Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Avukatı

Ankara icra avukatı faaliyetleri, Mıhcı Hukuk Bürosunun deneyimli avukatları ve çözüm ortakları tarafından  yürütülmektedir.

Aşağıda Ankara icra avukatı çalışmalarından, sürecin nasıl ilerlediğinden, Ankara icra avukatı ücretinden ve iletişim bilgilerinden bahsettik. Dikkatli incelemenizi öneririz.

Mıhcı Hukuk Ankara İcra Avukatı Çalışmaları

Mıhcı Hukuk Bürosu, Ankara Söğütözü bölgesinde bulunan bürosundan, tüm Ankara Adliyelerinde icra takibi ve icra davalarında müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara icra avukatı çalışmaları genel olarak şu şekildedir:

 • İlamlı ve ilamsız icra takipleri,
 • Çek-senet icra takipleri ve alacağın tahsili,
 • Çocuk teslimi, taşınır teslimi vb. icra takipleri,
 • Tüketici Hakem Heyeti kararlarının icrası,
 • Menfi tespit, istirdat, ihalenin feshi, tasarrufun iptali, ihtiyati hacze itiraz, kıymet takdirine itiraz vb. davalar,
 • Gayrimenkul haczi, araç haczi, işyeri ve taşınır mal haczi ve malların satışı,
 • Maaş haczi, ikramiye haczi, banka haczi vb. hacizler ile alacak tahsili.

Mıhcı Hukuk Ankara icra avukatı çalışmaları genel olarak bu sayılanlar olmakla birlikte icra hukukunun çeşitli alanlarında faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ankara İcra Avukatı İletişim Bilgileri

Mıhcı Hukuk Ankara Ofisi Adresi: Mustafa Kemal Mah. No: 274, Mahall Ankara, C2 Blok, Kat:20, D:164, Çankaya/Ankara.

Ankara İcra Avukatı Telefon Numarası: +90 (212) 909 19 94 (Ankara ofisi için dahili 2 tuşlanmalıdır)

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Ankara İcra Avukatı Ücretleri 2023

Ankara icra avukatı ücreti, müvekkil adayı ile Ankara avukatı arasında somut uyuşmazlığın özelliklerine göre belirlenir. Ancak burada avukatlar için tavsiye niteliğinde olan “Ankara Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi” büyük önem taşır.

ÖNEMLİ: Ankara Barosu avukatlık ücret tarifesi, avukatlar için tavsiye niteliğindedir. Yani avukatlık ücreti gene müvekkil ile Ankara icra  avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Aşağıda yer alan tablodaki rakamlardan fazla da olabilir. Bu tamamiyle yapılacak işin niteliğine, zorluğuna, çeşitliliğine vs. bağlıdır.

Ankara icra avukatı ücreti, Ankara Barosu tarifesinde asgari olarak şu şekildedir;

İcra İşinin Niteliği,Ankara İcra Avukatı Tavsiye Edilen Ücreti,
Menfi Tespit, İstirdat ve İstihkak Davaları, 14.500,00 TL’den az olmamak üzere, dava değerinin %15’i,
İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.),7.815,00 TL,
Tasarrufun İptali Davaları,11.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Taşınır Mallar İçin İhalenin Feshi Davaları,7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i,
Gayrimenkuller  İçin İhalenin Feshi Davaları,10.500,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i,
Para Alacağı İçin Yapılan İcra Takipleri,Alacak tutarının %10’u,
Diğer İcra Takipleri,7.815,00 TL,
Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,7.815,00 TL.

Ankara İcra Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Ankara icra avukatı iletişim bilgisine ve ücretine değindik. Bu süreç ile ilgili sık sorulan bazı soruları da burada izah etmekte yarar görüyoruz.

Ankara’da Alacak Tahsili Ne Kadar Sürer?

Tahsili kabil bir alacak için başlatılan icra takibi çoğunlukla 2 ay ile 1 yıl arasında tahsil edilir. Taşınmaz satışı yapılacağı zaman bu süre 1-1.5 seneye kadar çıkabilir. Hakeza araç satışı yapılacağı zaman da bu durum böyledir.

