı araştırılmaktadır.

Bir şekilde emlak vergisinin ödenmesinin ardından yine bazı özel koşulların varlığı halinde ödenen emlak vergisinin iadesi kavramı gündeme gelmektedir. Emlak vergisi muafiyet şartları ve iadesine ilişkin hukuki düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu ve Emlak Vergisi Kanununda hüküm altına alınmıştır.

DİKKAT: Emlak vergisi muafiyet şartlarının ve söz konusu verginin iade şartları mevzuatta özel olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle bu konuda hak talebinde bulunacak olanların dikkatle takip etmesi gereken detaylar olduğundan hata ile veya ihmalen yapılacak yanlışlar ile hak kaybının önüne geçilmesi için sürecin başından sonuna kadar mutlaka uzman bir vergi avukatından yardım alınmalıdır.

Emlak Vergisi Muafiyet Şartları Nelerdir?

Herhangi bir arazi ya da taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı bulunanlar ile taşınmaza ilişkin intifa hakkı gibi bazı özel haklara sahip olanlar Vergi Usul Kanunu uyarınca emlak vergisi ödemekle mükelleftir. Ancak belirli şartların varlığı halinde emlak vergisinden muaf tutulmak mümkündür.

Muaf tutulacak kişinin hizmet karşılığında elde ettiği ücret geliri, tarımsal faaliyete ilişkin gelir, menkul ve gayrimenkul geliri, sınai ve mesleki faaliyetten elde edilen gelir, ticaretten elde edilen gelir ve faiz ve temettü geliri ve bunlara benzer gelirinin olmamasıdır. Bununla birlikte kişinin aldığı gelir, sosyal güvenlik kurumunca verilen ölüm ve maluliyet, dul, yetim, emekli aylığı kapsamında ise emlak vergisinden muaf tutulabilir.

Ancak bazı durumlarda muafiyetten yararlanmak mümkün olmamaktadır. Bu durumlar;

  • Her ne kadar bir evi olması nedeniyle muafiyet şartlarını yerine getirmiş olan kişi, gelir getirmeyen arazi, arsa veya işyeri olması sebebiyle emlak vergisinden muaf tutulabilse de kişinin sahibi olduğu arazi, arsa veya işyerinden gelir elde edilmesi halinde muafiyet söz konusu olmayacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, emlak vergisinden muafiyetin yalnızca konutlar açısından geçerli olmasıdır.
  • Bir diğer muafiyetten yararlanamama şekli ise emekli kişinin sahibi bulunduğu yalnızca bir konut varsa ve bu konutu işyeri olarak kullandırmak adına kiraya veriyorsa emlak vergisinden muaf olunamaz.
  • Benzer şekilde emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler açısından da emlak vergisinden muafiyet söz konusu olmamaktadır.
  • Senenin belirli zamanlarının geçirildiği yayla evi, dağ evi veya yazlık olarak kullanılan evler için vergiden muafiyet sağlanamamaktadır. Böyle bir durumda emlak vergisinden muaf tutulabilmek için kişinin senenin tamamını söz konusu evde geçirmesi gerekir.

Emlak Vergisinden Muaf Olmak için İstenen Belgeler

Emlak vergisinden muafiyet şartlarını taşıyan kişiler, geliri olmadığına ilişkin belge ile yerleşim yerine bağlı olan belediye mali hizmetler müdürlüğüne hazırlayacağı dilekçe ile başvuru yapabilmektedir.

Ölüm ve maluliyet, yetim, dul veya emekli aylığı olarak gelir elde eden kişiler ile gazi ve şehitlerden dul veya yetim kalanlar ve engelli kişiler, hazırlayacakları bir dilekçe ve gerekli diğer evraklar ile yazılı olarak başvuruda bulunabilmektedir.

Esasen belirtmemiz gerekir ki toplanması gereken evraklar ve hazırlanacak dilekçeler her somut olayın özelliğine göre değişkenlik gösterecektir. Hatalı bir başvuru ile hak kaybı yaşamamak adına önce avukata sormak her zaman önerilir.

Emlak Vergisinden Muaf Olanlar Kimlerdir?

Emlak vergisi muafiyet şartlarının oluşması halinde aşağıda sayılan kişiler emlak vergisinden muaf olan kişilerdir. Bu kişiler;

  • Konutun brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmemesi kaydıyla Türkiyede tek taşınmazı bulunanlar
  • Tek konutta intifa hakkına sahip olanlar
  • Bakmakla yükümlü olduğu kişisi olanlar ile 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç; geliri olmadığını belgeleyenler ve gelirlerinin sosyal güvenlik kurumunca verilen ölüm ve maluliyet, yetim, dul, emekli aylığı alanlar
  • Gaziler
  • Şehitlerin dul eşleri veya yetim çocukları
  • Engelli kişilerdir.

Emlak Vergisi İadesi

Yukarıda belirttiğimiz emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıdığı halde bir şekilde bu vergiyi ödemiş olan kişiler, vergiyi ödedikleri tarihten itibaren beş yıl içinde Vergi Usulu Kanunu 120. maddesi uyarınca yersiz ödenen bu parayı geri alabilmektedir.

