Araç değer kaybı dilekçe örneği

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç değer kaybı dilekçe örneği ile araç değer kaybının karşılanması talebinde bulunulabilir. Araç değer kaybı dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “araç değer kaybı” yazımızı okuyabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Aşağıdaki araç değer kaybı dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla araç değer kaybından dolayı belirsiz alacak davası 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimin aracı, …/…/… tarihinde, … plakalı araç tarafından sevk ve idare edilerek, … Nolu Cadde üzerinde seyir halindeyken maruz kaldığı trafik kazası sonucunda maddi hasara uğramıştır. Söz konusu kaza, diğer araç sürücüsü olan … plakalı aracın tali yoldan çıkarak müvekkilin aracına çarpmasıyla gerçekleşmiştir. Kazanın tüm sorumluluğu … plakalı araç sürücüsüne aittir ve müvekkilimin kusuru bulunmamaktadır.
 1. Bu olay üzerine müvekkil tarafından, …/…/… tarihinde, davalı sigorta şirketine başvuruda bulunulmuş, ancak davalı sigorta şirketi tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap alınamamıştır.
 1. Sunulan sebepler doğrultusunda, tarafımızca ileri sürülen haklar, fazla talepler hariç tutularak saklı tutulmaktadır. Oluşan zarardan sadece araç sürücüleri değil, aynı zamanda diğer araç sahipleri ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası’nı düzenleyen sigorta şirketleri de sorumludur. Şu anki aşamada gerçek zararın belirlenmesi mümkün olmadığından, öncelikle müvekkilin aracında oluşan hasarın davalı sigorta şirketi tarafından temerrüde düştüğü tarihten itibaren ticari faizle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen talep edilmekte olup, yargılama esnasında yapılacak bilirkişi incelemesinde daha yüksek bir miktar ortaya çıkması durumunda fazla talepler de saklı tutulmaktadır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu nedenle, iş bu davanın açılması kaçınılmaz hale gelmiştir ve şu aşamada … TL’lik değer kaybının (Belirsiz Dava) tazmini amacıyla bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: … Plakalı Araca Ait … Nolu Poliçe, Kaza Tespit Tutanağı, Araç Fotoğraflar, Değer Kaybına İlişkin Fatura, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, fazla olan haklarımızın korunması şartıyla dava-nın kabulüne, şu aşamada gerçek zararın belirlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle … TL değer kaybının davalılar tarafından temerrüde düşüldükleri tarihten itibaren işleyecek ticari faizle birlikte müteselsilen ve müştereken ödenmesine ilişkin talepte bulunuyoruz. Ön tensiple birlikte keşif günü verilip dosyanın kusur ve hesap raporu aldırılmasını talep ediyor, ayrıca yargılama gider ve vekâlet ücretlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla araçtaki hasar kaydı ve araç değer kaybından dolayı belirsiz alacak davası 

AÇIKLAMALAR:

 1. Olay, … ili, … ilçesi, … Lojmanları, … Blok, Daire … adresindeki konutumun bulunduğu park alanında gerçekleşmiştir. Burada, … plakalı aracıma, bir diğer araç tarafından çarpıldığını fark ettim. Çarpmanın sonucunda, aracın tamponu ve arka yan kısmı ciddi şekilde hasar almıştır. Araç ön kısmına ilerlediğimde, sileceklere sıkıştırılmış bir not buldum. Bu not, çarpan aracın plakasını, olayın tarihini ve saatinin yanı sıra bilgi içermekteydi.
 1. Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu’na başvurarak, çarpan aracın sahibini tespit ettim. Aldığım bilgiler doğrultusunda ilgili adrese giderek, aracımı çarpan kişiyi buldum. Söz konusu şahıs, işi nedeniyle acele ettiğini ve kazanın bu acele nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Toplantıya yetişmek amacıyla kaza yerinden ayrıldığını, aracımın tamir masraflarını karşılayacağını ve şikayetçi olmamamı rica etti.
 1. Ancak, geçen …. gün içinde davalı taraf aracımın tamirini gerçekleştirmemiştir. Telefon görüşmelerime cevap vermemekte ve konuyla ilgilenmemektedir. Bu durum üzerine, şikayetçi olmama rağmen gerekli sorumlulukları yerine getirmeyen davalıya karşı dava açma mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Kazalı Araca İlişkin Fotoğraflar, Araca Bırakılan Not, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler ve otomobilimde meydana gelen zarar ile aracımdaki değer kaybı, nedeniyle … Türk Lirası tazminatın, …/…/… tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek tarafıma ödenmesine ilişkin olarak re’sen dikkate alınması talebiyle bu başvuruyu yapıyorum. Ayrıca, yargılama giderlerinin davalı tarafından karşılanmasına ve oluşacak faiz ve masrafların tarafımdan talep edilmesine karar verilmesini, bu hususta gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla araç değer kaybından dolayı belirsiz alacak davası 

AÇIKLAMALAR:

 1. …/…/…. tarihinde müvekkil şirketin mülkiyetinde bulunan, … idaresindeki … Plakalı Minibüs ile Davalı …’nın sahibi olduğu … plakalı otobüs, … caddesinde çatışarak yaralamalı trafik kazasına sebep olmuşlardır.
 1. Kaza sonrasında düzenlenen trafik kazası tespit tutanağına göre, davalının sahibi olduğu … plakalı otobüsün şoförü olan …, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/6 maddesine göre asli kusurlu kabul edilmiştir. Müvekkilin aracının sürücüsü ise kusursuz bulunmuştur. Bu nedenle, …. plakalı aracın sürücüsü 8/8 oranında kusurludur.
 1. Müvekkil şirkete ait araç, 15 gün süreyle tamirde kalmış ve hasar, kendi kaskosu tarafından karşılanmıştır. Ancak, bu aracın müvekkil şirketin hizmetlerindeki aksamayı önlemek için gerekli harcamalar yapılmıştır. Elektrik ve Elektronik cihazlar üzerine satış ve yetkili servis hizmetleri sunan, Ankara ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yayılmış, uzmanlık alanında lider Türkiye’nin en büyük firmalarından biridir. Kazaya uğrayan araç nedeniyle yaşanan hizmet kesintisi nedeniyle müvekkil şirket, şu an için …TL tutarında tazminat davası açma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Trafik Kazası Tutanağı, Bilirkişi İncelemesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebeplerle, tarafımızca fazla olan haklarımızın şu anda … TL olup, kaza tarihinden itibaren uygulanacak faizle birlikte davalıdan tahsil edilmesine ilişkin talepte bulunuyoruz. Ayrıca, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin de davalıdan talep edilerek tahsil edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Bu hususta saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Araç değer kaybı dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Araç değer kaybı dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, araç değer kaybı dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.