Araç kiralama sözleşmesi örneği

Araç Kiralama Sözleşmesi Örneği

Araç kiralama sözleşmesi örneği ile araç kiralama sözleşmesi talebinde bulunulabilir. Araç kiralama sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “araç kiralama sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Araç Kiralama Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki araç kiralama sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ 
 1. TARAFLAR:
KİRAYA VERENİN 
ADI VE SOYADI (UNVANI) 
ADRESİ 
VERGİ DAİRESİ 
VERGİ NUMARASI 
TELEFON                 
ARAÇ PLAKA NO 
ARAÇ MODEL/MARKA 
 • Bundan böyle “Kiraya Veren” olarak anılacaktır. 
KİRALAYANIN 
ADI VE SOYADI (UNVANI) 
ADRESİ 
VERGİ DAİRESİ 
T.C. KİMLİK NUMARASI 
TELEFON NUMARASI 
 • Bundan Böyle “Kiralayan” olarak anılacaktır.
 1.  KİRA BEDELİ:
AYLIK KİRA BEDELİ 
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
 • ……………… plaka numaralı …… marka otomobilin kiralayana kiraya verilmesidir.
 1. SÖZLEŞME İÇERİĞİ:
 • Bu iki sayfadan meydana gelen sözleşme, tarafların yükümlülüklerini ve aracın kiralanması ile ilgili koşulları içerir.
 1. TAAHHÜTNAME:
 • Sözleşmenin tarafı olan kiralayan ve kiracı, karşılıklı olarak yükümlülüklerini taahhüt ederek ve birbirlerinin kabulünü alarak işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.
 1. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:
 • Kiralayan, aracın tüm işlevlerini işler durumda kiracıya devretmiştir.
 • Aylık kira ücreti her ayın …….’ine kadar ödenmelidir.
 • Sözleşme başlangıcından itibaren aracın meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, tamir ve yakıt masrafları kiracıya aittir. Hiçbir koşulda, masraflarla ilgili olarak kiralayıcıdan ücret talep edilmeyecektir. Kiracı, aracın en iyi şekilde korunması için gerekli tedbirleri alacak ve zamanında tüm bakımlarını yaptıracaktır.
 • Kiralanan aracın yakıt, bakım-tamir, lastik masrafları, park, garaj ücretleri, araç vergisi, resim ve harçları kiralayan tarafından karşılanacaktır. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası primleri kiracıya aittir.
 • Kiralanan aracın kullanımı nedeniyle kiralayıcı ve üçüncü taraflarca doğan her türlü zarar, hasar ve cezalardan kiracı sorumludur.
 • Üçüncü taraflara ve araçtaki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi masrafları aracın zorunlu trafik sigortası sınırları dahilinde olacaktır. Bu sınırları aşan maddi zararlar ve manevi zararlar da dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm yasal ve cezai sorumluluklar ve yükümlülükler kiracıya aittir.
 • ……. aylık kira bedeli peşin ve nakit olarak kiracıdan alınmıştır.
 1. SÖZLEŞME SÜRESİ:
 • Bu sözleşme, belirtilen sözleşme tarihi itibariyle başlayacak olup, taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak …… ay süreyle geçerli olacaktır. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması veya iptal edilmesi, tarafların mütabakatına tabidir. Tarafların aksini kararlaştırmadığı sürece, sözleşme bitiş tarihinde re’sen …… ay süreyle uzamış sayılır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. UYUŞMAZLIK:
 • Taraflar işbu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda ……. Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

İşbu sözleşme 2(iki) nüshadan oluşmaktadır. Kiraya veren ve kiralayan bu sözleşmeye ilişkin tüm maddeleri özgür ve hür iradeleri okumuş; …/…/.. tarihinde imzalanmıştır. İşbu sözleşme imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girmektedir.

KİRAYA VEREN       KİRALAYAN

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Araç Kiralama Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Araç kiralama sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Araç kiralama sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, araç kiralama sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.