Yersiz ödenen emlak vergisinin iade alınabilmesi için ilgilinin vergiye konu taşınmaz, arsa veya arazinin bulunduğu yerdeki belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne, emlak vergisinden muaf oldukları halde sehven ödeme yaptıklarını bildirerek düzeltme başvurusunda bulunmaları gerekir. Kişinin bu talebi doğrultusunda gerçekten de muafiyet koşulları sağlanmış ise talebin kabul edilerek iadenin yapılmalıdır.

Ancak muafiyet şartlarının varlığına rağmen düzeltme talebi reddedilmiş ise belediye başkanlığına şikayet yolu açıktır. Bu halde kişinin şikayet başvurusunda bulunması gerekir. Belediye başkanlığına yapılan şikayetten de olumsuz sonuç alınması üzerine reddedilme tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili kılınan Vergi Mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

Burada açılacak olan davanın hukuki niteliği iptal davasıdır. Kişinin iade talebine karşı idarenin cevapsız bırakma veya reddetme şeklindeki işleminin iptali için dava açılır. Benzer şekilde kişi emlak vergisinden muaf olmasına rağmen muaf tutulmaması karşısında da sırf bu işleme karı iptal davası açabilir. Bununla ilgili detaylar için “iptal davası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçesi ve Emlak Vergisi İade Dilekçesi Örneği

Emlak vergisi muafiyet dilekçesi veya emlak vergisi iade dilekçesinin hazırlanması istenilen sonuca ulaşılması bakımından oldukça önemlidir. Hazırlanacak olan dilekçelerin hangi konuda düzenlendiğine göre farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  Emlak vergisi muafiyet dilekçesi ve emlak vergisi iade dilekçesinin  yaşanan her olay bakımından ayrı incelenerek özenle hazırlanmalıdır. Aksi takdirde emlak vergisi muafiyet veya emlak vergisi iadesi konusunda menfaati bulunanlar, hak kaybı yaşayabilecektir.

ÖNEMLİ: Emlak vergisi muafiyet şartlarının oluşup oluşmadığı veya emlak vergisinin iadesi durumlarında alanında uzman bir gayrimenkul avukatı ile bu süreci yürütmek maddi ve manevi her türlü hakkın kaybını engelleyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda emlak vergisi muafiyet şartları ve iadesi hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Bunun haricinde sıkça karşılaştığımız bazı sorular vardır. Bu soruların bir kısmını cevaplandırmakta yarar görüyoruz.

Emlak Vergisi Nedir?

Herhangi bir taşınmazın yahut arazinin maliki olan veya bunlar üzerinde intifa hakkına sahip olan kişilerin ödemesi gereken bir vergi türüdür.

Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Emlak vergisinden muaf olabilmek için bir gelir sahibi olmamak gerekir. SGK tarafından verilen emekli, maluliyet vs. gibi aylıklar değerlendirmeye alınmaz, bu kapsamda gelir olarak sayılmazlar.

Emlak Vergisinden Kimler Muaf Olabilir?

Türkiye’de boyutu 200 metrekareyi geçmeyen tek taşınmazı bulunanlar, tek bir konutta intifa hakkı sahibi olanlar, bir geliri olmadığını belgeleyenler (bakmakla yükümlü oldukları bir kişisi olanlar ve 18 yaşından küçükler istisna), gaziler, şehitlerin dul eşleri ile yetim çocukları ve engelli olan kişilerdir.

Emlak Vergisi Muafiyetinin İstisnaları Nelerdir?

Sahip olduğu tek konutu kiraya verecek veya işyeri olarak kullandıracak olanlar, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden kişiler, yılın tamamının değil belli bir bölümünün geçirildiği evlerin sahibi olan kişiler emlak vergisinden muaf olmazlar. Emlak vergisinden muafiyet yalnızca konutlar kapsamında olur.

Emlak Vergisinin İadesi Nasıl Mümkün Olabilir?

Eğer emlak vergisini ödeyen kişi vergiyi ödediği tarihte aslında muafiyet kapsamındaki kişilerden olduğunu ve gerekmediği halde bu vergiyi ödediğini fark ederse geriye dönük 5 yıl içinde ödediği meblağı geri alabilir. Bu, belediyeye yapılacak hukuki bir başvuru ile sağlanır.

Emlak Vergisi İadesi Talebi Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Kişi emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıyor olmasına rağmen iade talebi reddedilmişse belediye başkanlığına itiraz edip bu itirazında olumsuz netice alması karşısında Vergi Mahkemesinde 30 gün içinde iptal davası açabileceği gibi belediyeye itiraz etmeksizin doğrudan iptal davası da açabilir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda emlak vergisi muafiyet şartları ve iadesi nedir, emlak vergisinden muaf tutulanlar kimlerdir gibi merak edilen önemli hususları detaylı olarak aktardık.

Belirtmek gerekir ki yaşanan her somut olay açısından izlenecek yol değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle her olay kendi kapsamında değerlendirilmelidir.

Bu nedenle bu sürecin düzgün bir şekilde başlatılıp istenilen şekilde sonuca varması için uzman bir gayrimenkul avukatından hukuki danışmanlık almakta yarar vardır. Aksi takdirde hatalı veya ihmali işlemler sonucu istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya kalınabilir.