Forex Dolandırıcılığı (Forex Davaları)

Forex Dolandırıcılığı (Forex Davaları)

Forex dolandırıcılığı uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir haksız kazanç halidir. Yasadışı forex firmalarının bu kötüniyetli uygulamaları karşısında çeşitli aşamalardan oluşan forex davaları açmak mümkündür. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki yasal forex firmalarının da hukuka aykırı, haksız işlemleri karşısında dava veya icra takibi süreci işletilebilir.

Yazımızda forex dolandırıcılığı ve forex mağdurlarının izlenmesi gereken hukuki yollara bazı detayları ile birlikte yer verdik. Oldukça önemli aşamaları ve aynı önemde sonuçları olan bu konu hakkında sağlıklı bilgi edinebilmek için yazımızı dikkatli okumanızı öneririz.

Forex Davaları Nedir?

Forex dolandırıcılığı karşısında, yaşanan haksız olayın türüne ve özelliklerine bağlı olarak izlenebilecek çeşitli hukuki süreçlerin bütününe forex davaları denir.

Burada forex davaları dediğimiz zaman bunun içine, alacak davaları, menfi tespit davaları, icra takipleri, suç duyuruları ve ceza davaları, arabuluculuk görüşmeleri vs. bir çok hukuki süreç dahildir. Bu işlemlerin detayına aşağıda yer vereceğiz.

DİKKAT: Burada önemli olan somut olayın doğru bir şekilde değerlendirilerek izlenmesi gereken hukuki süreci ihtimallere göre doğru planlayabilmektir. Bu nedenle bu alanda çalışmış bir forex avukatı ile doğru yol planlanmalıdır.

Forex davalarında bir çok mevzuat hükmü gündeme gelmektedir. Bunların en başında 6363 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 28704 (Resmi Gazete) sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ düzenlemeleri gelir. Ardından Türk Ceza Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Ticaret Kanunu vs. mevzuat düzenlemeleri somut olayın özelliklerine göre gündeme gelecektir.

Forex Dolandırıcılığı Nedir?

Yasadışı forex firmalarının çeşitli ikna yöntemleri ile kişileri kandırarak, kurdukları sisteme para çekmeleri ve nihayetinde kişiyi zarara uğratarak mağdur etmelerine forex dolandırıcılığı denir.

Normal forex işlemlerinde Devlet nezdinde yatırımcı şahsa güvenli bir alışveriş olabilmesi için bir takasbank hesabı açılmaktadır. Kişi e-devletten kaldıraçlı sistem sorgusu yaptığında takasbank hesabı yoksa bu durum, yaptığı yatırımın aslında gerçek bir forex yatırımı olmadığı anlamına gelecektir.

Forex dolandırıcılığı aslında bu anlamda kişiye bir şeylere yatırım yapıyormuş zannı verilerek sürekli para yatırmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde SPK (Sermaye Pisayası Kurulu)’nın ilgili mevzuatlarına uyulmayarak sürekli bir kaybediyor izlenimi verilir ve piyasa koşulları gereği kişi sürekli kaybettiğine de inandırılır. Bundan dolayı da sürekli yeni gönderilere yeni yatırımlara dahil edileceği vaadi ile sistemin içerisine iyice çekilir.

Forex dolandırıcılığında yasal forex işlemlerindekine benzer şekilde kişiye bir danışman atanmaktadır. Bu danışmanlar kişiye “yatırımını şuraya yap, buraya yap, biz sana yardımcı olacağız” şeklinde vaatlerde bulunarak kişinin sistemde kalmasını ve o kişiden daha çok haksız kazanç elde edilmesi için çalışmaktadır.

