doğum yeri değiştirme davası

Doğum Yeri Değiştirme Davası

Doğum Yeri Nasıl Değiştirilir?

Doğum yeri, kimlikte yer alan bilgilerden biridir. Bazı durumlarda doğum yerinin yanlış ya da hatalı kaydedilmesi durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum özellikle evde doğum ya da nüfusa kayıt esnasında yanlış beyan sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca sokakta bulunan veya terk edilmiş olan çocukların durumunun bilinmemesi sebebiyle bu kişilerin ileride gerçek doğum yerlerini öğrenmek ve değiştirmek istemesi söz konusu olabilmektedir.

İşte kimlikte ilgili kayıt yanlış kaydedilmiş kişiler doğum yeri değiştirme davası açarak gerçek doğum yerlerini kimliğe işletebilmektedirler.

Aşağıda konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir infografikle konuyu açalım.

Doğum Yeri Değiştirme Davası

Doğum Yeri Değiştirme Davasının Tarafları

Nüfus kayıtlarına hatalı ya da yanlış kaydedilmiş kişiler doğum yerinin düzeltilmesini talep edebilirler. Bunun dışında bir sebeple talep etmek mümkün değildir. (ilçe, köy il yazımı hariç).Kişinin doğduğu yerden hoşlanmaması, kendini başka bir yere ait hissetmesi, bu yerin ona sosyal hayatında olumsuz etki yaratması gibi sebepler doğum yerinin değiştirilmesi için geçerli sebepler değildir.

Doğum yeri değiştirme davası, asıl olarak bir nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Diğer nüfus kaydının düzeltilmesi davaları gibi bu dava da Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılır. Avukatsız olarak dava açan kişilerin bu davayı anne-babalarına veya başka kurumlara açarak hata yaptığı sık sık görülmektedir. Bu nedenle kişilerin davası reddedilerek hem zaman kaybı hem maddi kaybı ortaya çıkarabilmektedir. Dava açılmadan önce bir avukata danışmak bu durumun ortaya çıkmasını engelleyebilir.

Dava Açmadan Nüfus Müdürlüğüne Başvurarak Doğum Yeri Değiştirme

Doğum yeri değiştirme için esas olan usul dava yoludur. Yani yer hatalı ya da yanlış olarak nüfus kayıtlarına yazılan kişi bunu dava açarak değiştirebilir. Ancak yazım hatası, imla hatası gibi ufak maddi hatalar için dava açılmasına gerek yoktur. Bu nitelikteki hatalar nüfus müdürlüğü tarafından değiştirilebilir. Örneğin; İstanbul/Fatih yerine İstanbul/Fahit yazılan kişi nüfus müdürlüğüne başvurarak bu hatayı düzelttirebilir.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Şartları

Doğum yeri değiştirme davasının en önemli şartı nüfus kaydında ilgili bölümün yanlış ya da hatalı olmasıdır. Bu şart gerçekleşmediyse başka bir sebebe dayanarak dava açmak mümkün değildir.

Nüfus kaydına doğum yerinin hatalı olarak kaydedilmesi bir kaç farklı durumda ortaya çıkabilmektedir. Kişinin evde doğması halinde hastane kaydı olmadığından ebeveynin farklı bir yeri doğum yeri olarak kaydettirmesi halinde şart sağlanmış olacaktır. Kişinin doğduğu hastanede kaydının olmaması ya da kaydın olduğu hastane ile nüfus kaydındaki yerin farklı olması gibi durumlarda da dava açmak için şart yerine getirilmiş olacaktır. Şartın yerine getirildiği diğer bir durum da terk edilmiş çocukların ileride gerçek doğum yerlerini öğrenmeleri durumudur.

Buna ek olarak bazen köy yazan yer ilçe olarak değiştirilmek istenmekte veya ilçe yazan yer il olarak değiştirilmek istenmektedir. Bu da bazı durumlarda mümkündür. Nüfus hizmetleri kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte;

Doğum yeri

             MADDE 29 – (1) Doğum bildirimi için müracaat edenlerin köyde ve ilçede doğan çocuklarının doğum yeri olarak doğum tutanağına sadece ilçe adı yazılır. İlin merkez ilçesine bağlı köy ve mahallelerde doğmuş olanların doğum yeri il adı, büyükşehir statüsünde olan illerde merkez ilçe bulunmaması halinde doğum olayının olduğu ilçe adı, merkez ilçe var ise il adı, yurt dışında doğanların ise doğdukları yer adı ile birlikte ülke adı yazılır ve aile kütüklerine bu şekilde tescil edilir. Doğum yeri köy adı olarak yazılmış olanların kayıtları olduğu gibi muhafaza edilir. Ancak ilgilinin talebi halinde doğum yeri ilçe adı yazılmak suretiyle tamamlanır.

