Babalık davası dilekçe örneği

Babalık Davası Dilekçesi Örneği

Babalık davası dilekçesi örneği ile babalık davası açılması talebinde bulunulabilir. Babalık davası dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “babalık davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Babalık Davası Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki babalık davası dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Babalık davası konulu babalığın tespiti talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Yaklaşık… gün önce, müvekkillerin babaları olan …’nin vefatı üzerine, veraset ilamı almak amacıyla notere başvurulduğunda, mirasçılık belgesi talebine olumsuz bir yanıtla karşılaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda müvekkillerin ebeveynleri arasında resmi bir nikahın bulunmaması nedeniyle, müvekkillerin babasıyla hukuken bağlantılarının oluşmadığı ortaya çıktı. Müvekkiller, nüfus kayıtlarında babalarının adının … olduğu gerçeğine dayanarak, böyle bir durumla karşılaşmayı hiç beklemediklerini ifade etmektedir.
 1. Davanın özeti şu şekildedir: Davalıların kardeşleri olan …, müvekkillerin annesi N ile dini nikah yaparak birlikte yaşamış ve bu birliktelik, ileride gerçekleşmesi planlanan evlilik nedeniyle yaklaşık … yıl boyunca sürdürülmüştür. Bu süre zarfında, müvekkillerin annesi ile davalıların kardeşi olan … arasında yaşanan cinsel ilişki sonucunda müvekkillerin annesi hamile kalmış ve davacı müvekkiller ortak çocuk olarak dünyaya gelmiştir. Müvekkillerin annesi, davalıların kardeşi olan … ile evlenmek istediğini defalarca belirtmesine rağmen, bu evlilik vaadi bir türlü gerçekleşmemiştir.
 1. Son olarak, müvekkillerin babası olan …’nin …/…/… tarihinde vefat etmesiyle birlikte, başka bir çocuğunun olmaması nedeniyle yasal mirasçı sıfatını taşıyan tek kişi …’nin ebeveynleri olmuştur. Ancak, ebeveynlerinin ölümü sonrasında, dava müvekkillerin amca ve halaları tarafından, yani …’nin kardeşleri tarafından açılmıştır. Bu sebeplerle, davalıların kardeşi olan …’nin müvekkillerin babası olduğu, yapılacak olan araştırmalarla açıkça ortaya çıkacaktır. Bu durumu tespit etmek amacıyla Sayın Mahkemenizden gerekli bilgi ve belgelerin talep edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Doğum Kaydı, Nüfus Kaydı, DNA Testi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 301, madde 302, madde 303, madde 304 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler ışığında, davalıların kardeşi olan …’nin müvekkillerin babası olarak tespit edilmesi, yargılama masraflarının ve vekâlet ücretinin karşı tarafça üstlenilmesi yönünde müvekkilim adına saygıyla talep ediyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Çocuk tarafından babalık davası konulu babalığın tespiti talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacının annesi ile davalı arasında geçmiş yıllarda meydana gelen evlilik dışı ilişki neticesinde, davacı müvekkil dünyaya gelmiştir. Davacının annesi, genetik babasını çocuğu tanıma hususunda talepte bulunmuş ancak davalı bu talebi reddetmiştir. Bu nedenle davacının annesi, zorunlu olarak davacıyı kendi nüfusuna kaydetmiştir.
 1. Davacı müvekkil, …/…/… tarihinde erginlik çağına ulaşmıştır. Ancak annesinden genetik babasının tanımaması sebebiyle, zorunlu olarak annesinin nüfus kaydına kaydedildiğini öğrenmiştir. Bu durum, davacının genetik babası ile soybağının tesis edilmesi amacıyla bu davayı açma zorunluluğunu doğurmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı 301. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, babalık davası; dava annesi tarafından açılmışsa Cumhuriyet savcısına ve Hazineye, kayyım tarafından açılmışsa ise ana tarafından ihbar edilir. Bu hüküm doğrultusunda, gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Doğum Kaydı, Nüfus Kaydı, DNA Testi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 301, madde 302, madde 303, madde 304 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebeplerle, davanın incelenmesi sonucunda, davacının müvekkili olan ……………………………. tarafından babası olarak kabul edilmesine, soyadının nüfus kütüğüne tesciline ve bu hususta re’sen dikkate alınacak nedenlere dayanarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasını talep etmekteyiz. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Anne tarafından babalık davası konulu babalığın tespiti talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, internet üzerinden tanıştığı davalısıyla geçirdiği bir süre sonucunda bir çocuğun dünyaya gelmiştir. Ancak müvekkilim, çocuğunun davalısından olduğunu belirtmesine rağmen, davalı çocuğu tanımamış ve bu talebe olumsuz bir yanıt vermiştir. Bu nedenle müvekkilim, çocuğun evlilik dışında doğduğu gerekçesiyle, mecburen çocuğu kendi nüfusuna kaydetmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı 301. maddesi uyarınca, çocuk ile babası arasındaki soybağının mahkeme tarafından belirlenmesi, çocuğun annesi tarafından talep edilebilir. Aynı kanunun 426. maddesinin 2. fıkrası gereğince, yasal temsilcinin menfaati ile çocuğun menfaati arasında çatışma söz konusu ise, çocuğu temsil etmek üzere bir temsil kayyımının atanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.
 1. Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı 301. maddesinin 3. fıkrasına göre, babalık davası, eğer dava annesi tarafından açılmışsa Cumhuriyet savcısına ve Hazine’ye; eğer kayyım tarafından açılmışsa ise anneye ihbar edilmelidir. Bu hüküm çerçevesinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Doğum Kaydı, Nüfus Kaydı, DNA Testi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 301, madde 302, madde 303, madde 304 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda davayı inceleyen mahkemenin, davanın kabulüne, davacının küçük ……………….’nın, babasının belirlenmesine ve bu bilgilerin nüfus kütüğüne tesciline karar verilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasını istiyoruz. Talebimizi saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Babalık Davası Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Babalık davası dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Babalık davası dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, babalık davası dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.