Burada makas ve kaldıraç sistemlerine uyulmamasından ötürü kişi normal piyasa koşullarına göre çok fazla zarara uğratılarak mağdur edilmektedir. Bu durum kişiye piyasa koşulları gereği bu paranın kaybedildiği şeklinde lanse edilmekte ve sonrasında bu parayı “şu şekilde kurtarabiliriz, şu yatırım ağı çok gelişecek” vs. gibi vaatlerle mağdur kişi yeni kayıplara hazırlanmaktadır. Forex dolandırıcılığında kişiye ilk başlangıçta kazanç sağlıyormuş gibi görünür. Yatırımı, danışmanın verdiği tüyolar sayesinde bir miktar artmış gibi görünür.

Kişi bu kazançı çekmek istediğinde agresif, ısrarcı ve ikna edici yöntemlerle kişiye paranın o an çekilmemesi gerektiği, o yatırımın çok daha değerleneceği vs. şekilde yönlendirme ile daha fazla para yatırması sağlanıyor. Kişi en son artık bu işten kazanç elde edemeyeceğine tam kanaat getirene kadar kişinin parası alınmakta ve forex dolandırıcılığı en son o anda anlaşılmaktadır.

SPK mevzuatı uyarınca aracı kurumlarca kişilerden alınan teminatların müşteri bazında takip edilmesi, bildirilmesi ve Takasbank nezdinde kaydının tutulması zorunludur. Kaldıraçlı işlemlere ilişkin kişilerden teminat olarak alınan miktarların, en geç ertesi iş gününe kadar Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerine uygun olarak raporlanması ve yatırılması gerekir. Bu firmaların SPK’dan lisanslı olmalalarından ve kötüniyetli olmalarından ötürü bu yükümlülüklerine uydukları görülmez.

Forex Kullanmak Suç Mu: Yasal forex sitelerinde işlem yapmak elbette ki suç değildir. Yasadışı forex sitelerine yatırım yapmak da özellikli bir durum olmadığı sürece suç değildir. Bu siteler çoğu zaman hile ile hareket etmekte ve kişileri mağdur etmektedir. Burada hukuki sürece girişecek olan kişilerin yasadışı forex sitelerinde işlem yapmış olması endişe konusu olmamalıdır. Ancak gene de somut olayın deneyimli bir avukata sorarak değerlendirilmesinde yarar vardır.

Forex Dolandırıcılığı Karşısında Mağdurlar Ne Yapmalıdır?

Forex dolandırıcılığı karşısında çeşitli hukuki süreçler yönetmek mümkündür. Burada genel olarak; icra takibi, savcılık suç duyurusu, ihtarname göndermek, tüketici hakem heyetine başvurmak, tüketici mahkemesine başvurmak, menfi tespit davası açmak vs. bir çok hukuki süreç gündeme gelebilir. Bunun değerlendirmesi için forex dolandırıcılığı konusunda deneyimli avukatlarla çalışmak gerekir.

Forex Para İadesi Sağlanabilir Mi: Forex dolandırıcılığı karşısında izlenecek yolun doğru tespit edilmesi ve işlemlerin sıkı takibi karşısında çoğu zaman para iadesi sağlanmaktadır. Genel olarak paravan şirketlerle karşılaşılsa da muhakkak muhatap olacak kişiler tespit edilebilmekte ve para iadesi kimi zaman kısmen kimi zaman tamamiyle sağlanabilmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki forex para iadesi hiçbir zaman garanti değildir. Bu tamamen somut olayın özelliklerine bağlıdır.

ÖNEMLİ: Yasadışı forex işlemlerinde genellikle kullanıcı ile online ortamda “Kaldıraçlı Alım Satım Alım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi” gerçekleştirilmektedir. SPK mevzuatı kapsamında bu sözleşmenin de detaylı bir şekilde ele alınması önem taşır.

Forex Dolandırıcılığı Savcılık Şikayeti

Forex dolandırıcılığı karşısında bahsedilebilecek ilk imkan savcılık suç duyurusu olacaktır. Burada önemli olan suç duyurusunda gerek SPK mevzuatı gerek se TCK hükümleri uyarınca süreci ve kişinin haklılığını delilleri ile doğru bir şekilde ortaya koyabilmektir. Savcılığın süreci ciddiye alması adına delillerin ve izlenecek yolun net bir şekilde dilekçede yer alması önemlidir.