 

atfı ile doğum yerinin değiştirilmesi mümkündür.

Doğum Yeri Değiştirme Davasında İspat ve Gerekli Belgeler

Bu davanın en büyük kanıtı hastane kayıtlarıdır. Eğer kişinin doğum kaydının olduğu hastane ile nüfus kaydındaki yer farklı ise gerçek yer bu kayıtlarla ispatlanabilir. Ancak nüfustaki kayıt ile hastane kayıtları uyuşuyorsa doğum yerinin değiştirilmesi söz konusu olamaz.

Doğum yeri değiştirme davası açan kişinin herhangi bir doğum kaydı yoksa, yani evde, kayıtdışı doğum ya da sokağa terk edilme gibi bir durum söz konusuysa, ispat olarak doğum kaydı aranmaz. Böyle durumlarda tanıkla gerçek yerin neresi olduğu kanıtlanılabilir. Anne veya babanın veya kişinin doğumunu bilen ve bilebilecek birinin tanık olması halinde ispat sağlanabilir.

Her olayda kullanılacak ispat yöntemleri, deliller değişiklik gösterebilmektedir. Olayın özelliklerine göre gerçek doğum yerinin nasıl ispat edilmesi gerektiği konusunda bir hukuk bürosuna danışılması önerilir.

Gerçek doğum yeri hastane kayıtları ile kanıtlanacaksa doğum kaydı da gerekli belgelerdendir. Hastane kaydının bulunmadığı hallerde ispatlayabilecek her türlü belge mahkemeye sunulabilir.

ÖNEMLİ!: Doğum yeri değiştirme davasındaki gerekli belgelerden biri de elbetteki dava dilekçesidir. Dava dilekçesi, dava açmak için hazırlanması gereken bir belgedir. Bu belgenin yanlış ya da usulen hatalı hazırlanması davanın reddedilmesine ya da davadan olumsuz bir sonuç çıkmasına neden olabilir. Ek olarak bu dava türü duruma göre farklı ispat araçlarını gerektiren bir davadır ve davalarda ispat olmazsa olmazlardandır. Bu nedenle dava konusunda bir avukatla çalışılması daha doğru olacaktır.

Doğum yeri değiştirme davası bir avukat ile takip edilecekse vekaletname de gerekli belgelerden birisidir. Vekaletname düzenlenmeden müvekkil mahkemede avukat tarafından temsil edilemez.

Doğum Yeri Değişikliği Davası Ne Kadar Sürer?

Doğum yeri değiştirme davalarının süresi mahkemelerin yoğunluğu ve davanın özelliklerine göre değişebilmektedir. Genel olarak bu davalar 3 ile 6 ay aralığında sürmektedir. Ancak doğum kaydına ulaşılamaması gibi durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Davayı açan kişiler bir avukat ile çalışarak hatasız ve eksiksiz bir dava süreci geçirerek davanın sonuçlanmasını hızlandırabilirler.

Doğum Yeri Değiştirme Davasında Avukat Vekaletnamesi

Bu dava avukat olmadan da açılabilir. Ancak davayı avukatla takip etmenin birçok avantajı vardır. Eğer dava bir avukat aracılığı ile takip edilecekse vekaletname düzenlenmelidir. Aksi takdirde avukatın müvekkilini davada temsil etmesi ve onun adına işlemler yapması mümkün değildir.

Doğum yeri değiştirme davası bir nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası avukat aracılığı ile takip edilecekse vekaletnamede bazı ifadelerin yer alması gerekir. Bu dava için vekalet verilirken vekaletnameye avukatın doğum yeri değiştirme davası açmaya ya da nüfus davaları açmaya yetkili olduğu yazılmalıdır.

Doğum Yeri Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı Süresi

Bu davanın açılabilmesi için herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur. Bu davayı açacak olan kişi dilediği zaman bu davayı açarak nüfus kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

Doğum yeri değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise kişinin yerleşim yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu yerdir. Dava açacak olan kişi bu iki yerden dilediğini seçerek davasını açabilir.

Doğum Yeri Değiştirme Davasında Avukatın Önemi

Bu davada da diğer nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında olduğu gibi en önemli konu ispattır. Olayın özelliklerine göre ispat araçlarının doğru belirlenmesi dava sonucu açısından çok önemlidir. Bu nedenle doğum yeri değiştirme davasında bir avukatla çalışmak davanın olumlu sonuçlanma ihtimalini arttıracaktır. Ayrıca dava açmak ve davadan sonra nüfus kaydı ile ilgili işlemler yapmak teknik bilgi gerektirebilir. Avukatlar bu işlemleri müvekkilleri adına yaparak etkili ve hızlı sonuç alabilirler.