Ödeme emrine itiraz edilirse bu durumda itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası açılacağından bu süre alacağın miktarına bağlı olarak (istinaf ve temyiz sınırlarını aşması ihtimaline binaen) 1 yıl ile 3 yıl arasında sürebilmektedir. 

Ankara’da Hangi İcra Daireleri Vardır?

Ankara Adliyesi’ne bağlı 33 adet icra dairesi bulunmaktadır. Bunlar kendi numaraları ile adlandırılır. Her birinin iş yoğunluğu birbirinden farklıdır. Kimi daireler sadece belirli konulara bakmakla görevlidir. Örneğin fatura icra takibi veya banka icra takiplerine belirli icra daireleri bakar.

Ankara’da İcra Takibi Masrafları Ne Kadardır?

Ankara’da icra takibi masrafı; icra takibinin türüne ve alacağın miktarına bağlı olarak değişir. İlamlı takipte alacak miktarı önemli olmayıp 2023 yılı için 300 TL civarında bir masraf çıkmaktadır. 

Elbette ki taşınır haczi, maaş haczi, taşınmaz haczi vs. yapılacağı zaman bunların da gene benzer cüz’i miktarlarda masrafı olacaktır. Ankara’da icra takibi ilamsız olarak başlatılacağı zaman ilamlıdaki masrafa ek olarak toplam alacağın binde 5’i kadar peşin harç alınır.

İcra Avukatı Ankara Ücreti, Alacak Tahsil Edilince Mi Ödenir?

Ankara icra avukatı ücreti çoğunlukla alacak tahsilinden sonra alınır. Genellikle başlangıçta takip açılış masrafları alınmaktadır. Kimi istisna ve ayrık hallerde başlangıçta Ankara Barosu avukatlık ücret tarifesine göre ücret alınabilmektedir.

Ankara’da Hangi İcra Mahkemeleri Vardır?

Ankara Adliyesine bağlı 16 adet icra mahkemesi mevcuttur. Bu icra daireleri kendi numaraları ile isimlendirilir.

Ankara’nın En İyi İcra Avukatı Nasıl Bulunur?

Ankara en iyi icra avukatını ölçecek herhangi bir yöntem bulunmadığı gibi avukatların kendilerini bu şekilde tanımlamaları avukatlık meslek etiği kurallarına da uygun değildir.

Ancak ağırlıklı olarak icra hukuku alanında çalışmış, deneyim ve bilgisini bu alanda oluşturmuş avukatların Ankara iyi icra avukatı tanımına uygun olabileceği söylenebilir. Ankara en iyi icra avukatı daha çok halk arasında kullanılan bir tabirdir.

Ankara İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatının Ankara’daki çalışmaları ve icra sürecindeki işlevi büyük önem taşır. İcra avukatı Ankara faaliyetleri Mıhcı Hukuk Bürosu Ankara ofisi bünyesinde aktif bir şekilde sürmektedir. İcra sürecinde Ankara icra avukatı rolü şu şekilde açıklanabilir:

İcra takibi başlatıp alacağını tahsil etmek isteyen kişiler açısından;

