İstanbul Vergi Avukatı

İstanbul Vergi Avukatı

İstanbul vergi avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından etkin bir şekilde yürütülen çalışmalar arasındadır.

Aşağıda İstanbul vergi avukatı ücretine ve iletişim bilgilerine, Ankara vergi avukatı faaliyetlerine ve sık sorulan soruların cevaplarına değindik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk İstanbul Vergi Avukatı Faaliyetleri

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul avukatları, İstanbul Mecidiyeköy bölgesinde yer alan ofisinden, İstanbul ve çevresinde bulunan müvekkillerine vergi avukatı hizmeti vermektedir. 

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul vergi hukuku avukatı çalışmaları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Vergisel süreç öncesinde ihtimallere göre uzlaşma komisyonu veya vergi davasının değerlendirilerek yol haritası çizilmesi,
  • Vergi dava dilekçelerinin ve eklerinin hazırlanarak vergi davasının açılması ve takibi,
  • Vergi uzlaşma komisyonu sürecinin etkin takibi,
  • Vergisel süreçlerde idari birimlere; pişmanlık, özelge, şikayet, düzeltme, izaha katılma vb. işlemlerin yapılması,
  • Vergsel süreçlerde, inceleme memurları ile birebir muhatap olup süreci yakından takip etme, gerekli itirazları yapma ve davaları açma,
  • Vergi Usul Kanunu düzenlemelerinde yer alan vergi suçlarında asliye ceza sanık müdafiiliği,
  • Vergi incelemesi ve diğer süreçlerde temel hak ihlali yaşanması halinde AYM’ye bireysel başvuru

vb. vergi hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda çalışmalarını sürdürür.

İstanbul Vergi Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: Ortaklar Cad. No: 14, Kat: 4, Daire: 7, Mecidiyeköy Şişli / İstanbul.

İstanbul Vergi Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

İstanbul Vergi Avukatı Ücreti 2023

İstanbul vergi avukatı ücreti, Mıhcı Hukuk İstanbul vergi hukuku avukatı ile müvekkil arasında serbest şekilde belirlenir. Vergi avukatı ücretinde anlaşılırken bazı unsurlara bakılır. Burada İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki yol gösterici ücret tarifesi önem taşır. 

Uygulamada genel olarak İstanbul vergi avukatı ücreti İstanbul Barosu tarifesine göre belirlenir. Ancak bu tarife vergi hukuku avukatı için bağlayıcı nitelik taşımaz. Yalnızca yol gösterici niteliktedir. 

Bu nedenle vergi uyuşmazlığının niteliği, yapılacak işlerin çeşitliliği, sürecin parasal karşılığı vb. unsurlar ile İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki tarifesi birlikte ele alınır. Bu şekilde avukat ücreti belirlenmiş olur. Dolayısıyka tarifenin altında ya da üstünde bir rakamda anlaşılabilir.

İstanbul Barosu 2023 tavsiye tarifesine göre ücretler şu şekildedir:

İSTANBUL VERGİ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI,2023 İSTANBUL VERGİ AVUKATI ÜCRETİ (BARO TAVSİYESİ),
Vergi uzlaşma komisyonu işlemleri,26.000,00 TL,
Vergi mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar,35.000,00 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık tutarının %15’i,
Vergi mahkemelerinde görülen duruşmasız davalar,35.000,00 TL,
Asliye ceza davaları sanık müdafiiliği,44.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu (duruşmalı),35.000,00 TL,
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu (duruşmasız),30.000,00 TL.

ÖNEMLİ: Tabloda yer alan rakamlar kesin ve değişmez değildir. Sadece İstanbul Barosu’nun tavsiyesidir. Vergi hukuku uyuşmazlığının niteliğine göre İstanbul vergi avukatı ücreti, tabloda yer alan miktardan daha yüksek veya daha az olabilir.

İstanbul Vergi Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda İstanbul vergi avukatı ücreti ile iletişim bilgilerine yer verdik. Ayrıca sık sorulan bazı soruları da burada yanıtlayacağız.

Vergi Davaları İstanbul’da Ne Kadar Sürer?

İstanbul’da vergi hukuku aşamaları için farklı süreler mevcuttur:

İstanbul’da Vergi İnceleme Aşaması: Yasada sınırlı inceleme için 6, normal inceleme için 1 yıllık süreler vardır. Uygulamada İstanbul’da genellikle 4 ile 8 ay arasında inceleme işlemleri tamamlanır.
İstanbul’da Vergi Davası: 10 ay ile 2 yıl arasında süreç genellikle tamamlanır.
İstanbul’da Vergi Suçları Ceza Davası: 1 ile 3 yıl arasında süreç genellikle tamamlanır.

İstanbul Vergi Davası Masrafı 2023 Yılında Ne Kadardır?

İstanbul vergi davalarında dava konusuna göre değişen ek masraflar gerekebilir. Ancak genel olarak 2023 İstanbul vergi davası masrafları;

Başvurma Harcı: 80,70 TL,
Gider Avansı: 504,00 TL,
Vekalet Harcı ve Pulu: 29,65 TL,

şeklindedir.