Forex şikayetindeki en temel suç TCK 157 ve TCK 158 düzenlemesinde yer alan dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıdır. Tabi buna ek olarak ilgili firmaların çok çeşitli mevzuata aykırı davranışları tespit edilebilir. Forex şikayetine muhakkak bunlar toplu bir şekilde konu edilmelidir ki sonuç alınabilsin.

ÖNEMLİ: Kişinin hile ile zarara uğratılması sürecinde, iletişime geçtiği danışmanlar, muhatap olduğu firma ve yöneticileri, para gönderdiği banka hesapları sahipleri vs. muhatap alınabilecek her kişi ve bilgi, mevzuata uygun şekilde ve gereken sırada dilekçede yer almalıdır ki süreç istenen şekilde sonuçlanabilsin. Banka dekontları, ticaret sicil gazetesi ve takasbank kayıtları, özellikle whatsapp yazışmaları (uygulamada genellikle whatsapp kullanılmaktadır) var varsa diğer deliller hukuki zemini doğru bir şekilde oluşturularak savcılığa bildirilmelidir.

Dolandırıcılık davalarında mağdurun zararının giderilmesi halinde hükmedilecek cezada indirime gidilmektedir. Bu da forex para iadesi anlamında olumlu bir durumdur. Bunun için etkin bir suç duyurusu yapılmalıdır.

Forex Şikayeti Nereye Yapılır: Forex şikayeti savcılığa yapılacaktır. Bu şikayetin bir anlık korku ile kolluğa (polise) yapılması sürecin yavaş ve eksik ilerlemesine neden olabilir. Ayrıca tüm dosya evrakları temin edilip o şekilde başvuru yapılmalıdır. Aksi halde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yani takipsizlik kararı verilebilir. Burada yapılacak en sağlıklı şey forex alanında deneyimli avukatlarla çalışarak gerekli suç duyurusunun avukat vekaleti ile yapılması olacaktır. Aksi halde kişi haklı iken hak kaybı yaşayabilir.

Forex Dolandırıcılığına Karşı İcra Takibi

Somut olay incelendikten sonra avukat tarafından eğer icra takibinin sonuç verebileceğine kanaat getirilirse forex para iadesi için icra takibi de yapılabilir. Burada önemli olan karşı taraf firmanın iyi bir şekilde incelenmesi, kayıtlarına bakılması, havale/eft yapılan hesapla ilişkilendirilmeleri vs. değerlendirmelerdir.

Belirtmemiz gerekir ki forex dolandırıcılığı söz konusu olduğunda genel olarak ihtiyati haciz şartları da sağlanmış olacaktır. Bu nedenle icra takibindeki yavaş ilerleyen süreç, ihtiyati haciz kararı alarak hızlandırılabilir. İlgili banka hesabına yahut firmanın banka hesaplarına, diğer malvarlıklarına ihtiyati haciz konabilir. Bu şekilde karşı tarafın mal kaçırmasının da önüne geçilmiş olur.

Menfi Tespit Davası ve Alacak Davası

Menfi tespit davası, kişinin borçlu olmadığına dair mahkemeden tespit hükmünün alınabilmesi için açılan davadır. Alacak davası da bir tespit davası değil, bir alacağa hükmedilmesi beklenen dava türüdür.

Forex dolandırıcılığı karşısında kimi zaman menfi tespit davası veya alacak davası açmak söz konusu olabilir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu somut olayın özelliklerine göre tespit edilecektir. Menfi tespit davası genel olarak yasal forex sitelerine karşı açılmaktadır. Bunun detayına aşağıda değineceğiz.

