isim değiştirme dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçe Örneği

İsim değiştirme dava dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır ancak öncesinde isim değiştirme davası ve dava dilekçede mutlaka bilinmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgilendirme yapmak gerekecektir.

İsim değiştirme uygulamada çokça talep edilen nüfus kaydının düzeltilmesi davalarının bir türüdür. Bu işlem kural olarak isim değiştirme dilekçesi ile mahkemeye başvurarak dava kanalı ile gerçekleştirilebilir. İstisnai bazı hallerde aşağıda değineceğimiz üzere nüfus müdürlüğüne başvuru ile değişiklik mümkün olmaktadır.

İsim değiştirme davasında bazı şartlar aranır. Burada hukuki sürecin doğru işletilmesi önem arz eder. Normalde bu dava yargılama süresi uzun olmayan basit yargılama usulü ile görülen işlerdendir. Düzgün ilerleyen bir süreçte 2-4 ay arası dava biter.

Ancak bazen basit hatalar süreci gereksiz uzatabilmekte ve bazı durumlarda telafisi güç hale getirmektedir. Bu bakımdan bu alanda bir avukatla çalışmak davanızın kazanılması bakımından önemlidir.

İsim değiştirme dilekçesinde hasım olarak nüfus müdürlüğü gösterilir ve dilekçede mutlaka haklı neden belirtilir. Hangi nedenlerin haklı olabileceği ve diğer tüm sorular konusunu çok geniş bir şekilde isim değiştirme yazımızda değindik. İsim değiştirme dilekçesini avukatsız kendiniz yazacaksanız mutlaka bu yazımızı okuyun.

Bu davayı açmak isteyen kişi,yerleşim yerinin bulunduğu asliye hukuk mahkemesinde isim değiştirme davası açmalıdır. Bu davayı açabilmek için öncelikle yargılamada HMK’ya göre usuli yükümlülükleri yerine getirerek, haklı nedenlerini belirterek ve bunları delillendirerek isim değiştirme dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

Yazımızın konusu olan isim değiştirme dilekçe örneği aşağıda gösterilmiştir. İsim değiştirme dilekçe olmaksızın kabul edilmeyecek bir taleptir.

ÖNEMLİ!: İsim değiştirme dilekçe örneği genel kullanıma uygun bir taslaktan ibarettir. Kişiler bu taslağı kendi somut olayına uygun şekilde doldurmalıdır. Haklı gerekçeler; makul ve mahkemenin kabul ettiği sınırlar içerisinde olmalıdır.

ÖNEMLİ!: Dilekçede haklı nedeninizi ve bunların delillerini mutlaka belirtmelisiniz. Ancak daha zor kısmı mutlak Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirlenen usuli kurallara uygun şekilde isim değiştirme dilekçesini hazırlamanız gerekir. Aksi halde dava görülmeden usulden ret edilecektir.

İsim Değiştirme Davası Dilekçesi

(……………………..) Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine

Davacı                          :  (İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri Bilgisi.)

Davalı                           : (Yerleşim Yerinin Bulunduğu Nüfus Müdürlüğü Hasım Gösterilir.)

Davanın Konusu         : (İsim  Değişikliği Talebi Yazılır.)

Açıklamalar              : (Sıralı Şekilde Haklı Nedenler, Hangi İsmin İstendiği vb. Belirtilir. Açıklama oldukça açık ve hukuka uygun yapılmalıdır.)

Hukuki Dayanak         : (Hangi Kanun ve Hangi Maddelerine Dayanıldığı Belirtilir.)

Hukuki Deliller        : (Nüfus Kaydı, Tanık, Yemin vb. Her Türlü İspat Aracı Belirtilir. Davanızın nedenine göre değişir.)

Sonuç ve Talep        : (Mevcut İsmin Yeni İsim ile Değiştirilmesi Kararı Talep Edilir. Bu kısım da önemlidir zira hakim taleple bağlıdır.)

Adı – Soyadı

İmzası

Nüfus Müdürlüğüne İsim Değiştirme Dilekçesi Vererek İsim Değiştirme

Yeni yasal düzenleme ile birlikte bu dilekçe türü de sorulmaktadır. Bu noktada yeni düzenlemenin sunduğu imkan yalnızca basit yazım hatalarını değiştirmeye imkan sağlamaktadır. Örneğin adı Abdullah olması gereken kişi Abdulla olarak yazılmışsa nüfus müdürlüğüne başvuru ile adını düzeltebilir. Yahut harf yanlışlığı da bu şekilde düzeltilebilir. Ancak esaslı bir değişiklik için isim değişikliği nasıl yapılır sorusunun cevabı isim değiştirme dilekçesi ile dava yolu ile yapılabileceğidir.

Nüfus müdürlüğü ile değişiklik şartını taşıyorsanız, ilgili nüfus müdürlüğüne gittiğinizde size bir form verilecektir ve siz de bu form aracılığı ile başvurunuzu yapmalısınız.

Bu makale faydalı mıydı?