Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği ile karşılıksız çek şikayetinde bulunulabilir. Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “karşılıksız çek” yazımızı okuyabilirsiniz.

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN(MÜŞTEKİ):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etmek

SUÇ TARİHİ: ……./……./……

KONU: Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmesinden dolayı cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda belirtilen şüpheliye ait olan ve keşide tarihi …/…/… olan çek, borca karşılık müvekkilim müştekiye verilmiştir. Söz konusu çekin bedeli …TL olup, muhatabı ise … şirketidir. Çek, … Bankası … şubesine ibraz edilmiş, ancak ilgili çek karşılıksız çıkmıştır.
 1. Bu durumun sonucunda çek bedeli ödenmemiştir. Dolayısıyla, müvekkilimizin mağduriyetine neden olan şüpheli, karşılıksız çek düzenleyerek piyasaya sürmüş ve bu sebeple yargılama süreci başlatılması zorunluluğu doğmuştur.
 1. İlgili çekin tahsilatı için … İcra Müdürlüğü tarafından …/… esas numaralı icra takibi başlatılmış olup, çek aslı şu an itibariyle İcra Müdürlüğü kasasında bulunmaktadır. Gerekli görülmesi halinde, çek aslı bu dosyaya getirtilmek üzere … İcra Müdürlüğü kasasından temin edilebilecektir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Suça Konu Çek Fotokopisi, Banka Kayıtları, ….. İcra Müdürlüğü …/… Esas Numaralı Dosyası ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: 5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğimiz sebepler temelinde, karşılıksız çek verme suçunu işlemiş olan şüphelinin cezalandırılmasına, yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin şüpheli üzerinde bırakılmasına dair bir kararın alınmasını, saygılarımla arz vetalep etmekteyiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN(MÜŞTEKİ):  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etmek

SUÇ TARİHİ: ……./……./……

KONU: Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmesinden dolayı cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Şüpheli; ……… Bankası …… Şubesi’ne ait olan …… numaralı çeki düzenleyerek, müvekkilime vermiştir. Çek, …/…/… tarihinde keşide edilmiş olup, üzerindeki bedel … TL’dir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Çekin süresi içinde bankaya ibraz edildiğinde, çekin karşılıksız olduğu tespit edilmiş ve bu durum çekin arka yüzüne karşılıksız olduğuna dair bir şerh eklenmiştir.
 1. Mahkeme sürecinde, koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasını talep etmekteyiz.
 1. Çek bedeli henüz ödenmemiş durumdadır. Karşılıksız çek düzenleme suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Suça Konu Çek Fotokopisi, Banka Kayıtları ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: 5941 Sayılı Çek Kanunu madde 5, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Tarafımızca dile getirilen gerekçeler doğrultusunda, şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçu kapsamında cezalandırılması talep edilmekte olup, ayrıca yargılama giderlerinin mağdura yüklenmesi yönünde bir karar alınması hususunda saygılarımızı sunarız.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.