 • İcra takibi başlatılmadan hemen önce takibin türü Ankara icra avukatı tarafından belirlenir.
 • Takip türünün ve neye göre hareket edileceğinin doğru tespiti çok önemlidir. Takibe dayanak bir belge elde yoksa yahut kişinin elindeki belge ilam hükmünde değil veya çek-bono gibi senetler değilse bu durumda ilamsız takip türü seçilecektir. Eğer ilam yani mahkeme veya hakem kararı varsa bu durumda ilamlı takip başlatılır. Çek-senet için kambiyo senedine özgü takip başlatılır. Kambiyo vasfını kaybetmiş senetler için de ilamsız takip türüne gidilecektir.
 • Ankara icra avukatı, takip türünü ve nasıl hareket edileceğini doğru tespit ettikten sonra icra takibini başlatır. Tebligatların doğru bir şekilde alacaklıya gönderilip gönderilmediğini takip eder. Takibe itiraz edilmemesi durumunda takibi kesinleştirir.
 • Bu aşamadan sonra icra avukatı Ankara çalışması, haciz işlemleri ile devam edecektir. Borçlunun banka hesabına, taşınır mallarına, aracına veya gayrimenkulüne haciz işlemi gerçekleştirir. Ayrıca borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarına da haciz koyabilir. Konut yahut işyeri haczi yapabilir. Haczedilen mallar satılabilir. Bunlar icra hukuku kapsamında oldukça detaylı hususlar olduğu için muhakkak avukat yardım alınmalıdır.
 • Dosyanın borçlusu icra takibine itiraz etmişse, somut olayın özelliklerine göre itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davaları açılır. Öncesinde, borçlunun itirazının süresinde olup olmadığı kontrol edilir. Dava aşamasında alacağın varlığına yönelik savunma yapılır ve alacak kesin hale getirilir. Bundan sonra haciz işlemlerine kaldığı yerden devam edilir.
 • İtiraz üzerine bir yıl geçmişse menfi tespit veya alacak davaları da gene Ankara icra avukatı tarafından açılır.
 • Ankara icra avukatı tarafından başlatılan icra takipleri kimi zaman kompleks alacakları konu edinebilir. Borçlunun birden çok kişiye veya kuruma borcu olabilir veya mal kaçırma girişiminde olabilir. Bu tür durumlarda çok hızlı ve doğru adımlarla hareket etmek gerekir. Haciz konan mallarda sıra cetveline itiraz işlemi yapılmalıdır. Alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik hareketlerin önüne geçilmelidir. Eğer mal kaçırılmışsa buna ilişkin dava açılmalıdır.

Hakkında icra takibi başlatılan kişiler açısından;

 • Bir kişiye karşı icra takibi başlatıldığı zaman dosya borçlularının da Ankara icra avukatına başvurması gerekir.
 • Çünkü çoğu zaman hatalı – eksik işlemlerle gelişigüzel başlatılan icra takipleri, borçlunun itiraz etmemesi sonucunda kesinleşir. Bu durumda borçlu sırf ihmalinden ve durumu önemsememesinden ötürü gerçek borcundan daha fazla bir tutardan sorumlu tutulur.
 • Kişi hakkında icra takibi başlatıldığında önce başlatılan takibin türüne, takibe dayanak belgeye, işletilen faiz türüne vs. bakılmalıdır. Burada eksik veya hatalı bir husus söz konusu olduğunda yahut süreç uzatılmak istendiğinde icra takibine itiraz edilebilir. Bu itiraz ve değerlendirme  yapılırken elbette ki icra avukatı Ankara yardımı alınmalıdır.
 • Aynı şekilde kişi hakkında haciz işlemi uygulandığında, taşkın haciz olup olmadığı, haczin süresinde yenilenip yenilenmediği dikkate alınmalıdır. Fiili haciz sırasında hak kaybı doğuracak beyanlar verilmemeli, istihkak iddiasının doğru şekilde ileri sürülmesine dikkat edilmelidir. 
 • Eğer borçlu, gerçekte borcu olmayan bir miktarı, icra tehdidi altında ödemişse bu durumda istirdat davası açılabilir. Ayrıca alacağın olmadığına dair menfi tespit davası da gene icra avukatı Ankara çalışmaları arasında yer alır.
 • Alacağın tahsiline yönelik agresif icra işlemleri çoğu zaman hata ve ihmal içerir. Bu hata ve ihmallerin doğru bir şekilde yakalanması halinde borçlu lehine ciddi durumlar oluşturulabilir. 

İcra Avukatının Önemi

Yukarıda Ankara icra avukatı çalışmaları ile ilgili genel bilgilendirme yaptık ve ücretler ile iletişim bilgilerine yer verdik. İcra takibi ve icra davalarında avukatlık hizmeti almak büyük önem taşır.

Özellikle Ankara icra dairelerinde görülen takipler ve Ankara icra mahkemelerinde görülen icra davalarının kompleks ve zor yapısı, Ankara icra avukatı ihtiyacını artırır. 

Mıhcı Hukuk Bürosu bu bilinç ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sürecin en başından Ankara hukuk bürosuna danışmak önem taşır.

DİKKAT: Eğer İstanbul ve çevresinden icra avukatı arıyorsanız “İstanbul İcra Avukatı” başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.