Forex Para İadesi İçin Chargeback Başvurusu: Forex işlemlerinde somut olayın özelliklerine göre bankaya yapılacak chargeback başvurusu ile para iadesi sağlanabilir. Genellikle kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu durum söz konusu olsa da uygulamada forex dolandırıcılığı çoğu zaman havale/eft ile gerçekleşmektedir. Konu ile ilgili olarak “banka chargeback başvurusu” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine Başvuru

Tüketici hakem heyeti başvurusu, genellikle düşük rakamlar için söz konusu olmaktadır. Gene burada da karşı taraf firmadan sonuç alınabileceğine dair kanaat oluşursa bu başvuru yapılmalıdır.

Uygulamada en etkili yol savcılık suç duyurusu ve icra takibidir ancak tüketici mahkemesinde açılacak davalar yahut tüketici hakem heyeti başvurularından olumlu sonuç alındığı da olmaktadır. Konu ile ilgili olarak “tüketici mahkemesi” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yurtdışı Forex Mağdurları Ne Yapmalı?

Forex piyasasının hukuki denetimi her ülkenin kendi mevzuatına göre olur. Yurtdışı forex mağdurları için öncelikle uygulanacak hukukun tespiti ve hangi ülkede hukuki süreç yürütüleceğinin belirlenmesi gerekir.

Türkiye’de forex piyasasının denetimi SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmaktadır. Yasadışı forex siteleri genellikle yurtdışı kaynaklı lisans sahibi olmakta yahut bu lisansa dahi sahip olmamaktadır.

SPK’nın yurtdışı kaynaklı lisansa sahip firmalara yaptırım uygulaması mümkün değildir. Bu nedenle burada izlenecek olan yolun tespiti ayrıca önem taşımaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz suç duyurusu ve icra takibi, bu firmaların Türkiye’de herhangi bir şekilde muhatap alınabilecek kişileri için gündeme gelebilir.

Yasal Forex Firmalarına Karşı Dava

Uygulamada en çok uyuşmazlık yasadışı (illegal) forex firmaları açısından doğsa da yasal forex firmaları da kişilerle hukuki problem yaşayabilmektedir. Yasal forex firmaları SPK mevzuatına aykırı hareket ederek kişilerin haklarını ihlal edebilmektedir.

Yasal forex firmalarına karşı işletilecek süreç genel olarak daha net daha belirlidir. Burada da SPK mevzuatına aykırılıklardan ötürü suç duyurusu söz konusu olabileceği gibi icra takibi ve ihtiyati haciz de söz konusu olabilir.

Uygulamada alacak davası ve menfi tespit davaları en çok yasal forex firmalarına karşı açılmaktadır. Zira bunlar yasal kuruluşlar olup alacak ve menfi tespit davaları için daha elverişlidirler. Gene uyuşmazlığın özelliğine göre tüketici hakem heyetine yahut tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Genellikle bu kuruluşlar mevzuata aykırı şekilde, kişileri borçlu gösterip ödeme yapmayabilmektedir. Yahut mevzuat gereği hakkı olmayan masraf kalemleri çıkarabilmekte veya ödeme yapmak için vade koyabilmektedir. Konu ile ilgili olarak “menfi tespit davası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Yasal yani SPK’dan lisanslı forex firmalarına karşı izlenebilecek en etkili yollardan biri Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne yapılacak başvurudur. Çünkü yasal firmalar SPK’dan lisanslıdır ve SPK denetimi altındadır.

Sonuç Olarak Forex Mağdurlarının Dikkat Etmesi Gerekenler

Yukarıda forex dolandırıcılığı ile ilgili genel hukuki süreçten ve forex davalarından bahsettik. Görüldüğü üzere oldukça önemli sonuçları olan ve aynı önemde hukuki zemini ve detayları olan bir süreçtir.

Bu nedenle forex mağdurları için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, gecikmeksizin daha fazla hak kaybına neden olmamak adına deneyimli avukatlardan hukuki destek talep etmek olacaktır. Avukata danışmadan sürdürülen bir forex davası, daha fazla hak kaybına yol açabilecektir. Bu nedenle bir forex avukatından hukuki danışmanlık almak her zaman önerilir.