İstanbul Vergi Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul vergi avukatı ücreti, müvekkil ile avukat arasında serbest şekilde belirlenir. Burada İstanbul Barosu tavsiye edilen avukatlık ücret tarifesi öne çıkar. Ancak bu tarife İstanbul vergi avukatı için bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde olduğundan; somut uyuşmazlığın kapsamı vs. birlikte dikkate alınarak ücret anlaşması yapılır. Yani tarifenin altında veya üstünde bir rakam gündeme gelebilir.

İstanbul Vergi Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul vergi avukatı ücreti, hukuki sürecin başında ödenir. Ancak bazı istisna hallerde başlangıçta bir miktar peşinat alındıktan sonra kalan kısım taksitlere bölünebilir. Örnek olarak uzun sürecek işlemler için bu uygulanabilir. Bunun haricinde vergi inceleme süreci için ayrı sonrasında vergi davası için ayrı ücret belirlenebilir.

İstanbul En İyi Vergi Avukatı Nasıl Bulunur?

İstanbul en iyi vergi avukatı şeklinde avukatlar arasında yaygın bir kullanım söz konusu değildir. Çünkü bu yakıştırma TBB meslek etiği kurallarına aykırıdır. Bu daha çok halk arasında, vergi davalarında uzmanlaşmış avukatlar için kulllanılan bir tabirdir. Mıhcı Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana vergi davalarında aktif ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

İstanbul’da Vergi Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da vergi davaları genel olarak idari yargıda görülür. Ancak bu durumu şu şekilde tablolaştırabiliriz:

İSTANBUL VERGİ UYUŞMAZLIKLARI,İLGİLİ İSTANBUL MERCİİ,
Vergi inceleme süreciVergi İnceleme Komisyonu,
Vergi davaları,İstanbul Vergi Mahkemeleri,
Vergi suçları,İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri.

İstanbul Vergi Avukatı Nasıl Çalışır?

İstanbul vergi avukatı, vergisel süreçte önemli ve kritik süreçler üstlenir. Bu sadece basit bir vekalet ilişkisi değildir. Şöyle ki;

  • Vergi hukuku kişinin direkt olarak temel Anayasal haklarını konu edindiği için bu konuda neredeyse her hafta yeni bir Danıştay kararı ve yeni bir Anayasa Mahkemesi kararı çıkmaktadır. Bu yeni kararlar sürekli olarak uygulamadaki problemleri çözmeye yönelik kararlardır. Ancak eski usule alışmış vergi memurları, süreci gelişigüzel sürdürmekte ve nihayetinde vergi mükellefi, uzlaşma yoluna gitmeyi kabul edip dava açmamaktadır. Bu tür bir durumun önüne geçecek kişi İstanbul vergi avukatıdır. İstanbul vergi avukatı inceleme sürecinde her aşamada yer alır, gerekli izahları ve yargı kararlarını öne sürer. Müvekkilin yasal haklarını savunur. Komisyona yapılacak başvuruları da sürekli güncellenen yasal düzenlemeler ve yüksek mahkeme kararları uyarınca yapar. 
  • Gene İstanbul vergi avukatı, süreç sonunda uzlaşmaya mı gidilmesi gerektiği yoksa dava yoluna mı gidilmesi gerektiği konusunda müvekkilini bilgilendirir. Çeşitli ihtimalleri izah eder. Riskleri ortaya koyar. 
  • Dava aşamasında da avukatın rolü çok büyüktür. Şöyle ki; özellikle Danıştay’ın son dönemdeki yeni kararları doğrultusunda vergisel işlemlerin çoğu zaman dava yolu ile iptal edildiği görülmektedir. Bu da çoğu zaman vergi memurlarının basit usuli hatalarından ileri gelir. İstanbul vergi avukatı, bu hataları yakalayıp davada ileri sürecektir.

İstanbul vergi avukatının süreç içerisindeki rolü ve önemi sadece bu sayılanlardan ibaret değildir. Bunlar birkaç örnektir. Özellikle vergi hukuki gibi teknik bir alanda anlık gelişen problemlere etkili çözüm üretebilmek adına avukat ile çalışılmalıdır.

Vergi Avukatı Önemi

Yukarıda İstanbul vergi avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve çalışma alanlarından bahsettik.

Görüldüğü üzere İstanbul vergi avukatı çalışmaları, vergi mükellefleri için oldukça kritiktir. Vergi inceleme aşamaları ve diğer vergisel süreçler avukat yardımı alınarak tepeden tırnağa incelenmeli ve itiraz ve iptal işlemleri buna göre yapılmalıdır. 

Aksi halde gereksiz yere hak kaybı yaşanabilir. Bu nedenle İstanbul hukuk bürosuna danışmadan hareket edilmemelidir.

DİKKAT: Eğer Ankara ve çevresinden vergi avukatı arıyorsanız “Ankara vergi avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.